NORGES OFFISIELLE STATI STIKK. X. 178.STATISTISKE OVERSIKTER
1948

STATISTICAL SURVEY
1948

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

PUBUSHED BY
THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OF NORWAY

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1949