[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS113 : Forelesingar : Borgerskapets by, byens sosiale landskap

Ressursar til Borgerskapets by: Byens sosial landskap

Forlesing i presentasjonsformat. Presentasjon for eldre nettlesarar.
I forlesinga vil eg leggje vekt på tre aspekt ved byens sosiale landskap: Sosial segregering og sosiale skilnader. Det er også viktig å få innsikt i kor viktig hushaldet var som sosial og økonomiske eining i det tidleg moderne bysamfunnet. Samfunnsproduksjonen var hushaldsbasert.

Figurar nytta på forelesing:

Bergen: Hushald og yrke
Forlesing som presentasjon.

Sentrale tema og omgrep

 • Sosiale einingar: Familie, Hushald/hushold
 • Sosiale grupper: Stand og standssamfunn
 • Privilegier, kollektive og personlege
 • Borgerskap, borgerbrev
 • Sosio-geografiske mønster: Sjobergs modell. (Carter, kompendium s. 34-35)
 • Test av modellen: Hearth Tax returns. Eldstadskatt
 • Sprørsmål til pensum


  Sjoberg (Carter): Kva definerer sentrum i den før-industrielle byen?
  Korleis forklarer Sjoberg (Carter) dette mønsteret?
  Kva eigenskapar/særtrekk har før-industrielle byar etter Sjoberg (Carter).
  Korleis forklarer Sjoberg (Carter) at eliten buset seg i sentrum av byen? Korleis blir elite operasjonalisert?
  Kva omfang hadde fattigdomsproblemet i byane og korleis blei det forsøkt løyst?

  Sentralt pensum

  Harold Carter, An Introduction to Urban Historical Geography, 1982. (Kompendium). Heile kapittel 9 er relevant.

  Ole Degn, De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, i Grethe Auth én Blom: Urbaniseringsprosessen i Norden Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet, 1977. (Kompendium). Mest relevant er artikkelsidene 34-43.

  Bjørn Sogner, De ”anlagte” byer i Norge 1600-1800, i Grethe Authén Blom: Urbaniseringsprosessen i Norden Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet, 1977. (Kompendium). Mest aktuelle er artikkelsidene 78-83.

  Metode

  Hushald: Skjema for analyse

  Kjelder

  Verditaksering 1645, Folkteljinga 1801 og Koppskatten 1645: Digitalarkivet

  Samuel Peys dagbok: 1659-1662 1664
  Utdrag frå dagbokinnførsel, 31.12.1664:

  My family is my wife, in good health, and happy with her - her woman Mercer, a pretty modest quiet maid - her chamber-maid Besse - her cook-maid Jane - the little girl Susan, and my boy which I have had about half a year, Tom Edwards, which I took from the King's Chappell. And a pretty and loving quiet family I have as any man in England.

  Internett-ressursar

  Definisjonar sjå pensum men og Pax Lekiskon på NorgesLexi

  Lenker

  [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 07-Nov-2006 10:37:10 CET [an error occurred while processing this directive]