CV for Arne Solli

This CV is not updated since 1994. See http://www.hist.uib.no/staben/solli/ and the BerGIS-project Urban Landscape

Personalia

Education/Higher education
Work experience during education
Historisk Museum. Arkeological fieldwork
Spring 1986
Inst. for Informasjonsvitenskap. Student assistant at undergraduate level, Informasjonsvitenskap
Fall 1986
Inst. for Informasjonsvitenskap. Student assistant at undergraduate level, Adm. Informasjonbehandling delfag
1987-1995

Partly in Norwegian here

NOVIT AS. System- Produkt- og Markedskonsulent i NOVIT AS . Der har eg arbeidd med analyse, design, programmering, databaseadm., brukaropplæring og kundestøtte på datasystemer for Bank- og finansverksemder.

Dei produkta eller datasystema som eg hovudsakleg har arbeidd med er: NVLINK elektronisk betalingsformidling (telebank) og IRPS - rapporteringsverktøy og programgenerator, men ogsa˚ SBS Sentralt Banksystem Bankplassen
1994-1994
Leave to be at home with children 9 mths.
Organisational experience
arne.solli@hi.uib.no - Arne Solli

Last updated 22.02.1996 av Arne Solli
Corrected 22.01.2004, Arne Solli