Databases in Historical Resarch

This page is under construction please have a look at:

  1. Reading list for History and Computing
  2. The first part on an online course using STR data

Contact: Arne Solli, Dept. AHKR, UiB, Dokkeveien 2B, 3 etg.5020 Bergen, Norway. E-mail: arne.solli (at) .uib.no, Phone: +47 5558 8950

About the course

The goal with this online course in Databases in historical research is to give basic introduction to quatitative methods (statistics) and computer methods using off-the-shelf software, spreadsheet, databases and GIS-software. And how to use these tools to improve historical research. The techniques that will be taught are basic for aall type of information technology: To seek/search. to make a selection, to make a query and finally transcription and data entry. The couse it flexible so it is possible to focus on three different tools: Spreadsheet, databases or GIS. Shortcuts:
->Readings

->Assignments
->Assignment 1
->Assignment 2
->Assignment 3
->Assignment 4
->Assignment 5

The reading list consist of to text books and some articles. See Reading lists

The books is still available used at www.amazon.com eller www.amazon.co.uk. Som of the recoommeded litterature are available on Internett, online journals etc. Det kan også vere nyttig å skaffe seg enkle innføringshefter/bøker i bruk av MS-Access og MS-Excel. Desse enkle innføringshefter/bøker kan ein kjøpe rimeleg nær sagt over alt til under 100-lappen.

Student: Before

The prerequisite for this course is elementary knowledge and skills in DBMS MS-Access, Spreasheet MS-Excel and (MS-Office). Knowledge of how to use one or more products of the MS-Office (t.d. MS-Word, MS-Excel) or similar software products is needed in order to start on the assignments 3 and onwards. The course is NOT a general introduction in spreadsheet and databases, but and introduction to use of this software in historical research. Assignment 1 and 3 does not demand knowledge in MS-Office, but general knowledge of using Internet

This course does not teach use of Geographic Information Systems (GIS). However the knowledge of databases is quite important in order to use GIS in historical research. GIS-software it is possible thru different methods to link and integrate own historical data to geographical data.

The aim of the course is to learn a set of techniques. However behind the techniques are huge layers of theory, method and models in different disciplines as informatics, computer science and mathematics. Both historical and social science the techniques are debated and critcal evaluated. The aim of this course is not a critical discussion of data models and computer methods and quantitative methods. The aim is to learn the basics before in order to be able to evaluate the methods in a more critical way. Men pensumlitteraturen har referansar til litteratur som i langt større grad tek opp problem kring bruk av datateknikkar i historiefaget. Men gjennom innføringa av teknikkane er det eit klart læremål at ein får forståing for teknikkane sine avgrensingar.

The course is organized as self teaching Men for at du sjølv skal kunne kontrollere både læring og progresjon har vi lagt opp til at du bør levere enkle vekeoppdrag i KARK. Utgangspunktet for desse oppgåvene er eit historisk kjeldemateriale og ein teknikk som skal lærast. Besvarelsen vil i nokre tilfelle vere ein kort tekst (beskrivande) gjerne med tabellar/figurar på kring 1-2 sider og andre gonger saman med eit rekneark eller ein databasefil. Svara på vekeoppdraga saman med evt. rekneark- og database-filer skal leggjast inn i MiSide/Kark-innlevering. Gjennom semesteret er det også lagt opp til tre seminar der ein vil diskutere løysinga av vekeoppdraga. Dersom du vil nytte andre datamaskinar enn dei i Dokkeveien, sjekk at datamaskinar du vil bruke støttar PC System Req

A historican who have seen the light and know his/hers skills

Assignments
The course is build upon twelve assignments with increasing ambitions/difficulties. Vekeoppdraga krinsar kring dei fire basale teknikkane nemnd innleiingsvis og which can be found at Sund Toll Registers Online (STRO) at STRO Vekeoppdraga er ikkje obligatoriske.

 

  • In Norwegian: Using databases This course is in Norwegian and it uses the Digital Archive of Norway.
  • Tests/Exam
    There is no test or online exam and there is no current plan to develop an exam.