Leseliste , oversiktsforelesninger HIS 101

 

Jan Oldervoll

11.10 Oppdagingar og sivilisasjonsmøte til 1600

13.10 Europeiske kolonimakter i rivalisering 1600-1800

15.10 En global økonomi i emning

Pensumslitteraturen er slik bygd opp at det er vanskeleg å skilja den på dei tre førelesingane. Så for alle er litteraturen:

Bulliet, Richard et al.: The Earth and its Peoples. A Global History.  Kap. 17, 19, 20, 21 22

Noble, Thomas F.X. et al.: Western Civilization. The Continuing Experiment.  Side 560-70

 

Arne Solli

20.10. 2004: Det norske jordbrukssamfunnet etter 1500

Lenke til forelesingsressursar Støtteark, figurar, kjelder m.m.

·        Ståle Dyrvik: Norsk historie . Bind 3. Oslo 1999, s. 99-107.

·        Geir Atle Ersland og Hilde Sandvik: Norsk historie. Bind 2. Oslo. 1999, s. 169-192, .

·        Hilde Sandvik: Tidlig moderne tid i Norge 1500-1800. I Blom, Ida /Sogner, Sølvi (red.):
Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Oslo 1999, s. 85-100.

22.10. 2004: Nye næringer og samfunnsgrupper

Lenke til forelesingsressursar Støtteark, figurar, kjelder m.m.

·        Dyrvik, Ståle. Norsk historie . Bind 3. Oslo 1999, s. 99-122. Se også  s. 76-88.

Sjå også

·        Ersland. Geir Atle / Sandvik, Hilde: Norsk historie. Bind 2. Oslo. 1999, s. 193-214.

Hilde Sandvik: Tidlig moderne tid i Norge 1500-1800. I Blom, Ida /Sogner, Sølvi (red.):
Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Oslo 1999, s. 100-105 og 129-134.

Anna litteratur

·        Norsk økonomisk historie 1500-1970 bd. 1 1979.  Dyrvik, Ståle. et al.. - Bergen  Universitetsforlaget, 1979

·        Aschehougs Norgeshistorie. 1994-1998 Helle, Knut mf.l. (red.). Oslo. bd. 5, 6 og 7.
Her finst kapitler som gir god oversikt. Kan leses i sammenheng med begge de to forelesningene.

·        Bind 5: s. 74-127 og 194-220

·        Bind 6: s. 128-220.

·        Bind 7: s. 32-59