[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : Forelesingar : Kjønnsroller og kjønnsideal

Ressursar til 3. forelesing: Kjønnsroller og kjønnsideal

Støtteark="Handouts" frå forelesinga, pdf, 4 sider
Forelesing som Powerpoint-visning. Trykk på knappen "Lysbildeframvisning" nede til venstre.

Kjelder nytta på forelesing

Kirkeritualet 1685 Les kapittel 8 om vigsla (lystig?) og kapittel 4.2 om offentleg skriftemål
Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg
Fleire bibelversjonar hos Menighetsfakultet. Bibelen på ulike språk Merk at du kan paralell-lese bibelversjonar.

Hovudtema og sentrale omgrep

 • Rolle, funksjon
 • Ideal, ideologi, haldningar
 • Kjønn, gender, sex
 • Lagverge/Verge. Myndighet. Umyndige kvinner.
 • Tinget, byting, bygdeting
 • Lov og rettspraksis
 • Enkjer. Status rettsleg og økonomisk
 • Spørsmål til pensum

 • Kva er sosialt og biologisk kjønn?
 • Kva var bygdetinget? Kven deltok? Hadde kvinner lik rett til å delta som menn?
 • Samanlikn skyldspørsmål og straffemønster for menn og kvinner i leiarmålssaker 1500-1750
 • Drøft om kvinner var umyndige? Finn argument for/mot.
 • Kva var enkjer sin rettslege status etter lova? Og i økonomiske spørsmål
 • Korleis kan ein begrunne å bruke skjønnlitteratur, t.d. komedier som historisk kjelde?
 • Samtidige oppfatningar av menn og kvinners rolle (Wiesner)
 • Bruk kjeldene under:
 • Sentralt pensum

  Risa, Lisabet: Mann og kvinne framfor loven. Rettspraksis i saker mot ugifte mødre. En gransking av rettsmateriale frå Stavanger amt, 1721-1741. I: Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner (red.): Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet.. Oslo 1981. (Kompendium)
  Wiesner-Hanks, Merry E. (1993). Women and gender in early modern Europe. New York. Kapittel 1-3 og kapittel 9 (239-255).
  Kamen, Henry (2000). Early modern European society. New York. Kapittel 7 Gender Roles

  Diagram

  Tid mellom fødsel og bryllup

  Ekstra litteratur (utanom pensum)


  Sandvik, Hilde (1999). "Tidleg moderne tid i Norge 1500-1800". Med kjønnsperspektiv på norsk historie : fra vikingtid til 2000-årsskiftet. I. Blom og S. Sogner. Oslo, Cappelen akademisk forl.: s. 85-134.
  Sogner, Sølvi (1990). Far sjøl i stua og familien hans : trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Oslo. s. 81-95. Sandvik, Hilde (1985). "Kvinner i bynæringer på 1700-talet". i Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850. A. Tranberg og H. Winge. Oslo: s. 65-85. Risa, Lisabet (1985). "Kvinnegrupper i møte med samfunn og styresmakter før 1850". Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850. A. Tranberg og H. Winge. Oslo: s. 135-156.

  Kjelder

  Kjelder nytta på forelesing eller som er referert i pensum:
  Kvinner i lovverket (utdrag)
  Jeppe på Bjerget
  Yrkesfordeling Folketeljinga i 1801 Bergen
  Meir om Tingbøker og Tingboksøk
  Manns og kvinneideal
  Det vakke min skyldOle I Dole
  Kyrkjeritualet 1685

  Chr.5 og lovverket

  Mannen bak kongelova av 1665 var Peter Schumacher Griffenfelt. Les meir og meir. Fleire (Peter Griffenfelt, Ulrik Gyldenløve, Ole Worm) var innvolvert i arbeidet med å utarbeide Christian den femtes danske (1683) og norske (1687) lov. Les meir om lova og forarbeidet

  Peder Palladius
  Peder Palladius

  Vanskeleg ord

  Proverbs = Salomons ordspråk. Del av Det gamle testamente.

  Lenker

  [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 27-Sep-2005 11:33:00 CEST [an error occurred while processing this directive]