Borgarskap i Bergen 1601-1700

Tal borgarskap i Bergen 1601-1700

Persistent URL:
Arne Solli (2003), Borgarskap i Bergen 1601-1700, http://www.hist.uib.no/staben/solli/histstat/borgarskap.htm

Kjelde:
Yngve Nedrebø (1998), Borgerskap i Bergen 1601-1751, Tilgjengeleg URL: http://digitalarkivet.no/, [Lasta ned: 19.03.2003]