Dokumentasjon av kagg1886.var

Vari-
abel
nr
Kort
variabel
namn
Variabel namnType Mini-
mums verdi
Maks-
imums verdi
Desi-
malar
ManglarDokumentasjon
1 Kommnr Kommunenr Numerisk 111 1943 0 9999 # manglar EGEN 1
2 antsk Ant skilling Numerisk 14 2370 0 9999 # manglar EGEN 2
3 sumsk Sum skilling Numerisk 478.00 357527.00 2 999999 # manglar EGEN 3
4 antore Ant ore Numerisk 14 2374 0 9999 # manglar EGEN 4
5 sumore Sum ore Numerisk 993.00 606217.00 2 999999 # manglar EGEN 5
6 snittsk Snitt skilling Numerisk 7.83 625.01 2 999 # manglar EGEN 6
7 snittore Snitt ore Numerisk 33.22 1277.96 2 9999 # manglar EGEN 7
8 ant25 Tal sk meir enn 25 Numerisk 3 1075 0 9999 # manglar EGEN 8
9 sn25 Snitt sk meir enn 25 Numerisk 42.07 794.53 2 999 # manglar EGEN 9
10 skdecentil Decentil skilling Numerisk 0 95 0 99 # manglar EGEN 10
11 skmedian Median skilling Numerisk 0 387 0 999 # manglar EGEN 11
12 oredecentil Decentil ore Numerisk 0 236 0 999 # manglar EGEN 12
13 oremedian Median ore Numerisk 3 638 0 9999 # manglar EGEN 13
14 tot bruk Tot bruk Numerisk 14 2370 0 9999 # manglar EGEN 14
15 bruk0-0.2 Bruk 0-0.2 daler Numerisk 0 1601 0 9999 # manglar EGEN 15
16 bruk0.2-2 Bruk 0.2-2.0 daler Numerisk 3 1025 0 9999 # manglar EGEN 16
17 bruk2-10 Bruk 2.0-10 daler Numerisk 0 395 0 999 # manglar EGEN 17
18 bruk10 Bruk 10 daler+ Numerisk 0 99 0 99 # manglar EGEN 18
19 pstbruk0-0.2 % bruk 0-0.2 Numerisk 0.00 87.93 2 99 # manglar EGEN 19
20 pstbruk0.2-2 % bruk 0.2-2.0 (småbruk) Numerisk 12.00 93.77 2 99 # manglar EGEN 20
21 pstbruk0-35ore % bruk 0-35 ore Numerisk 0.00 80.04 2 99 # manglar EGEN 21
22 pstbruk36-347ore % bruk 36-347 ore Numerisk 11.39 97.06 2 99 # manglar EGEN 22


Arne Solli