UiB

AHKR instituttet

IT-sida for UiB

Studentportalen

Røvastiar: Arne Solli

Arne Solli: Jobbside

Innhald

 • Ny side: Arne Solli, AHKR, UiB.
 • Publikasjonar
 • Undervisning og rettleiing Ny side!
 • Tidlegare undervisningsside
 • Urbane landskap Bergis.
 • Avhandlingsressursar
 • Historisk statistikk
 • CV for IT-karriera (til 1994) CV in English
 • Den gamle heimesida
 • Arne Solli, Google+
 • Førsteamanuensis Arne Solli
  Epost: arne.solli@hi.uib.no
  Tlf: 55588950 (jobb)
  Tlf: 55150741 (privat)

  Publikasjonar/Bibliografi

  Det Nordvest-Europeiske hushaldsmønsteret i norsk perspektiv Storfagsoppgåve i historie, Bergen 1994

  Individ - Hushald - Samfunn Hovudfagsoppgåve i historie, Bergen 1995

  Computer and household analysis in Norway XIth Annual Conference of the International AHC in Moscow, Moscow State University, August 20-24, 1996

  The Media Challenge: Towards an academic hypertext Cincinnati Symposium on Computers and History, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, May 2-3 1997

  Hypertext 'papers' on the Web: Students confronts the linear tradition?"XIIth International Conference of the AHC in Glasgow, UK June 30 - July 3 1997. As a short Powerpoint presentation

  Computer models for analysing households: small-scale methods for large-scale data.XIIIth International Conference of the AHC in Toledo, Spain July 23 - July 25 1998

  Hypertext 'papers' on the Web: Students Confront the Linear TraditionThe Journal of the Association for History and Computing, Vol. I, No. 2., November 1998

  Learning, technology and history, in Johann Tempellhoff, HISTORIA Joernaal van die Suid-Afrikaase Historiese Genootskap, volume 44/2, November 1999

  Computer and household analysis in Norway, in Leonid Borodkin and Peter Dorn (eds.), Data Modelling Modelling History, Proceedings of the XI International Conference of the Association for History and Computing, Moscow, August 1996, Moscow 2000

  Hypertext "Papers" on the Web: Students Confront the Linear Tradition in Dennis A. Trinkle and Scott A. Merriman (eds.), History.edu Essays in Teaching with Technology, M. E. Sharpe 2001

  Edb og Historie: Frå tilfeldig verktøybruk til eigen disiplin Vitskapsteoretisk innlegg til dr. art. graden, Bergen 2003. (pdf-dokument)

  Livsløp - familie - samfunn: Endring av familiestrukturar i Norge på 1800-talet. Avhandling for dr. art. -grad. Tilgjengeleg mai 2004. Sjå mine avhandlingsressursar

  Attende

  Undervisning

  Forelesingar, undervisningsansvar og rettleiing

  For undervisning frå og med 2004, sjå eiga undervisningsside
  SemesterUndervisningsansvar

  Haust 2004:

  Semesteransvarleg 100/200-nivå. Fordjupingsemne: HIS113. Oversiktsforelesingar: HIS101.

  Vår 2004:

  HIS304 Dataverktøy.

  Haust 2003:

  Oversiktsforelesingar HIS101. Europeisk ekspansjon

  Vår 2003:

  Hovudfag, forelesing: Bruk av Internett

  Haust 2002:

  Oversiktsforelesingar HIS101. Europeisk ekspansjon

  Vår 2002:

  Seminaransvarleg HIVED. Organisering. Om oppgaveskriving
  Delfag i lokalhistorie 2. semester.

  Haust 2001:

  Delfag i lokalhistorie 1. semester.

  Forelesing på mellomfag: Livsløpstilnærminga

  Vår 2001:

  Rettleiing hovudfag

  Haust 2000:

  Seminaransvarleg grunnfag + Midtøsten

  Vår 2000:

  Seminaransvarleg grunnfag. Opplegg: Oppgåveskriving , Seminararbeid. Revisjon av delfag i norsk historie

  Haust 1999:

  Seminaransvarleg grunnfag. Opplegg: Allseminar. Om oppgåveskriving. Sjå og V-2000.

  Lærar på Erasmus Summer School 1999. Evening Lecture 17/9: Information Technology in Historical Reasearch: New methods at the turn of a century

  Oversiktsforelesing HINOD. Befolkning og økonomi 1660-1800

  Vår 1999:

  Delfag i Edb og historie. Studentarbeid. Forelesing: Datamodellar, databasar og historisk forskning

  Haust 1998:

  Dels i Essex. Lærar på Erasmus Summer School 1998 Forelesingar på delfag i Edb og Historie.

  Vår 1998:

  I Essex

  Haust 1997:

  Delfag i Edb og historie. 2. semester Fjernundervisningstilbod.Delfag i Lokalhistorie 2. semester. Sjå og Vår-97

  Vår 1997:

  Delfag i Edb og historie. 1. semester. Sjå og H97. Studentoppgåver 1. semesters studentar.

  Haust 1996:

  "Uformell" rettleiing. Ansvar for mellomfagssida.

  Utarbeiding av studieplan for Delfag i Edb og Historie. Lenke

  Vår 1996:

  Arbeidsseminarleiar for to grupper. Utarbeiding av prosjekt for IT-basert historieundervisning i Videregåande Skule. Lenke Prosjektinnhald

  Før 1996:

  1986 Undervisningsassistent på Informasjonsvitenskap. Sjå CV

  Forelesingar på grunnfag/HIS100-nivå


  Forelesingar Hausten 2001
  Hausten 2002
  Hausten 2003

  Lærepakkar


  Bruk av dataverkty

  Søkjeverty på Internett
  Søking etter programvare
  Innføring i bruk av databasar
  Vekeoppdrag HIS304 EDB

  Lærepakkar i Digitalskolen
  Ung voksen i Norge anno 1900
  Ung i Norge anno 1900
  Utvandring gjennom unge auge Bruk av Storyline-metoden
  Andre opplegg (Kark-basert)
  Vekeoppdrag i lokalhistorie
  Oppgåver i lokalhistorie

  Foredrag

  Internett i klasserommet, foredrag ved Fagleg-pedagogisk dag, Bergen 7. februar 1997.


  Approaching the Sources: The Historian on the Internet LPSS London Day School, Open University Course DA301. The Institute of Historical Research, University of London. 25 April 1998


  Lokalhistorie på Internett: Kjelder til bruk i undervisning , Faglig pedagogisk dag, Bergen, 5. Februar 1999.
  Erasmus summer School. Information Technology in Historical Reasearch: New methods at the turn of a century. Evening Lecture 17/9:
  Faglunsj 19/4-2001 Informatikk og IT-historie
  Fagleg-pedagogisk dag, Bergen 2. februar 2001, Vandring i smug (og) på nettet Attende

  Småstubbar og artiklar

  Busetnad og folketal i Stranda i eldre tid Årsskrift for Stranda Sogelag, Stranda 1984.

  Fjordingen (avis) april 1994 Familie, ekteskap og bryllup i ei brytningstid

  Det dansk-norske Tabellkontori Jan Oldervoll, 1801 gjennom 200 år, Bergen 2001

  Fleire småstubbar under Grova:artiklar, http://www.soga.no/

  Avskrift og tilrettelegging av kjelder, sjå Digitalpensjonatet (http://digitalarkivet.no) Attende

  Prosjekt og ressursar

  Grova - lokalhistorisk magasin for Sunnmøre
  Sykkelhistorie, veteranside
  Rommet mitt på Digitalpensjonatet

  Historisk statistikk

 • Forventa levealder 1820-1990
 • Borgarskap i Bergen 1601-1700
 • Statistiske oversikter 1948
 • Vala i 1905