[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : Forelesingar : Byvandring

Ressursar for byvandring

Vi møtest utanfor Sydnes-kantina tirsdag 11. september kl. 9:15. Deretter vandrar vi til Nøstet, Klosteret, Strandgaten til Vågsbotn. Byvandringa blir avslutta på Bryggen ca. kl. 12:00

Ta gjerne med digitalkamera!

For å gjere turen ekstra spennande skal kvar gruppe førebu ein kort presentasjon for "sitt" område. Kvar gruppe får tildelt kjelder - foto, kart, skattelister og folketeljingar - for eit lite område av byen. Og ved hjelp av kjeldene skal de kunne lage ein kort presentasjon (maks 5 min.) og evt. svare på spørsmål frå dei andre gruppene. Gruppeoppgåvene er meint å vere enkle, konkrete og rett på sak, men skulle det dukke opp problem så send melding til arne.solli@hi.uib.no. Alle må også ta med utskrift av Geelkercks kart frå 1646.

Vi vandrar gjennom byen etter følgjande rute:

Nøstetorvet: Gruppe 1 har fått i oppgave å presentere oss for folket som budde kring Nøstetorvet i 1801 og 1645.

Klosteret

Lille Markeveien: Frå Klosteret går vi ned Cort Pilsmauet, forbi Amalie Skrams heim. På vegen ned mot Strandgaten vil Gruppe 2 fortelje om byens handverkarar i Lille Markevei

Strandgaten: Vi går ned Cort Piil-smuget og ned i storborgarane og kjøpmennenes by; Strandgaten. Gruppe 3 har ansvaret for å presentere Strandgatens innvånere i 1801

Vi kjøper ein skillingsbolle eller to

Muren: Frå Strandgaten går vi innetter Strandgaten og stopper ved Muren.

Så videre langs den "nye" Strandgaten, mot Torgallmenningen.

Det Gamle Rådhus: Vi passerer Xhibtion og stoppar ved Stiftamtmannsgården, og går etterpå inn i Det gamle rådhus. Her vil gruppe 4 fortelje om byens viktigaste embetsmenn og dei kommunale bygningane her.

Vågsbotn

Hollenderstretet

Bryggen

Kjelder og nyttige lenker

Digitalarkivet

Kart og oppslagsverk

Søk i UBs billedsamling
www.bergenskart.no
Byarkivet: Oppslagsverket
Rodekart 1888/1934
Folketeljinga 1801 for Bergen

Gruppeoppgåvene samla

Gruppe 1: Nøstet
Arne Solli: Haandverker
Gruppe 3: Kiøbmand
Gruppe 4: Embetsmenn


Forelesingar

Relevant pensum

Harold Carter, An Introduction to Urban Historical Geography, 1982. (Kompendium). Heile kapittel 9 er relevant. [an error occurred while processing this directive] Monday, 03-Sep-2007 17:57:10 CEST [an error occurred while processing this directive]