Om Arne 

Denne CV'en er ikkje oppdatert sidan 1994, for meir sj http://www.hist.uib.no/staben/solli Publikasjonar, undervisning, prosjekt m.m. Sj ogs BerGIS Ein historisk GIS, og ein viktig del av prosjektet Urbane Landskap.
 

Før og etter 

 
Eg og har vore liten og pen ein gong!  Etter alle desse åra har eg blitt litt større, 
og her ser det ut til at eg har blitt skremd av sterkt lys. 

In English

Personalia

Utdanning

Arbeidspraksis

1987-1995
NOVIT AS. System- Produkt- og Markedskonsulent i NOVIT AS, no EDB fellesdata. Der har eg arbeidd med analyse, design, programmering, databaseadm., brukaropplæring og kundestøtte på datasystemer for Bank- og finansverksemder.

Dei produkta eller datasystema som eg hovudsakleg har arbeidd med er: NVLINK elektronisk betalingsformidling (telebank) og IRPS - rapporteringsverktøy og programgenerator, jfr. Betalingsformidling hos EDB

Kortare engasjement, sommarjobb m.m.

1994-1994
Omsorgspermisjon i 9 mnd. dvs. heimeværande husfar

Hausten 1986
Inst. for Informasjonsvitenskap. Studentassistent Adm. Informasjonbehandling delfag
Våren 1986
Inst. for Informasjonsvitenskap. Studentassistent Informasjonsvitenskap grunnfag.
Sommaren 1983-1986
Historisk Museum. Arkeologisk feltarbeid.
Sommaren 1981-1982
Ringstad Farming AS. Ferieavløysar, destruksjonsanlegg for slakteriavfall.
Sommaren 1980
Stabburet AS. Ferieavløysar, spekepølseproduksjon.
Publikasjonar Organisasjonserfaring Til heimesida  
arne.solli@hi.uib.no - Arne Solli

Sist oppdatert 22.02.96 av Arne Solli
Feilretting April 1999, Arne Solli
Feilretting Januar 2004, Arne Solli
Feilretting April 2006, Arne Solli