Dokumentasjon av khkd0086.var

Vari-
abel
nr
Kort
variabel
namn
Variabel namnType Mini-
mums verdi
Maks-
imums verdi
Desi-
malar
ManglarDokumentasjon
1 Kommnr Kommunenr(1900) Numerisk 100 9998 0 9999 # mangler EGEN 1
2 Amt Amtnr(1900) Numerisk 0 30 0 99 # mangler EGEN 2
3 Byland By Land(1900) Koda Verdiar     EGEN 3
4 Npers Person records(1900) Numerisk 0 999998 0 999999 # mangler EGEN 4
5 NTilstede Tilstedeverende befolkning(1900) Numerisk 0 999998 0 999999 # mangler EGEN 5
6 Nhjemmeh Hjemmehorende befolkning(1900) Numerisk 0 999998 0 999999 # mangler EGEN 6
7 NHushald Tal hushald(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 7
8 NfamHush Tal familiehushald(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 8
9 NenpHush Tal enpersonsshushald(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 9
10 NELHush Tal Enslig losjerande (ikkje HP)(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 10
11 NenpmHush Tal enpersonshushald menn(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 11
12 NenpkHush Tal enpersonshushald kvinner(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 12
13 Nenpm20Hush Tal enpersonshushald menn 20-29(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 13
14 Pstenphush Prosent enperson hushald av alle hushald(1900) Numerisk 0 98 2 99 # mangler EGEN 14
15 Pstenpm20Hush Prosent enpersonhushald menn 20-29 av alle menn enpersonshushald(1900) Numerisk 0 98 2 99 # mangler EGEN 15
16 KvSMAM SMAM kvinner 1(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 16
17 MSMAM SMAM menn 1(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 17
18 HeadSMAM Headship median (SMAM-metoden)(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 18
19 HszAgeMx Hsz age max(1900) Numerisk 16 90 0 99 # mangler EGEN 19
20 Heimfod Heimfoding %(1900) Numerisk 0 100 2 999 # mangler EGEN 20
21 Kjprop Kjonnsprop. %(1900) Numerisk 0 200 2 999 # mangler EGEN 21
22 MHS30 MHS 28-32(1900) Numerisk 0 12 2 99 # mangler EGEN 22
23 MHS45 MHS 42-46(1900) Numerisk 0 15 2 99 # mangler EGEN 23
24 MHS60 MHS 58-62(1900) Numerisk 0 12 2 99 # mangler EGEN 24
25 MHS MHS(1900) Numerisk 1 12 2 99 # mangler EGEN 25
26 FAMMHS FAMMHS(1900) Numerisk 1 15 2 99 # mangler EGEN 26
27 MEHS Opplevd MHS(1900) Numerisk 1 17 2 99 # mangler EGEN 27
28 HKjprop HP kjonnsprop(1900) Numerisk 0 100 2 999 # mangler EGEN 28
29 MedianHS Median Hushaldsstorleik(1900) Numerisk 1 14 0 99 # mangler EGEN 29
30 AntHPers Antall Hushaldspersonar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 30
31 HP Hovudpersonar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 31
32 Make makar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 32
33 Barn Barn(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 33
34 Slekt Slekt(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 34
35 Teneste tenestefolk(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 35
36 Andre Andre(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 36
37 Losj Losjerande/innerstar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 37
38 AntKPers Antall kvinner Hushaldspersonar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 38
39 AntMPers Antall menn Hushaldspersonar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 39
40 KTeneste Tenestejenter(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 40
41 MTeneste Tenestegutar(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 41
42 Mdeltenar Prosent tenestegutar av alle menn(1900) Numerisk 0 98 2 99 # mangler EGEN 42
43 MInderst Losjerande/innerstar menn(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 43
44 Andre Ukjent sivstatus(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 44
45 Ugift Ugift(1900) Numerisk 0 150000 0 999999 # mangler EGEN 45
46 Gift Gift(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 46
47 Enkje Enkjemann/Enkje(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 47
48 MSMAM2 SMAM menn m2(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 48
49 Mq1 Menn: Age first marriage q1(1900) Numerisk 15 40 1 99 # mangler EGEN 49
50 Mq2 Menn: Age first marriage q2(1900) Numerisk 20 45 1 99 # mangler EGEN 50
51 Mq3 Menn: Age first marriage q3(1900) Numerisk 25 50 1 99 # mangler EGEN 51
52 KSMAM2 SMAM kvinner m2(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 52
53 Kq1 Kvinner: Age first marriage q1(1900) Numerisk 15 40 1 99 # mangler EGEN 53
54 Kq2 Kvinner: Age first marriage q2(1900) Numerisk 20 45 1 99 # mangler EGEN 54
55 Kq3 Kvinner: Age first marriage q3(1900) Numerisk 20 50 1 99 # mangler EGEN 55
56 HeadIndirect3 Headship (indirect) m3(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 56
57 HMeadianq1 Headship q1(1900) Numerisk 20 40 1 99 # mangler EGEN 57
58 HMeadianq2 Headship q2 (median)(1900) Numerisk 20 45 1 99 # mangler EGEN 58
59 HMeadianq3 Headship q3(1900) Numerisk 20 50 1 99 # mangler EGEN 59
60 Propold Proportion of older(1900) Numerisk 0 1 3 9 # mangler EGEN 60
61 Propoldh Proportion of households with older(1900) Numerisk 0 1 3 9 # mangler EGEN 61
62 agglomerative Agglomerative tendency of old(1900) Numerisk 0 8 2 9 # mangler EGEN 62
63 propindoldph proportion of individuals in old person hhs(1900) Numerisk 0 8 3 9 # mangler EGEN 63
64 affilative Affilative tendency of old(1900) Numerisk 0 8 2 9 # mangler EGEN 64
65 mhsageg Mhs of hhs containg an older person(1900) Numerisk 1 8 2 9 # mangler EGEN 65
66 malh1 Menn: Age leaving home q1(1900) Numerisk 1 40 1 99 # mangler EGEN 66
67 malh2 Menn: Age leaving home q2(1900) Numerisk 5 45 1 99 # mangler EGEN 67
68 malh3 Menn: Age leaving home q3(1900) Numerisk 5 50 1 99 # mangler EGEN 68
69 kalh1 Kvinner: Age leaving home q1(1900) Numerisk 1 40 1 99 # mangler EGEN 69
70 kalh2 Kvinner: Age leaving home q2(1900) Numerisk 5 45 1 99 # mangler EGEN 70
71 kalh3 Kvinner: Age leaving home q3(1900) Numerisk 5 50 1 99 # mangler EGEN 71
72 Pst0gen Prosent 0-generasjonshushald(1900) Numerisk 0 100 1 999 # mangler EGEN 72
73 Pst1gen Prosent 1-generasjonshushald(1900) Numerisk 0 100 1 999 # mangler EGEN 73
74 Pst2gen Prosent 2-generasjonshushald(1900) Numerisk 0 100 1 999 # mangler EGEN 74
75 Pst3gen Prosent 3-generasjonshushald(1900) Numerisk 0 100 1 999 # mangler EGEN 75
76 Pst4gen Prosent 4-generasjonshushald(1900) Numerisk 0 100 1 999 # mangler EGEN 76
77 Njordbr Antall hushald med jordbruksproduksjon(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 77
78 Nkornpotet Tal kornpotet hushald (1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 78
79 Nkreatur Tal kreatur hushald(1900) Numerisk 0 99998 0 99999 # mangler EGEN 79
80 Psthusdyr Prosent hushald med husdyrhald(1900) Numerisk 0 998 2 999 # mangler EGEN 80
81 Pstdyrkar Prosent hushald som dyrkar jord(1900) Numerisk 0 998 2 999 # mangler EGEN 81
82 V1 Kommune Numerisk 101 2030 0 9999 # EGEN 82
83 V2 TILSTEDEVÆRENDE FOLKEMENGDE: TOTALT,1890 Numerisk 191 148213 0 999999 # NSD 25
84 V3 HJEMMEHØRENDE FOLKEMENGDE:TOTALT, 1890 Numerisk 192 151239 0 999999 # NSD 28
85 V4 TILSTEDEVÆRENDE FOLKEMENGDE: TOTALT,1900 Numerisk 165 229101 0 999999 # NSD 31
86 V5 HJEMMEHØRENDE FOLKEMENGDE:TOTALT, 1900 Numerisk 167 227626 0 999999 # NSD 34
87 V6 FØDESTED: OPPHOLDSKOMMUNEN, 1900 Numerisk 60 100457 0 999999 # NSD 279
88 V7 EGEN NÆRING: LANDBR., SKOGDR., JAGT,1900 Numerisk 1 2351 0 9999 # NSD 67685
89 V8 EGEN NÆRING: SKOGDRIFT OG JAGT,LAND,1900 Numerisk 0 872 0 999 # NSD 67686
90 V9 EGEN NÆRING: FISKERI, 1900 Numerisk 0 1505 0 9999 # NSD 67687
91 V10 EGEN NÆRING: BERGV.,STEINBR.,FABR., 1900 Numerisk 0 14102 0 32765 # NSD 67688
92 V11 EGEN NÆRING: HÅNDVERKSINDUSTRI, 1900 Numerisk 0 19833 0 32765 # NSD 67689
93 V12 EGEN NÆRING: AN. INDUSTRIELL VIRKS.,1900 Numerisk 2 9734 0 9999 # NSD 67690
94 V13 EGEN NÆRING: HANDEL,OMSETN.,SAMFER.,1900 Numerisk 2 28905 0 32765 # NSD 67691
95 V14 EGEN NÆRING: SJØFART, 1900 Numerisk 0 1849 0 9999 # NSD 67692
96 V15 EGEN NÆRING:OF.ARB.,PRIV.IMMATR.ARB.1900 Numerisk 3 9479 0 9999 # NSD 67693
97 V16 EGEN NÆRING: HUSLIG ARBEIDE, 1900 Numerisk 33 56097 0 99999 # NSD 67694
98 V17 EGEN NÆRING: DAGARBEIDERE, 1900 Numerisk 0 4090 0 9999 # NSD 67695
99 V18 EGEN NÆRING: FØDERÅD,FORMUESINNT.OL.1900 Numerisk 3 4058 0 9999 # NSD 67696
100 V19 EGEN NÆRING: PRIVAT UNDERSTØTTELSE, 1900 Numerisk 1 6626 0 9999 # NSD 67697
101 V20 EGEN NÆRING: OFFENT. UNDERST. O.A., 1900 Numerisk 0 2457 0 9999 # NSD 67698
102 V21 TILSTEDEVÆR.FOLKEMNGD.:15 ÅR OG ELD.1900 Numerisk 110 157694 0 999999 # NSD 67699
103 V22 JORDBRUK 1900: ANTALL HESTER Numerisk 0 3746 0 9999 # NSD 84484
104 V23 JORDBRUK 1900: ANTALL STORFE Numerisk 1 8089 0 9999 # NSD 84494
105 V24 JORDBRUK 1900: ANTALL SAUER Numerisk 0 9845 0 9999 # NSD 84500
106 V25 JORDBRUK 1900: ANTALL GEITER Numerisk 0 7076 0 9999 # NSD 84503
107 V26 JORDBRUK 1900: ANTALL SVIN Numerisk 0 3484 0 9999 # NSD 84506
108 V27 JORDBRUK 1900: ANTALL REINSDYR Numerisk 0 33160 0 99999 # NSD 84509
109 V28 JORDBRUK 1900: UTSÆD: HVETE, HL. Numerisk 0 540 0 999 # NSD 84517
110 V29 JORDBRUK 1900: UTSÆD: RUG, HL. Numerisk 0 1397 0 9999 # NSD 84518
111 V30 JORDBRUK 1900: UTSÆD: BYGG, HL. Numerisk 0 2281 0 9999 # NSD 84519
112 V31 JORDBRUK 1900: UTSÆD: HAVRE, HL. Numerisk 0 8598 0 9999 # NSD 84520
113 V32 JORDBRUK 1900: UTSÆD: BLANDKORN, HL. Numerisk 0 1644 0 9999 # NSD 84521
114 V33 JORDBRUK 1900: UTSÆD: KORNSÆD IALT,HL. Numerisk 0 10358 0 32765 # NSD 84522
115 V34 JORDBRUK 1900: UTSÆD: ERTER, HL. Numerisk 0 815 0 999 # NSD 84523
116 V35 JORDBRUK 1900: UTSÆD: POTETER, HL. Numerisk 0 17156 0 32765 # NSD 84525
117 V36 JORDBRUK 1900: ANT.SLÅ- OG MEIEMASKINER Numerisk 0 373 0 999 # NSD 84535
118 V37 JORDBRUK 1900: ANTALL SÅMASKINER Numerisk 0 206 0 999 # NSD 84536
119 V38 JORDBRUK 1900: ANTALL DAMPTERSKEMASKINER Numerisk 0 16 0 99 # NSD 84537
120 V39 HUSHOLDNINGER: SAMLET ANTALL, 1890 Numerisk 45 62446 0 99999 # NSD 85749
121 V40 FAM.HUSH.:2 EL. FL. PERS.:ANT. HUSH.1890 Numerisk 0 45247 0 99999 # NSD 85750
122 V41 FAM.HUSH.:2 EL. FL. PERS.:ANT. PERS.1890 Numerisk 0 204696 0 999999 # NSD 85751
123 V42 ENMANNSHUSHOLDNINGER: MENN, 1890 Numerisk 0 9476 0 9999 # NSD 85752
124 V43 ENMANNSHUSHOLDNINGER: KVINNER, 1890 Numerisk 0 7372 0 9999 # NSD 85753
125 V44 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL, 1890 Numerisk 0 351 0 999 # NSD 85754
126 V45 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL MENN, 1890 Numerisk 0 2872 0 9999 # NSD 85755
127 V46 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL KVINNER,1890 Numerisk 0 3210 0 9999 # NSD 85756
128 V47 HUSHOLDNINGER: SAMLET ANTALL, 1900 Numerisk 45 62446 0 99999 # NSD 85757
129 V48 FAM.HUSH.:2 EL. FL. PERS.:ANT. HUSH.1900 Numerisk 33 45247 0 99999 # NSD 85758
130 V49 FAM.HUSH.:2 EL. FL. PERS.:ANT. PERS.1900 Numerisk 155 204696 0 999999 # NSD 85759
131 V50 ENMANNSHUSHOLDNINGER: MENN, 1900 Numerisk 0 9476 0 9999 # NSD 85760
132 V51 ENMANNSHUSHOLDNINGER: KVINNER, 1900 Numerisk 1 7372 0 9999 # NSD 85761
133 V52 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL, 1900 Numerisk 0 351 0 999 # NSD 85762
134 V53 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL MENN, 1900 Numerisk 0 2872 0 9999 # NSD 85763
135 V54 EKSTRAHUSHOLDNINGER: ANTALL KVINNER,1900 Numerisk 0 3210 0 9999 # NSD 85764
136 V55 AVGITTE STEMMER, VALGTINGVALG, 1900 Numerisk 0 25187 0 32765 # NSD 87290
137 V56 GODKJENTE STEMMER, VALGTINGVALG, 1900 Numerisk 0 24942 0 32765 # NSD 87291
138 V57 DET NORSKE ARBEIDERPARTI, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 4035 0 9999 # NSD 87292
139 V58 ARBEIDERLISTER, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 683 0 999 # NSD 87293
140 V59 VENSTRE, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 8623 0 9999 # NSD 87294
141 V60 MODERATE, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 370 0 999 # NSD 87295
142 V61 MODERATE & HØYRE, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 2224 0 9999 # NSD 87296
143 V62 HØYRE, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 11601 0 32766 # NSD 87297
144 V63 ANDRE, ESTIMERT, 1900 Numerisk 0 93 0 99 # NSD 87298
145 V64 KODE FOR PARTIDATAENE, 1900 Numerisk 0 9 0 99 # NSD 87299
146 V65 MONARKIAVST.1905: ANTALL GODKJ.STEMMER Numerisk 28 29987 0 32765 # NSD 91014
147 V66 MONARKIAVST.1905: JA-STEMMER Numerisk 7 24027 0 32765 # NSD 91015
148 V67 MONARKIAVST.1905: NEI-STEMMER Numerisk 0 5960 0 9999 # NSD 91016
149 Sum egen næring Numerisk 110 157694 0 999999 # manglar EGEN 149
150 Sum sek-tert Numerisk 10 87665 0 99999 # EGEN 150
151 Sum primær Numerisk 5 2784 0 9999 # EGEN 151
152 Prosent sek-tert Numerisk 1.97 57.88 2 999 # EGEN 152
153 Prosent primær Numerisk 0.29 58.55 2 999 # EGEN 153
154 Kuverdi Numerisk 1 11995 0 99999 # EGEN 154
155 Kornverdi Numerisk 0.00 15303.33 2 99999 # EGEN 155
156 Husdyrhald pr. hushald Numerisk 0.00 8.74 2 99 # EGEN 156
157 Kornverdi pr. hushald Numerisk 0.00 11.66 2 99 # EGEN 157
158 Mekanisering pr. 1000 hushald Numerisk 0.00 782.21 2 9999 # EGEN 158
159 MHS 1900 kommdat Numerisk 2.68 5.99 2 99 # EGEN 159
160 MHS1891 kommdat Numerisk 1.51 6.32 2 99 # EGEN 160
161 Heimfødingsprosent Numerisk 23.70 96.66 2 999 # EGEN 161
162 Prosent venstre Numerisk 0.00 100.00 2 999 # EGEN 162
163 Prosent nei til monarki Numerisk 0.00 94.77 2 999 # EGEN 163
164 Privatpers1890 Numerisk 192 147456 0 999999 # EGEN 164
165 Hushald1890 Numerisk 50 39790 0 99999 # EGEN 165
166 Privatpers1900 Numerisk 167 221544 0 999999 # EGEN 166
167 Hushald1900 Numerisk 45 62095 0 99999 # EGEN 167
168 Folkevekst 1890-1900 Numerisk -2.18 10.78 2 99 # EGEN 168
169 Hushaldsvekst1891-1900 Numerisk -10.00 13.14 2 99 # EGEN 169
170 Diff Hvekst-Fvekst Numerisk -9.60 6.76 2 99 # EGEN 170
171 Prosent største parti Numerisk 0.00 100.00 2 999 # EGEN 171
172 KOMM1918 Kommuner 1918 Koda Verdiar     EGEN 172
173 spnil Sparre Nilson Koda Verdiar     EGEN 173
174 K1865 Kommunetypologi Kiær 1865 Koda Verdiar     EGEN 174
175 Fogderi Fogderi 1865 Koda Verdiar     EGEN 175
176 M1882 Kommunetypologi Mohn Koda Verdiar     EGEN 176
177 K1900 Kommunetypologi 1900 (modifisert) Koda Verdiar     EGEN 177
178 Sogner1984 Urbaniseringsgrad Koda Verdiar     EGEN 178
179 SognerFrukt Fruktbarhetsregioner Sogner Koda Verdiar     EGEN 179
180 Kommnr Kommunenr Numerisk 111 1943 0 9999 # manglar EGEN 180
181 antsk Ant skilling Numerisk 14 2370 0 9999 # manglar EGEN 181
182 sumsk Sum skilling Numerisk 478.00 357527.00 2 999999 # manglar EGEN 182
183 antore Ant ore Numerisk 14 2374 0 9999 # manglar EGEN 183
184 sumore Sum ore Numerisk 993.00 606217.00 2 999999 # manglar EGEN 184
185 snittsk Snitt skilling Numerisk 7.83 625.01 2 999 # manglar EGEN 185
186 snittore Snitt ore Numerisk 33.22 1277.96 2 9999 # manglar EGEN 186
187 ant25 Tal sk meir enn 25 Numerisk 3 1075 0 9999 # manglar EGEN 187
188 sn25 Snitt sk meir enn 25 Numerisk 42.07 794.53 2 999 # manglar EGEN 188
189 skdecentil Decentil skilling Numerisk 0 95 0 99 # manglar EGEN 189
190 skmedian Median skilling Numerisk 0 387 0 999 # manglar EGEN 190
191 oredecentil Decentil ore Numerisk 0 236 0 999 # manglar EGEN 191
192 oremedian Median ore Numerisk 3 638 0 9999 # manglar EGEN 192
193 tot bruk Tot bruk Numerisk 14 2370 0 9999 # manglar EGEN 193
194 bruk0-0.2 Bruk 0-0.2 daler Numerisk 0 1601 0 9999 # manglar EGEN 194
195 bruk0.2-2 Bruk 0.2-2.0 daler Numerisk 3 1025 0 9999 # manglar EGEN 195
196 bruk2-10 Bruk 2.0-10 daler Numerisk 0 395 0 999 # manglar EGEN 196
197 bruk10 Bruk 10 daler+ Numerisk 0 99 0 99 # manglar EGEN 197
198 pstbruk0-0.2 % bruk 0-0.2 Numerisk 0.00 87.93 2 99 # manglar EGEN 198
199 pstbruk0.2-2 % bruk 0.2-2.0 (småbruk) Numerisk 12.00 93.77 2 99 # manglar EGEN 199
200 pstbruk0-35ore % bruk 0-35 ore Numerisk 0.00 80.04 2 99 # manglar EGEN 200
201 pstbruk36-347ore % bruk 36-347 ore Numerisk 11.39 97.06 2 99 # manglar EGEN 201

Verdiar for variabel nr. 3 By Land(1900)

Attende til variabeldokumentasjon

66 By
70 Land
99 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 172 Kommuner 1918

Attende til variabeldokumentasjon
101 Fredrikshald
102 Sarpsborg
103 Fredrikstad
104 Moss
111 Hvaler
112 Torsnes
113 Borge
114 Varteig
115 Skjeberg
116 Berg
117 Idd
118 Aremark
119 Åymark
120 Rødenes
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
127 Skiptvet
128 Rakkestad
129 Degernes
130 Tune
131 Rolvsøy
132 Glemmen
133 Kråkerøy
134 Onsøy
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
194 Jeløy
201 Son
203 Drøbak
204 Hølen
211 Vestby
212 Kråkstad
214 Ås
215 Frogn
216 Nesodden
217 Oppegård
218 Aker
219 Bærum
220 Asker
221 Søndre Høland
223 Setskog
224 Aurskog
226 Sørum
227 Fet
229 Enebakk
230 Lørenskog
231 Skedsmo
232 Lillestrøm
233 Nittedal
234 Gjerdrum
235 Ullensaker
236 Nes
237 Eidsvoll
238 Nannestad
239 Hurdal
240 Feiring
301 Kristiania
401 Hamar
402 Kongsvinger
411 Nes
412 Ringsaker
413 Furnes
414 Vang
415 Løten
416 Romedal
417 Stange
418 Nord-Odal
419 Sør-Odal
420 Eidskog
421 Vinger
422 Brandval
423 Grue
424 Hof
425 Åsnes
426 Våler
427 Elverum
428 Trysil
429 Åmot
430 Stor-Elvdal
431 Sollia
432 Ytre Rendal
433 Åvre Rendal
434 Engerdal
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
440 Kvikne
501 Lillehammer
502 Gjøvik
511 Dovre
512 Lesja
513 Skjåk
514 Lom
515 Vågå
516 Heidal
517 Sel
518 Nord-Fron
519 Sør-Fron
520 Ringebu
521 Åyer
522 Åstre Gausdal
523 Vestre Gausdal
524 Fåberg
525 Biri
526 Snertingdal
527 Vardal
528 Åstre Toten
529 Vestre Toten
530 Eina
531 Kolbu
532 Jevnaker
533 Lunner
534 Gran
535 Brandbu
536 Søndre Land
537 Fluberg
538 Nordre Land
539 Torpa
540 Sør-Aurdal
541 Etnedal
542 Nord-Aurdal
543 Vestre Slidre
544 Åystre Slidre
545 Vang
601 Hønefoss
602 Drammen
604 Kongsberg
611 Tyristrand
612 Hole
613 Norderhov
614 Ådal
615 Flå
616 Nes
617 Gol
618 Hemsedal
619 Ål
620 Hol
621 Sigdal
622 Krødsherad
623 Modum
624 Åvre Eiker
625 Nedre Eiker
626 Lier
627 Røyken
628 Hurum
629 Ytre Sandsvær
630 Åvre Sandsvær
631 Flesberg
632 Rollag
633 Nore
634 Opdal
701 Svelvik
702 Holmestrand
703 Horten
704 Åsgårdstrand
705 Tønsberg
706 Sandefjord
707 Larvik
711 Strømmen
712 Skoger
713 Sande
714 Hof
715 Botne
716 Våle
717 Borre
718 Ramnes
719 Andebu
720 Stokke
721 Sem
722 Nøtterøy
723 Tjøme
724 Sandar
725 Tjølling
726 Brunlanes
727 Hedrum
728 Lardal
798 Fredriksværn
801 Kragerø
802 Langesund
803 Stathelle
804 Brevik
805 Porsgrunn
806 Skien
807 Notodden
811 Siljan
812 Gjerpen
813 Eidanger
814 Bamble
815 Skåtøy
816 Sannidal
817 Drangedal
818 Solum
819 Holla
820 Lunde
821 Bø
822 Sauherad
823 Heddal
824 Gransherad
825 Hovin
826 Tinn
827 Hjartdal
828 Seljord
829 Kviteseid
830 Nissedal
831 Fyresdal
832 Mo
833 Lårdal
834 Vinje
835 Rauland
901 Risør
902 Tvedestrand
903 Arendal
904 Grimstad
905 Lillesand
911 Gjerstad
912 Vegårshei
913 Søndeled
914 Holt
915 Dypvåg
916 Flosta
918 Austre Moland
919 Froland
920 Åyestad
921 Tromøy
922 Hisøy
923 Fjære
924 Landvik
925 Eide
926 Vestre Moland
927 Høvåg
928 Birkenes
929 Åmli
930 Gjøvdal
931 Tovdal
932 Mykland
933 Herefoss
934 Vegusdal
935 Iveland
936 Hornnes
937 Evje
938 Bygland
939 Hylestad
940 Valle
941 Bykle
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1011 Randesund
1012 Oddernes
1013 Tveit
1014 Vennesla
1015 Hægeland
1016 Åvrebø
1017 Greipstad
1018 Søgne
1019 Halse og Harkmark
1020 Holum
1021 Åyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland
1024 Bjelland
1025 Grindheim
1026 Åseral
1027 Konsmo
1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
1034 Hægebostad
1035 Eiken
1036 Fjotland
1037 Liknes
1038 Feda
1039 Herad
1040 Spind
1041 Lista
1042 Hidra
1043 Nes
1044 Gyland
1045 Bakke
1046 Tonstad
1047 Åvre Sirdal
1101 Egersund
1102 Sandnes
1103 Stavanger
1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1106 Haugesund
1107 Sogndal ladested
1111 Sokndal
1112 Lund
1113 Heskestad
1114 Bjerkreim
1115 Helleland
1116 Eigersund
1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
1120 Klepp
1121 Time
1122 Gjestal
1123 Høyland
1124 Haaland
1126 Hetland
1128 Høle
1129 Forsand
1130 Strand
1131 Årdal
1132 Fister
1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1135 Sauda
1136 Sand
1137 Erfjord
1138 Jelsa
1139 Nedstrand
1140 Sjernarøy
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
1145 Bokn
1146 Tysvær
1147 Avaldsnes
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad
1153 Skåre
1154 Skjold
1155 Vats
1157 Vikedal
1211 Etne
1212 Skånevik
1213 Fjelberg
1214 Ålen
1215 Vikebygd
1216 Sveio
1217 Valestrand
1218 Moster
1219 Bømlo
1220 Bremnes
1221 Stord
1222 Fitjar
1223 Tysnes
1224 Kvinnherad
1225 Varaldsøy
1226 Strandebarm
1227 Jondal
1228 Odda
1229 Røldal
1230 Ullensvang
1231 Kinsarvik
1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1234 Granvin
1235 Voss
1236 Vossestrand
1237 Evanger
1238 Kvam
1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fusa
1242 Samnanger
1243 Os
1244 Austevoll
1245 Sund
1246 Fjell
1247 Askøy
1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Haus
1251 Bruvik
1252 Modalen
1253 Hosanger
1254 Hamre
1255 Åsane
1257 Alversund
1258 Herdla
1259 Hjelme
1261 Manger
1263 Lindås
1264 Austrheim
1266 Masfjorden
1301 Bergen
1401 Florø
1411 Gulen
1412 Solund
1413 Hyllestad
1414 Brekke
1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
1421 Aurland
1422 Lærdal
1423 Borgund
1424 Årdal
1425 Hafslo
1426 Luster
1427 Jostedal
1428 Askvoll
1429 Fjaler
1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1433 Naustdal
1434 Vevring
1437 Kinn
1438 Bremanger
1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1442 Davik
1443 Eid
1444 Hornindal
1445 Gloppen
1446 Breim
1447 Innvik
1448 Stryn
1501 Ålesund
1502 Molde
1503 Kristiansund
1511 Vanylven
1512 Syvde
1513 Rovde
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Årsta
1521 Vartdal
1522 Hjørundfjord
1523 Sunnylven
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1527 Årskog
1528 Sykkylven
1529 Skodje
1530 Vatne
1531 Borgund
1532 Giske
1533 Vigra
1534 Haram
1535 Vestnes
1536 Tresfjord
1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy
1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
1544 Bolsøy
1545 Akerø
1546 Sandøy
1548 Fræna
1549 Bud
1550 Hustad
1551 Eide
1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1555 Grip
1556 Frei
1557 Gjemnes
1558 Åre
1559 Straumsnes
1560 Tingvoll
1561 Åksendal
1562 Ålvundeid
1563 Sunndal
1564 Stangvik
1565 Åsskard
1566 Surnadal
1567 Rindal
1568 Stemshaug
1569 Aure
1570 Valsøyfjord
1571 Halsa
1572 Tustna
1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
1601 Trondheim
1612 Hemne
1614 Heim
1615 Sandstad
1616 Fillan
1617 Hitra
1618 Kvenvær
1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
1621 Årland
1622 Agdenes
1623 Lensvik
1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1626 Stjørna
1627 Bjugn
1628 Nes
1629 Jøssund
1630 Aa
1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
1634 Opdal
1635 Rennebu
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1644 Ålen
1645 Haltdalen
1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
1650 Horg
1651 Hølandet
1652 Flå
1653 Melhus
1654 Leinstrand
1655 Byneset
1656 Buvik
1657 Børseskogen
1658 Børsa
1659 Geitastrand
1660 Strinda
1661 Tiller
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1665 Tydal
1701 Levanger
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1712 Hegra
1713 Lånke
1714 Stjørdal
1715 Skatval
1716 Åsen
1717 Frosta
1718 Leksvik
1719 Skogn
1720 Frol
1721 Verdal
1722 Ytterøy
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1726 Malm
1727 Beitstad
1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
1731 Sparbu
1732 Ogndal
1733 Egge
1734 Stod
1735 Kvam
1736 Snåsa
1737 Sørli
1738 Nordli
1742 Grong
1743 Høylandet
1744 Overhalla
1745 Vemundvik
1746 Klinga
1747 Otterøy
1748 Fosnes
1749 Flatanger
1750 Vikna
1751 Nærøy
1752 Kolvereid
1753 Foldereid
1754 Gravvik
1755 Leka
1802 Mosjøen
1804 Bodø
1805 Narvik
1806 Svolvær
1811 Bindal
1812 Vik
1813 Velfjord
1814 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
1817 Tjøtta
1818 Herøy
1819 Nordvik
1820 Alstahaug
1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal
1827 Dønnes
1828 Nesna
1830 Korgen
1832 Hemnes
1833 Nord-Rana
1834 Lurøy
1835 Træna
1836 Rødøy
1837 Meløy
1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1840 Saltdal
1841 Fauske
1842 Skjerstad
1843 Bodin
1844 Kjerringøy
1845 Sørfold
1846 Nordfold
1847 Leiranger
1848 Steigen
1849 Hamarøy
1850 Tysfjord
1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1853 Evenes
1855 Ankenes
1857 Værøy
1858 Moskenes
1859 Flakstad
1860 Buksnes
1862 Borge
1864 Gimsøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867 Bø
1868 Åksnes
1870 Sortland
1872 Dverberg
1901 Harstad
1902 Tromsø
1911 Kvæfjord
1914 Trondenes
1915 Bjarkøy
1917 Ibestad
1920 Lavangen
1921 Salangen
1922 Bardu
1924 Målselv
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1930 Hillesøy
1931 Lenvik
1932 Malangen
1933 Balsfjord
1934 Tromsøysund
1935 Helgøy
1936 Karlsøy
1937 Sørfjord
1938 Lyngen
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1943 Kvænangen
2001 Hammerfest
2002 Vardø
2003 Vadsø
2011 Kautokeino
2012 Alta
2013 Talvik
2014 Loppa
2015 Hasvik
2016 Sørøysund
2017 Kvalsund
2018 Måsøy
2019 Kjelvik
2020 Kistrand
2021 Karasjok
2022 Lebesby
2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Tana
2026 Polmak
2027 Nesseby
2028 Vardø Landdistrikt
2029 Nord-Varanger
2030 Sør-Varanger
9999 #

Verdiar for variabel nr. 173 Sparre Nilson

Attende til variabeldokumentasjon
1 Indre sentrum
2 Ytre sentrum
3 Kyst og ytre bygder
4 Daler, fjell og indre fjord
5 Den nordlegaste landsdelen
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 174 Kommunetypologi Kiær 1865

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 175 Fogderi 1865

Attende til variabeldokumentasjon
1 Ide og Markers
2 Mosse
3 Rakkestad
4 Aker og Follo
5 Nedre Romerike
6 Åvre Romerike
7 Vinger og Odalen
8 Solør
9 Søndre Åsterdalen
10 Norde Åsterdalen
11 Hedemarken
12 Toten
13 Søndre Gudbrandsdal
14 Nordre Gudbrandsdal
15 Hadeland og Land
16 Valdres
17 Hallingdal
18 Numedal og Sandsvær
19 Ringerike
20 Buskerud
21 Jarlsberg
22 Laurvik
23 Bamble
24 Nedre Telemark
25 Åvre Telemark
26 Nedenes
27 Sæterdalen
28 Mandal
29 Lister
30 Jæren og Dalene
31 Ryfylke
32 Sunnhordland
33 Hardanger og Voss
34 Nordhordland
35 Sogn
36 Sunnfjord
37 Nordfjord
38 Sunnmøre
39 Romsdal
40 Nordmøre
41 Orkdalen
42 Guldal
43 Strinden og Sælbu
44 Fosen
45 Stjørdal og Værdal
46 Inderøy
47 Namdal
48 Søndre Helgeland
49 Nordre Helgeland
50 Salten
51 Lofoten og Vesterålen
52 Senja og Tromsø
53 Alta
54 Hammerfest
55 Tana
56 Varanger
100 Østfold by
200 Akershus by
300 Oslo
400 Hedmark by
500 Oppland by
600 Buskerud by
700 Vestfold by
800 Telemark by
900 Aust-Agder by
1000 Vest-Agder by
1100 Rogaland by
1200 Hordaland by
1300 Bergen
1400 Sogn og Fjordane by
1500 Møre og Romsdal by
1600 Sør-Trøndelag by
1700 Nord-Trøndelag by
1800 Nordland by
1900 Troms by
2000 Finnmark by
9999 #

Verdiar for variabel nr. 176 Kommunetypologi Mohn

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 177 Kommunetypologi 1900 (modifisert)

Attende til variabeldokumentasjon
0 Byar
1 Fjellbygder
2 Flatbygder
3 Skogsbygder
4 Industribygder
5 Sjøfartsbygder
6 Fiskeribygder
9 # Mangler data

Verdiar for variabel nr. 178 Urbaniseringsgrad

Attende til variabeldokumentasjon
1 By
2 Tettbygd
3 Spreiddbygd
9 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 179 Fruktbarhetsregioner Sogner

Attende til variabeldokumentasjon
1 Østnorsk-sørlandsk innland
2 Østnorsk-sørlandsk kyst
3 Vestlandet
4 Det utvidede Trøndelag
5 Nord-Norge
6 Hardanger og Voss
7 Bergensområdet
8 Oslo omegn
9 Oslo
10 Sørøstnorske og trøndske byer
11 Vest- og nordnorske byer
99 # Manglar data


Arne Solli