Urbaniserings-emnet

Eksamensoppgåver HIS114

Eksamenstype: 6-timer skuleeksamen, eit spørsmål
  1. Haust 2004. Merk at emnet var avgrensa til mellomalderen i 2004
  2. Vår 2005. Merk at emnet var avgrensa til mellomalderen i 2005

Eksamensoppgåver HIS113

Utval av tidlegare eksamensoppgåver for HIS113, 2003-2006. Merk at eksamensordninga for HIS113 er annleis enn for HIS114.
Eksamenstype: Mappe og 2-timer skuleeksamen, seks spørsmål
  1. Vår 2006    HIS113, tema 2 "Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750"
  2. Haust 2005 HIS113, tema 2 "Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750"
  3. Vår 2005    Tema 4 "Standssamfunnet - det sosiale landskap i tidleg moderne tid" undervist dette semesteret var ein av forløparane for vårt emne.
  4. Haust 2004 Tema 4 "Standssamfunnet - det sosiale landskap i tidleg moderne tid" undervist dette semesteret var ein av forløparane for vårt emne.
  5. Haust 2004-2 Urbanisering i mellomalderen, Merk at dette også er berre mellomalder
  6. Vår 2004    Tema 2, Urbanisering i mellomalderen. Som tidlegare berre mellomalder.
  7. Hausten 2003 Tema 2: Urbanisering i mellomalderen. Merk at emnet hausten 2003 var avgrensa til mellomalderen.

Merk at emnet HIS113 i år (2006) er ei delvis samanslåing av HIS113 tema 2 hausten 2003 og HIS113 tema 4 hausten 2004.


Arne Solli, 31.10.2007