Dokumentasjon av khkd1801.var

Vari-
abel
nr
Kort
variabel
namn
Variabel namnType Mini-
mums verdi
Maks-
imums verdi
Desi-
malar
ManglarDokumentasjon
1 Kommnr Kommune Koda Verdiar     EGEN 1
2 Prestegjeld Prestegjeld Koda Verdiar     EGEN 2
3 By By Koda Verdiar     EGEN 3
4 Amt Amt Koda Verdiar     EGEN 4
5 MHS MHS alle hushald Numerisk 0 20 3 99 # EGEN 5
6 BondeMHS MHS Bondehushald Numerisk 0 20 3 99 # EGEN 6
7 FamMHS MHS alle familiehushald (2+ pers.) Numerisk 0 20 3 99 # EGEN 7
8 HusmannMHS MHS husmannshushald Numerisk 0 20 3 99 # EGEN 8
9 MEHS MEHS Mean Experienced Household Size Numerisk 0 20 3 99 # EGEN 9
10 Husmann_Bonde Talet på husmenn pr. 100 bønder Numerisk 0 800 0 999 # EGEN 10
11 Kv_SMAM Singulær gjennomsnitt giftermålsalder for kvinner Numerisk 20 50 1 255 # EGEN 11
12 Menn_SMAM Singulær gjennomsnitt giftermålsalder for menn Numerisk 20 50 1 255 # EGEN 12
13 Etab_SMAM Singulær gjennomsnitt etableringsalder for menn Numerisk 20 50 1 255 # EGEN 13
14 ant_hushald Tal hushald Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 14
15 ant_personar Tal på personar Numerisk 0 30000 0 32767 # EGEN 15
16 ant_bonde Tal bønder Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 16
17 ant_husmenn Tal husmenn Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 17
18 Byfolk Byfolk Numerisk 0 20000 0 32767 # EGEN 18
19 ant_tenarar Tal tenarar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 19
20 Ant_hush_tenarar Tal på hushald m/tenarar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 20
21 ant_slekt Tal på slektningar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 21
22 ant_hush_slekt Tal på hushald med slekt Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 22
23 ant_make Tal på makar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 23
24 ant_hush_make Tal på hushald med make Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 24
25 ant_barn Tal på barn 15 år og under Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 25
26 ant_hush_barn Tal på hushald med barn 15 år og under Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 26
27 ant_barn16 Tal på barn 16 år og eldre Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 27
28 ant_hush_barn16 Tal på hushald med barn 16 år og eldre Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 28
29 ant_andre Tal på andre Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 29
30 ant_hush_andre Tal på hushald med andre Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 30
31 ant_innerst Tal på innerstar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 31
32 ant_hush_innerst Tal på hushald med innerstar Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 32
33 Folketal Folketal Numerisk 0 30000 0 32767 # EGEN 33
34 ant_ekta Gifte eller enkjer Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 34
35 pst_ledige_menn Prosentdel ledige menn 25-29 år Numerisk 0 100 0 999 # EGEN 35
36 pst_solibat_menn Prosentdel sølibat menn 45-49 år Numerisk 0 100 0 999 # EGEN 36
37 pst_ledige_kvinner Prosentdel ledige kvinner 25-29 år Numerisk 0 100 0 999 # EGEN 37
38 pst_solibat_kvinner Prosentdel sølibat kvinner 45-49 år Numerisk 0 100 0 999 # EGEN 38
39 ant_menn Talet på menn i prestegjeldet Numerisk 0 10000 0 32767 # EGEN 39
40 ant_kvinner Talet på kvinner i prestegjeldet Numerisk 0 12000 0 32767 # EGEN 40
41 ant_m16_39 Talet på menn 16-39 år i prestegjeldet Numerisk 0 8000 0 9999 # EGEN 41
42 ant_k16_39 Talet på kvinner 16-39 år i prestegjeldet Numerisk 0 8000 0 9999 # EGEN 42
43 Barn_gift Talet på barn i alderen 0-5 år pr. 100 gift kvinne i alderen 41-45 år Numerisk 0 2000 0 32767 # EGEN 43
44 Pensjonerer Prosentdelen hovudpersonar over 60+ Numerisk 0 100 0 999 # EGEN 44
45 Enmannshushald Antall enmannshushald Numerisk 0 998 0 999 # EGEN 45
46 lgr1 Laslett gr. 1 Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 46
47 lgr2 Laslett gr. 2 Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 47
48 lgr3 Enkle familiehushald. Landdistrikt 1801. Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 48
49 lgr4 Laslett gr. 4 Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 49
50 lgr5 Laslett gr. 5 Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 50
51 Blgr1 Laslett gr. 1 (Bønder) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 51
52 Blgr2 Laslett gr. 2 (Bønder) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 52
53 Blgr3 Enkle familiehushald. Bønder 1801. Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 53
54 Blgr4 Laslett gr. 4 (Bønder) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 54
55 Blgr5 Fleirfamiliehushald. Bønder 1801. Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 55
56 Hlgr1 Laslett gr. 1 (Husmenn) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 56
57 Hlgr2 Laslett gr. 2 (Husmenn) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 57
58 HLgr3 Laslett gr. 3 (Husmenn) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 58
59 Hlgr4 Laslett gr. 4 (Husmenn) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 59
60 Hlgr5 Laslett gr. 5 (Husmenn) Numerisk 0 9000 0 9999 # EGEN 60
61 propold Proportion of older (1801) Numerisk 0 1 2 9 # EGEN 61
62 Propoldh Proportion of households with older (1801) Numerisk 0 1 2 9 # EGEN 62
63 agglomerative Agglomerative tendency of old (1801) Numerisk 0 8 2 9 # EGEN 63
64 propindoldph proportion of individuals in old person hhs (1801) Numerisk 0 8 2 9 # EGEN 64
65 Affilative Affilative tendency of old (1801) Numerisk 0 8 2 9 # EGEN 65
66 mhsageg MHS of hhs containg an older person (1801) Numerisk 1 15 2 99 # EGEN 66
67 MSMAM2 SMAM menn m2 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 67
68 Mq1 Menn: Age first marriage q1 (1801) Numerisk 15 35 1 255 # EGEN 68
69 Mq2 Menn: Age first marriage q2 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 69
70 Mq3 Menn: Age first marriage q3 (1801) Numerisk 25 45 1 255 # EGEN 70
71 KSMAM2 SMAM kvinner m2 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 71
72 Kq1 Kvinner: Age first marriage q1 (1801) Numerisk 15 35 1 255 # EGEN 72
73 K2 Age first Marriage kvinner q2 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 73
74 Kq3 Kvinner: Age first marriage q3 (1801) Numerisk 20 45 1 255 # EGEN 74
75 HMeadian3 Headship median m3 indirect (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 75
76 HMeadianq1 Headship 1-kvartil q1 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 76
77 HMeadianq2 Headship median q2 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 77
78 HMeadianq3 Headship 3-kvartil q3 (1801) Numerisk 20 40 1 255 # EGEN 78
79 MALH1 Menn: Age Leaving Home q1 (1801) Numerisk 1 35 1 255 # EGEN 79
80 MALH2 Menn: Age Leaving Home q2 (1801) Numerisk 10 40 1 255 # EGEN 80
81 MALH3 Menn: Age Leaving Home q3 (1801) Numerisk 15 45 1 255 # EGEN 81
82 KALH1 Kvinner: Age Leaving Home q1 (1801) Numerisk 1 35 1 255 # EGEN 82
83 KALH2 Kvinner: Age Leaving Home q2 (1801) Numerisk 10 40 1 255 # EGEN 83
84 KALH3 Kvinner: Age Leaving Home q3 (1801) Numerisk 15 45 1 255 # EGEN 84
85 MHS30 MHS 28-32 (1801) Numerisk 0 12 2 99 # EGEN 85
86 MHS45 MHS 42-46 (1801) Numerisk 0 15 2 99 # EGEN 86
87 MHS60 MHS 58-62 (1801) Numerisk 0 12 2 99 # EGEN 87
88 MHSsjekk MHS sjekk (1801) Numerisk 0 12 2 99 # EGEN 88
89 KOMM1918 Kommuner 1918 Koda Verdiar     EGEN 89
90 spnil Sparre Nilson Koda Verdiar     EGEN 90
91 K1865 Kommunetypologi Kiær 1865 Koda Verdiar     EGEN 91
92 Fogderi Fogderi 1865 Koda Verdiar     EGEN 92
93 M1882 Kommunetypologi Mohn Koda Verdiar     EGEN 93
94 K1900 Kommunetypologi 1900 (modifisert) Koda Verdiar     NSD 52586
95 V1 Kommune Numerisk 101 2029 0 9999 # NSD 52587
96 V2 HJEMMEHØRENDE FOLKEMENGDE, TOTALT, 1769 Numerisk 53 13735 0 32765 # EGEN 96
97 V3 HJEMMEHØRENDE FOLKEMENGDE, TOTALT, 1801 Numerisk 74 18127 0 32765 # EGEN 97
98 V4 Folkevekst Numerisk -0.88 4.69 2 9 # manglar EGEN 98

Verdiar for variabel nr. 1 Kommune

Attende til variabeldokumentasjon
0101 Fredrikshald
0103 Fredrikstad
0104 Moss
0111 Hvaler
0113 Borge
0115 Skjeberg
0116 Berg
0117 Idd
0118 Aremark
0120 Rødenes
0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0127 Skiptvet
0128 Rakkestad
0130 Tune
0132 Fredrikstad Landdistrikt
0134 Onsøy
0135 Råde
0136 Rygge
0137 Våler
0138 Hobøl
0194 Moss Landsogn
0201 Son
0203 Drøbak
0204 Hølen
0211 Vestby
0211 Vestby
0212 Kråkstad
0214 Ås
0216 Nesodden
0218 Aker
0220 Asker
0221 Søndre Høland
0224 Aurskog
0226 Sørum
0227 Fet
0229 Enebakk
0231 Skedsmo
0233 Nittedal
0234 Gjerdrum
0235 Ullensaker
0236 Nes
0237 Eidsvoll
0238 Nannestad
0239 Hurdal
0301 Christiania
0301 Kristiania
0301 Kristiania
0411 Nes
0412 Ringsaker
0414 Vang
0415 Løiten
0416 Romedal
0417 Stange
0418 Nord-Odal
0421 Vinger
0423 Grue
0424 Hof
0427 Elverum
0428 Trysil
0429 Åmot
0432 Rendalen
0436 Tolga
0437 Tynset
0440 Kvikne
0512 Lesja
0514 Lom
0515 Vågå
0518 Fron
0520 Ringebu
0521 Øyer
0522 Gausdal
0524 Fåberg
0525 Biri
0527 Vardal
0528 Toten
0532 Jevnaker
0534 Gran
0536 Land
0540 Sør-Aurdal
0543 Slidre
0545 Vang
0602 Drammen
0602 Drammen
0602 Drammen
0604 Kongsberg
0604 Kongsberg
0612 Hole
0613 Norderhov
0616 Nes
0619 Ål
0621 Sigdal
0623 Modum
0624 Eker
0626 Lier
0627 Røyken
0628 Hurum
0629 Sandsvær
0631 Flesberg
0632 Rollag
0702 Holmestrand
0704 Åsgårdstrand
0705 Tønsberg
0705 Tønsberg
0706 Sandefjord
0707 Larvik
0707 Larvik
0712 Skoger
0713 Sande
0714 Hof
0715 Botne
0716 Våle
0717 Borre
0718 Ramnes
0719 Andebu
0720 Stokke
0721 Sem
0722 Nøtterøy
0724 Sandar
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum
0728 Lardal
0798 Fredriksværn
0801 Kragerø
0801 Kragerø
0802 Langesund
0803 Stathelle
0804 Brevik
0805 Porsgrunn
0805 Porsgrunn
0806 Skien
0806 Skien
0812 Gjerpen
0813 Eidanger
0814 Bamble
0816 Sannikedal
0817 Drangedal
0818 Solum
0819 Holden
0821 Bø
0822 Saude
0823 Hitterdal
0826 Tinn
0827 Hjartdal
0828 Seljord
0829 Kviteseid
0831 Moland
0832 Mo
0833 Lårdal
0834 Vinje
0901 Østerrisør
0901 Østerrisør
0903 Arendal
0903 Arendal
0904 Grimstad
0905 Lillesand
0911 Gjerstad
0913 Østerrisørs Landdistrikt
0918 Austre Moland
0920 Øyestad
0924 Homedal
0926 Vestre Moland
0929 Åmli
0934 Evje og Vegusdal
0938 Bygland
0940 Valle
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1012 Oddernes
1013 Tveit
1016 Øvrebø og Hægeland
1018 Søgne
1019 Mandals Landdistrikt
1020 Holme
1024 Bjelland og Grindheim
1029 Sør-Audnedal
1032 Lyngdal
1034 Øvre Kvinnesdal
1037 Nedre Kvinnesdal
1041 Vanse
1045 Bakke og Gyland
1101 Egersund
1103 Stavanger
1103 Stavanger
1107 Sogndal ladested
1111 Sokndal
1112 Lund
1115 Helleland
1116 Egersund
1119 Haa
1120 Klepp
1121 Lye
1123 Høyland
1124 Haaland
1130 Strand
1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1138 Jelsa
1139 Nærstrand
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1147 Avaldsnes
1150 Skudenes
1152 Torvastad
1154 Skjold
1157 Vikedal
1211 Etne
1212 Skånevik
1213 Fjelberg
1218 Finnås
1221 Stord
1223 Tysnes
1224 Kvinnherad
1226 Strandebarm og Varaldsøy
1230 Kinservik
1233 Graven
1235 Voss
1238 Vikør
1243 Os
1245 Sund
1247 Askøy
1249 Fana
1250 Haus
1253 Hosanger
1254 Hamre
1261 Manger
1263 Lindås
1301 Bergen
1411 Eivindvik
1417 Vik
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1425 Hafslo
1426 Luster
1427 Jostedal
1428 Askvoll
1429 Ytre Holmedal
1430 Indre Holmedal
1431 Jølster
1432 Førde
1437 Kinn
1441 Selje
1442 Davik
1443 Eid
1445 Gloppen
1447 Innvik
1502 Molde
1503 Kristiansund
1511 Vanylven
1515 Herøy
1516 Ulstein
1519 Volda
1522 Hjørundfjord
1524 Norddal
1525 Stranda
1527 Ørskog
1531 Borgund
1534 Haram
1539 Grytten
1541 Veøy
1543 Nesset
1544 Bolsøy
1545 Akerø
1549 Bud
1553 Kvernes
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1564 Stangvik
1566 Surendal
1569 Aure
1573 Edøy
1601 Trondheim
1601 Trondheim
1612 Hevne
1617 Hitteren
1621 Ørland
1625 Stadsbygd
1630 Aafjorden
1632 Bjørnør
1634 Opdal
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1645 Haltdalen
1648 Støren
1653 Melhus
1655 Byneset
1660 Strinda
1662 Klæbu
1664 Selbu
1714 Nedre Stjørdal
1717 Frosta
1718 Leksvik
1719 Skogn
1721 Verdal
1722 Ytterøy
1727 Beitstad
1729 Inderøy
1731 Sparbu
1734 Stod
1736 Snåsa
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1751 Nærøy
1752 Kolvereid
1814 Brønnøy
1815 Vegø
1820 Alstahaug
1824 Vefsn
1828 Nesna
1833 Nord-Rana
1836 Rødøy
1838 Gildeskål
1840 Saltdal
1842 Skjerstad
1843 Bodø Landdistrikt
1845 Folden
1848 Steigen
1851 Lødingen
1853 Ofoten
1857 Værøy
1859 Flakstad
1860 Buksnes
1862 Borge
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867 Bø
1868 Øksnes
1871 Andøy
1872 Dverberg
1911 Kvæfjord
1914 Trondenes
1915 Sand
1917 Ibestad
1927 Tranøy
1928 Torsken
1931 Lenvik (og Medfjord)
1934 Tromsø Landdistrikt
1936 Karlsøy
1938 Lyngen
1941 Skjervøy
2001 Hammerfest
2002 Vardø
2011 Kautokeino
2012 Alten-Talvig
2014 Loppa
2016 Hammerfest Landdistrikt
2018 Måsøy
2020 Kistrand
2022 Lebesby
2028 Vardø Landdistrikt
2029 Vadsø (Landdistrikt)
9999 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 2 Prestegjeld

Attende til variabeldokumentasjon
1 Friderichhald
2 Friderickstad
3 Moss
4 Christiania
5 Bragernes
6 Strømsøe med Tangen
7 Kongsberg
8 Holmestrand
9 Tønsberg
10 Laurvig med Langestrand
11 Scheen
12 Kragerøe
13 Øster Risør
14 Arendal
15 Christiansand
16 Stavanger
17 Bergen
18 Molde
19 Christiermsund
20 Trondhiem
21 Tromsøe
22 Hammerfest
23 Vardøe
50 Drøbach
51 Sogn (Son)
52 Høelen
53 Hvidsten
54 Aasgaardstrand
55 Sandefjord
56 Porsgrund
57 Brevig
58 Stathellet
59 Langesund
60 Grømstad
61 Lillesand
62 Mandal
63 Fahrsund
64 Flechefiord
65 Soggendahl
66 Egersund
101 Idde
102 Berg
103 Ahremarch
104 Skieberg
105 Borge
106 Hvaløer
107 Onsøe
108 Thunøe
109 Raade
110 Rygge
111 Waaler
112 Haabel
113 Trøgstad
114 Askim
115 Edsberg
116 Rødenæs
117 Rachestad
118 Skibtved
119 Spydeberg
120 Moss
121 Friderickstad
122 Pgj122
201 Agger
202 Opsloe
203 Ascher
204 Næsodden
205 Krogstad
206 Aas
207 Westbye
208 Enebach
209 Fedt
210 Skytsmoe
211 Nittedal
212 Sørum
213 Urschoug
214 Høeland
215 Gierdrum
216 Ullensager
217 Næss
218 Ejdsvold
219 Nannestad
220 Hurdal
221 Christiania
301 Stange
302 Rommedal
303 Leuthen
304 Næss
305 Ringsager
306 Wang
307 Oudahl/Strøm
308 Winger
309 Grue
310 Hoff
311 Elverum
312 Aamodt
313 Tryssild
314 Reendahlen
315 Tønset
316 Tolgen
317 Qvekne
401 Toten
402 Wardal
403 Birie
404 Faaberg
405 Gusdal
406 Øyer
407 Ringeboe
408 Froen
409 Waage
410 Lomb
411 Lessøe
412 Jevnager
413 Gran
414 Land
415 Ourdal
416 Slidre
417 Wang
501 Hoele
502 Nordrehoug
503 Næss
504 Aal
505 Sigdal
506 Modum
507 Eger
509 Lier
510 Røgen
511 Hurum
512 Sandsvær
513 Flesberg
514 Rolloug
515 Bragernes
517 Kongsberg
603 Schouge
604 Sande
605 Hoff
606 Laurdahl
607 Bothne
608 Waale
609 Ramnæs
610 Borre
611 Sem
612 Nøtterøe
613 Stoche
614 Anneboe
615 Sandeherret
616 Hedrum
617 Thiølling
618 Brunlaugnæss
619 Tønsberg
620 Laurvig
623 Friderichsværn
701 Ejdanger
702 Gjerpen
703 Bamble
704 Sannikedal
705 Drangedal
706 Solum
707 Holden
708 Bøe
709 Seude
710 Hetterdal
711 Tind
712 Hierdal
713 Sillejord
714 Hvidesøe
715 Laurdal
716 Moland
717 Moe
718 Winie
719 Scheen
720 Porsrund
722 Kragerøe
801 Gierrestad
802 Sønneløv
803 Østre Moeland
804 Øyestad
805 Hommedal
806 Vestre Moland
808 Omblie
809 Evie
810 Bygland
811 Walle
812 Riisøer
813 Arendal
901 Oddernæs
902 Tved
903 Øvrebøe
904 Sygne
905 Halsaae
906 Holme
907 Undahl
908 Bielland
909 Lyngdahl
910 Heggebostad
911 Vandsøe
913 Qvinnesdal
915 Bakke
917 PGJ917
1002 Soggendahl
1003 Lund
1004 Helleland
1005 Egersund
1006 Haae
1007 Lye
1008 Wigedahl
1009 Nærstrand
1010 Schiold
1011 Schudesnæs
1012 Augvaldsnæs
1013 Torvestad
1014 Klep
1015 Høyland
1016 Haaland
1017 Stavanger
1020 Strand
1021 Rennesøe
1022 Findøe
1023 Hielmeland
1024 Jelsøe
1025 Soledahl
1101 Etne
1102 Schonevig
1103 Fieldberg
1104 Findaas
1105 Storøen
1106 Tysnes
1107 Ous
1108 Quindherret
1109 Strandebarm
1110 Wigøer
1111 Graven
1112 Kinzervig
1113 Fanøe
1114 Sund
1115 Hougs
1116 Hamer
1117 Manger
1118 Lindaas
1119 Hosanger
1120 Voss
1121 Askøy og Årstad
1201 Leirdahl
1202 Lyster
1203 Justedahl
1204 Hafsloe
1205 Sogndahl
1206 Uhrland
1207 Leganger
1208 Wiig
1209 Evindvig
1210 Askevold
1211 Yttre Holmedahl
1212 Indre Holmedahl
1213 Førde
1214 Julster
1215 Kind
1216 Gloppen
1217 Indvig
1218 Ejd
1219 Davig
1220 Selløe
1301 Vandelven
1302 Herøe
1303 Ulfsteen
1304 Wolden
1305 Jørringfiord
1306 Nordahlen
1307 Stranden
1308 Ørschoug
1309 Borgen
1310 Haram
1311 Grytten
1312 Næsst
1313 Weedøe
1314 Bolsøe
1315 Agerøe
1316 Boe
1317 Qværnæs
1318 Tingvold
1319 Sundal
1320 Stangvig
1321 Surendahl
1322 Oure
1323 Edøe
1401 Strinden
1402 Klæbo
1403 Bynes
1404 Sælboe
1405 Meelhuus
1406 Støren
1407 Holtaalen
1408 Røraas
1409 Ørkedal
1410 Meldal
1411 Opdahl
1412 Stadsbøygden
1413 Hevne
1414 Hitteren
1415 Øreland
1416 Aafiord
1417 Biørnøer
1418 Trondhiem
1501 Størdalen
1502 Frosten
1503 Lexvigen
1504 Skogn
1505 Wærdahlen
1506 Ytterøe
1507 Inderøe
1508 Sparboen
1509 Stoed
1510 Bedstaden
1511 Sneaasen
1512 Overhalden
1513 Fosnæs
1514 Nærøe
1515 Kolvereid
1601 Brønøe
1602 Vægøen
1603 Wæfsen
1604 Alstahoug
1605 Næsne
1606 Ranen
1607 Rødøe
1608 Gilleskaal
1609 Scherstad
1610 Saltdalen
1611 Bodøen
1612 Folden
1613 Stegen
1615 Lødingen
1616 Ofoten
1617 Hassel
1618 Bøe
1619 Øxnæss
1620 Dverberg
1621 Andenæs
1622 Waagen
1623 Borge
1624 Buxnæs
1625 Flagstad
1626 Wæhrøe
1701 Astadfiord
1702 Qvædfjord
1703 Trondenæs
1704 Sand
1705 Torsken
1706 Tranøe
1707 Tromsøe
1708 Carlsøe
1709 Lyngen
1710 Schervøe
1711 Alten-Talvig
1712 Loppen
1713 Hammerfest
1714 Maasøe
1715 Kistrand
1716 Koutokein
1717 Wadsøe
1718 pgj1718
1719 Wardøe
1720 Kiøllefiord
1722 Medfiord og Lenvig
9999 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 3 By

Attende til variabeldokumentasjon
0 Landsbygd
1 Moss
2 Friderickstad
3 Friderichshald
4 Christiania
5 Bragernes
6 Strømsøe med Tangen
7 Kongsberg
8 Tønsberg
9 Laurvig med Langestrand
10 Holmestrand
11 Scheen
12 Kragerøe
13 Øster Riisøer
14 Arendal
15 Christiansand
16 Stavanger
17 Bergen
18 Christiernsund
19 Molde
20 Trondhiem
21 Tromsøe
22 Hammerfest
23 Vardøe
50 Drøbach
51 Sogn
52 Høelen
53 Wiidsten
54 Aasgaardstrand
55 Sandefjord
56 Porsgrund
57 Brevig
58 Stathellet
59 Langesund
60 Grømstad
61 Lillesand
62 Mandal
63 Fahrsund
64 Flechefiord
65 Soggendahl
66 Egersund
99 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 4 Amt

Attende til variabeldokumentasjon
1 Smålenene/Østfold
2 Akershus
3 Hedemark
4 Kristians/Oppland
5 Buskerud
6 Jarlsberg-Larvik/Vestfold
7 Bratsberg/Telemark
8 Aust-Agder
9 Vest-Agder
10 Rogaland
11 Søndre Bergenhus/Hordaland
12 Nordre Bergenhus/Sogn og Fjordane
13 Romsdal/Møre og Romsdal
14 Sør-Trøndelag
15 Nord-Trøndelag
16 Nordland
17 Troms og Finnmark
18 Kjøp- og ladestader
99 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 89 Kommuner 1918

Attende til variabeldokumentasjon
101 Fredrikshald
102 Sarpsborg
103 Fredrikstad
104 Moss
111 Hvaler
112 Torsnes
113 Borge
114 Varteig
115 Skjeberg
116 Berg
117 Idd
118 Aremark
119 Åymark
120 Rødenes
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
127 Skiptvet
128 Rakkestad
129 Degernes
130 Tune
131 Rolvsøy
132 Glemmen
133 Kråkerøy
134 Onsøy
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
194 Jeløy
201 Son
203 Drøbak
204 Hølen
211 Vestby
212 Kråkstad
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
218 Aker
219 Bærum
220 Asker
221 Søndre Høland
223 Setskog
224 Aurskog
226 Sørum
227 Fet
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
232 Lillestrøm
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
240 Feiring
301 Kristiania
401 Hamar
402 Kongsvinger
411 Nes
412 Ringsaker
413 Furnes
414 Vang
415 Løten
416 Romedal
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
420 Eidskog
421 Vinger
422 Brandval
423 Grue
424 Hof
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
428 Trysil
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
431 Sollia
432 Ytre Rendal
433 Åvre Rendal
434 Engerdal
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
440 Kvikne
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
512 Lesja
513 Skjåk
514 Lom
515 Vågå
516 Heidal
517 Sel
518 Nord-Fron
519 Sør-Fron
520 Ringebu
521 Åyer
522 Åstre Gausdal
523 Vestre Gausdal
524 Fåberg
525 Biri
526 Snertingdal
527 Vardal
528 Åstre Toten
529 Vestre Toten
530 Eina
531 Kolbu
532 Jevnaker
533 Lunner
534 Gran
535 Brandbu
536 Søndre Land
537 Fluberg
538 Nordre Land
539 Torpa
540 Sør-Aurdal
541 Etnedal
542 Nord-Aurdal
543 Vestre Slidre
544 Åystre Slidre
545 Vang
601 Hønefoss
602 Drammen
604 Kongsberg
611 Tyristrand
612 Hole
613 Norderhov
614 Ådal
615 Flå
616 Nes
617 Gol
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
621 Sigdal
622 Krødsherad
623 Modum
624 Åvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
629 Ytre Sandsvær
630 Åvre Sandsvær
631 Flesberg
632 Rollag
633 Nore
634 Opdal
701 Svelvik
702 Holmestrand
703 Horten
704 Åsgårdstrand
705 Tønsberg
706 Sandefjord
707 Larvik
711 Strømmen
712 Skoger
713 Sande
714 Hof
715 Botne
716 Våle
717 Borre
718 Ramnes
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
724 Sandar
725 Tjølling
726 Brunlanes
727 Hedrum
728 Lardal
798 Fredriksværn
801 Kragerø
802 Langesund
803 Stathelle
804 Brevik
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
811 Siljan
812 Gjerpen
813 Eidanger
814 Bamble
815 Skåtøy
816 Sannidal
817 Drangedal
818 Solum
819 Holla
820 Lunde
821 Bø
822 Sauherad
823 Heddal
824 Gransherad
825 Hovin
826 Tinn
827 Hjartdal
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
831 Fyresdal
832 Mo
833 Lårdal
834 Vinje
835 Rauland
901 Risør
902 Tvedestrand
903 Arendal
904 Grimstad
905 Lillesand
911 Gjerstad
912 Vegårshei
913 Søndeled
914 Holt
915 Dypvåg
916 Flosta
918 Austre Moland
919 Froland
920 Åyestad
921 Tromøy
922 Hisøy
923 Fjære
924 Landvik
925 Eide
926 Vestre Moland
927 Høvåg
928 Birkenes
929 Åmli
930 Gjøvdal
931 Tovdal
932 Mykland
933 Herefoss
934 Vegusdal
935 Iveland
936 Hornnes
937 Evje
938 Bygland
939 Hylestad
940 Valle
941 Bykle
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1011 Randesund
1012 Oddernes
1013 Tveit
1014 Vennesla
1015 Hægeland
1016 Åvrebø
1017 Greipstad
1018 Søgne
1019 Halse og Harkmark
1020 Holum
1021 Åyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland
1024 Bjelland
1025 Grindheim
1026 Åseral
1027 Konsmo
1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
1034 Hægebostad
1035 Eiken
1036 Fjotland
1037 Liknes
1038 Feda
1039 Herad
1040 Spind
1041 Lista
1042 Hidra
1043 Nes
1044 Gyland
1045 Bakke
1046 Tonstad
1047 Åvre Sirdal
1101 Egersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1106 Haugesund
1107 Sogndal ladested
1111 Sokndal
1112 Lund
1113 Heskestad
1114 Bjerkreim
1115 Helleland
1116 Eigersund
1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
1120 Klepp
1121 Time
1122 Gjestal
1123 Høyland
1124 Haaland
1126 Hetland
1128 Høle
1129 Forsand
1130 Strand
1131 Årdal
1132 Fister
1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1135 Sauda
1136 Sand
1137 Erfjord
1138 Jelsa
1139 Nedstrand
1140 Sjernarøy
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
1145 Bokn
1146 Tysvær
1147 Avaldsnes
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad
1153 Skåre
1154 Skjold
1155 Vats
1157 Vikedal
1211 Etne
1212 Skånevik
1213 Fjelberg
1214 Ålen
1215 Vikebygd
1216 Sveio
1217 Valestrand
1218 Moster
1219 Bømlo
1220 Bremnes
1221 Stord
1222 Fitjar
1223 Tysnes
1224 Kvinnherad
1225 Varaldsøy
1226 Strandebarm
1227 Jondal
1228 Odda
1229 Røldal
1230 Ullensvang
1231 Kinsarvik
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1234 Granvin
1235 Voss
1236 Vossestrand
1237 Evanger
1238 Kvam
1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fusa
1242 Samnanger
1243 Os
1244 Austevoll
1245 Sund
1246 Fjell
1247 Askøy
1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Haus
1251 Bruvik
1252 Modalen
1253 Hosanger
1254 Hamre
1255 Åsane
1257 Alversund
1258 Herdla
1259 Hjelme
1261 Manger
1263 Lindås
1264 Austrheim
1266 Masfjorden
1301 Bergen
1401 Florø
1411 Gulen
1412 Solund
1413 Hyllestad
1414 Brekke
1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1423 Borgund
1424 Årdal
1425 Hafslo
1426 Luster
1427 Jostedal
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1433 Naustdal
1434 Vevring
1437 Kinn
1438 Bremanger
1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1442 Davik
1443 Eid
1444 Hornindal
1445 Gloppen
1446 Breim
1447 Innvik
1448 Stryn
1501 Ålesund
1502 Molde
1503 Kristiansund
1511 Vanylven
1512 Syvde
1513 Rovde
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Årsta
1521 Vartdal
1522 Hjørundfjord
1523 Sunnylven
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1527 Årskog
1528 Sykkylven
1529 Skodje
1530 Vatne
1531 Borgund
1532 Giske
1533 Vigra
1534 Haram
1535 Vestnes
1536 Tresfjord
1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy
1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
1544 Bolsøy
1545 Akerø
1546 Sandøy
1548 Fræna
1549 Bud
1550 Hustad
1551 Eide
1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1555 Grip
1556 Frei
1557 Gjemnes
1558 Åre
1559 Straumsnes
1560 Tingvoll
1561 Åksendal
1562 Ålvundeid
1563 Sunndal
1564 Stangvik
1565 Åsskard
1566 Surnadal
1567 Rindal
1568 Stemshaug
1569 Aure
1570 Valsøyfjord
1571 Halsa
1572 Tustna
1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
1601 Trondheim
1612 Hemne
1614 Heim
1615 Sandstad
1616 Fillan
1617 Hitra
1618 Kvenvær
1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
1621 Årland
1622 Agdenes
1623 Lensvik
1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1626 Stjørna
1627 Bjugn
1628 Nes
1629 Jøssund
1630 Aa
1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
1634 Opdal
1635 Rennebu
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1644 Ålen
1645 Haltdalen
1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
1650 Horg
1651 Hølandet
1652 Flå
1653 Melhus
1654 Leinstrand
1655 Byneset
1656 Buvik
1657 Børseskogen
1658 Børsa
1659 Geitastrand
1660 Strinda
1661 Tiller
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1665 Tydal
1701 Levanger
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1712 Hegra
1713 Lånke
1714 Stjørdal
1715 Skatval
1716 Åsen
1717 Frosta
1718 Leksvik
1719 Skogn
1720 Frol
1721 Verdal
1722 Ytterøy
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1726 Malm
1727 Beitstad
1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
1731 Sparbu
1732 Ogndal
1733 Egge
1734 Stod
1735 Kvam
1736 Snåsa
1737 Sørli
1738 Nordli
1742 Grong
1743 Høylandet
1744 Overhalla
1745 Vemundvik
1746 Klinga
1747 Otterøy
1748 Fosnes
1749 Flatanger
1750 Vikna
1751 Nærøy
1752 Kolvereid
1753 Foldereid
1754 Gravvik
1755 Leka
1802 Mosjøen
1804 Bodø
1805 Narvik
1806 Svolvær
1811 Bindal
1812 Vik
1813 Velfjord
1814 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
1817 Tjøtta
1818 Herøy
1819 Nordvik
1820 Alstahaug
1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal
1827 Dønnes
1828 Nesna
1830 Korgen
1832 Hemnes
1833 Nord-Rana
1834 Lurøy
1835 Træna
1836 Rødøy
1837 Meløy
1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1840 Saltdal
1841 Fauske
1842 Skjerstad
1843 Bodin
1844 Kjerringøy
1845 Sørfold
1846 Nordfold
1847 Leiranger
1848 Steigen
1849 Hamarøy
1850 Tysfjord
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1853 Evenes
1855 Ankenes
1857 Værøy
1858 Moskenes
1859 Flakstad
1860 Buksnes
1862 Borge
1864 Gimsøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867 Bø
1868 Åksnes
1870 Sortland
1872 Dverberg
1901 Harstad
1902 Tromsø
1911 Kvæfjord
1914 Trondenes
1915 Bjarkøy
1917 Ibestad
1920 Lavangen
1921 Salangen
1922 Bardu
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1930 Hillesøy
1931 Lenvik
1932 Malangen
1933 Balsfjord
1934 Tromsøysund
1935 Helgøy
1936 Karlsøy
1937 Sørfjord
1938 Lyngen
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
2001 Hammerfest
2002 Vardø
2003 Vadsø
2011 Kautokeino
2012 Alta
2013 Talvik
2014 Loppa
2015 Hasvik
2016 Sørøysund
2017 Kvalsund
2018 Måsøy
2019 Kjelvik
2020 Kistrand
2021 Karasjok
2022 Lebesby
2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Tana
2026 Polmak
2027 Nesseby
2028 Vardø Landdistrikt
2029 Nord-Varanger
2030 Sør-Varanger
9999 #

Verdiar for variabel nr. 90 Sparre Nilson

Attende til variabeldokumentasjon
1 Indre sentrum
2 Ytre sentrum
3 Kyst og ytre bygder
4 Daler, fjell og indre fjord
5 Den nordlegaste landsdelen
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 91 Kommunetypologi Kiær 1865

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 92 Fogderi 1865

Attende til variabeldokumentasjon
1 Ide og Markers
2 Mosse
3 Rakkestad
4 Aker og Follo
5 Nedre Romerike
6 Åvre Romerike
7 Vinger og Odalen
8 Solør
9 Søndre Åsterdalen
10 Norde Åsterdalen
11 Hedemarken
12 Toten
13 Søndre Gudbrandsdal
14 Nordre Gudbrandsdal
15 Hadeland og Land
16 Valdres
17 Hallingdal
18 Numedal og Sandsvær
19 Ringerike
20 Buskerud
21 Jarlsberg
22 Laurvik
23 Bamble
24 Nedre Telemark
25 Åvre Telemark
26 Nedenes
27 Sæterdalen
28 Mandal
29 Lister
30 Jæren og Dalene
31 Ryfylke
32 Sunnhordland
33 Hardanger og Voss
34 Nordhordland
35 Sogn
36 Sunnfjord
37 Nordfjord
38 Sunnmøre
39 Romsdal
40 Nordmøre
41 Orkdalen
42 Guldal
43 Strinden og Sælbu
44 Fosen
45 Stjørdal og Værdal
46 Inderøy
47 Namdal
48 Søndre Helgeland
49 Nordre Helgeland
50 Salten
51 Lofoten og Vesterålen
52 Senja og Tromsø
53 Alta
54 Hammerfest
55 Tana
56 Varanger
100 By
9999 #

Verdiar for variabel nr. 93 Kommunetypologi Mohn

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 94 Kommunetypologi 1900 (modifisert)

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data


Arne Solli