[an error occurred while processing this directive] : Avhandling : Analysedata

Nedlasting av analysedata

Analysedata er tilgjengeleg i tre/fire format: 1. Tekst: Tabulator-skilde tekstfiler, 2. SPSS: SPSS *.sav format, 3. NSD: NSD-datafiler *.nsf, *.dkm og *.ind og 4. MS-Excel rekneark *.xls. NSD-datafilene er pakka saman i zip-filer og krev arkiveringsprogrammet winzip for ň pakkast ut.

Filnamn

Nivå

Tilgjengeleg dataformat

Variabeldokumentasjon

Resultat av prosess

AGG1801

Heile landet

Tekst MS-Excel

Data og dokumentasjon sjå tabellar i tilllegg F

Uttrekk frå PGEN1801

AGG1865

Heile landet

Tekst MS-Excel

Uttrekk frå PREADTEK

AGG1900

Heile landet

Tekst MS-Excel

Uttrekk frå PREADTEK

KHKD1801

Kommune

Dokumentasjon

Fletting av uttrekk frå PGEN1801 og NSD kommunedatabase

KHKD6586

Kommune

Dokumentasjon

Fletta uttrekk frå PREADTEK, NSD kommunedatabase og Matrikkelen 1886

KHKD0086

Kommune

Dokumentasjon

Fletta uttrekk frå PREADTEK, NSD kommunedatabase og Matrikkelen 1886

KHSH1801

Hushald

NSD, SPSS, Tekst (zip)

Dokumentasjon

Fletta uttrekk frå PGEN1801 og NSD kommunedatabase

KHSH1865

Hushald

NSD, SPSS, Tekst (zip)

Dokumentasjon

Fletta uttrekk frå PREADTEK og NSD kommunedatabase

KHSH1900

Hushald

NSD, SPSS , Tekst (zip)

Dokumentasjon

Fletta uttrekk frå PREADTEK og NSD kommunedatabase

PERS1801

Person

Tekst (zip) Andre format, epost til Arne Solli

Dokumentasjon

Uttrekk frå PGEN1801 frå databasen CENS1801

PERS1865

Person

Send epost til Arne Solli

Dokumentasjon

Uttrekk frå PREADTEK på samling av folketeljingsfiler for 1865

PERS1900

Person

Send epost til Arne Solli

Dokumentasjon

Uttrekk frå PREADTEK på samling av folketeljingsfiler for 1900

Hjelpefiler og uttrekk frå NSD kommunedatabase

NSD fil

Nivå

Tilgjengeleg dataformat

Variabeldokumentasjon

Resultat av prosess

KAGG1886

Kommune

NSD SPSS Tekst

Dokumentasjon

Aggregat av matrikkelen 1886

KDB1801

Kommune

NSD

Dokumentasjon

Uttrekk frå NSD kommunedatabase

KDB1865

Kommune

NSD

Dokumentasjon

Uttrekk frå NSD kommunedatabase

KDB1900

Kommune

NSD

Dokumentasjon

Uttrekk frå NSD kommunedatabase

KSP1918

Kommune

NSD, MS-Excel, Tekst

Dokumentasjon

Basis i uttrekk frå NSD kommunedatabase

[an error occurred while processing this directive] Friday, 15-Sep-2017 10:51:07 CEST [an error occurred while processing this directive]