12: Hanseatisk Museum og Bryggens Museum

Vi starter ved Sydneskantina kl. 12:15. Deretter går vi til Hanseatisk Museum i Finnegården og så videre til Bryggens Museum. Vi avsluttar med spørjerunde i auditoriet på Bryggens Museum

Gruppeoppgåver til ekskursjon

Opplegget blir som tidlegare. Kvar gruppe førebur korte presentasjonar. Tema denne gangen er kjelder og kjeldekritikk. Gruppa lager ein kort presentasjon (ca 5 minutt). Arbeidet du legg ned i desse oppgåvene vil du hauste når du skal skrive ny versjon av oppgåve 2 og 3. Felles ressursar finn du til slutt i dette dokumentet.

Gruppe 1:

Ta utgangspunkt i nokre av dei seks rammene i pensumartikkelen "Vestlandet og byane 1500-1850", Geir Atle Ersland, kompendium s. 103-133.

  1. Kva type kjelder er attgjevne i rammene?
  2. Kan du seie noko kort om datering, opphavsperson og opphavssituasjon.
  3. Er kjeldene tilgjengeleg på nettet?

Tips: Digitalarkivet

Gruppe 3

Ta utgangspunkt i nokre av dei siterte eller avbilda kjeldene i "Kvinner i bysamfunnet" av Knut Helle (Kompendium s. 179-190) og "Kvinner i bynæringar" av Hilde Sandvik (Kompendium s. 397-408).  

  1. Kva type kjelder er siterte/avbilda?
  2. Gjev kjeldene informasjon om datering og opphavsperson/miljø?
  3. Kan du finne kjeldene på nettet?

Tips: Dokumentasjonsprosjektet.

Gruppe 4

Ta utgangspunkt i nokre av kjeldene i artikkelen "Bybrannen og bystyringa" av Steinar Supphellen, kompendium s. 461-476

  1. Kva type kjelder er siterte/avbilda?
  2. Gjev kjeldene informasjon om datering og opphavsperson/miljø?
  3. I kva arkiv finne desse kjeldene? Søk på nett og finn informasjon om arkiva.

Lenker

Hanseatisk Museum
Bryggens Museum
Byarkivet
Byarkivet: Oppslagsverket
www.bergenskart.no
 


Arne Solli
Sist oppdatert 14.10.2006.