Dokumentasjon av pers1900.var

Vari-
abel
nr
Kort
variabel
namn
Variabel namnType Mini-
mums verdi
Maks-
imums verdi
Desi-
malar
ManglarDokumentasjon
1 Kommnr Kommunenr(1865) Numerisk 100 9998 0 9999 # mangler EGEN 1
2 nper Person ID(1865) Numerisk 0 999998 0 999999 # mangler EGEN 2
3 nhh Hushald ID(1865) Numerisk 0 999998 0 999999 # mangler EGEN 3
4 persno Personnr. i hushald(1865) Numerisk 0 9998 0 9999 # mangler EGEN 4
5 HP Hovudperson(1865) Koda Verdiar     EGEN 5
6 Kjonn Kjønn(1865) Koda Verdiar     EGEN 6
7 Sivstat Sivilstatus(1865) Koda Verdiar     EGEN 7
8 Alder Alder(1865) Numerisk 0 998 0 999 # mangler EGEN 8
9 Relcode Familiestilling koda(1865) Koda Verdiar     EGEN 9
10 Rel Familiestilling Essex(1865) Numerisk 0 9998 0 9999 # mangler EGEN 10
11 Bosatt Bustad teljetidspunkt(1865) Koda Verdiar     EGEN 11
12 Fodestad Fødestad kommunenr(1865) Numerisk 100 9998 0 9999 # mangler EGEN 12
13 Yrkeskode Framtidig bruk HISCO(1865) Numerisk 1 99998 0 99999 # mangler EGEN 13

Verdiar for variabel nr. 5 Hovudperson(1865)

Attende til variabeldokumentasjon
1 Hovudperson
2 Andre
9 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 6 Kjønn(1865)

Attende til variabeldokumentasjon
1 Mann
2 Kvinne
9 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 7 Sivilstatus(1865)

Attende til variabeldokumentasjon
1 Ugift
2 Gift
3 Gift make manglar
4 Enkje eller enkjemann
5 Skild
6 Separert
9 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 9 Familiestilling koda(1865)

Attende til variabeldokumentasjon
1 HP
2 Make
3 Barn
4 Slekt
5 Tenestefolk
6 Andre
7 Innerst/losjerande
9 # Manglar

Verdiar for variabel nr. 11 Bustad teljetidspunkt(1865)

Attende til variabeldokumentasjon
1 Bosatt
2 Midlertidig tilsted
3 Fråverande
9 # Manglar


Arne Solli