[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : Forelesingar : Innflyttarens by, byens demografiske landskap

Ressursar til Innflyttarens by, byens demografiske landskap

Forelesing som støtteark, PDF
Forelesing som HTML-vising

Figurar nytta på forelesing:
Bergen: Mortalitet og innflytting
Sven Lilja, Urbaniseringens dynamik og funktioner, Kart og figurar

Sentrale tema og omgrep

 • Demografi, befolkning
 • Urbaniseringsgrad
 • Mortalitet, dødsrater
 • Fødselsrater
 • Fødselsoverskot (+/-)
 • Familie, Hushald/hushold
 • Migrasjon (flytting), rekrutering av bybefolkning
 • Kvinneleg migrasjon, autonomt fenomen
 • Sprørsmål til pensum


  Korleis skil byane seg frå landsbygda m.o.t. forholdet mellom fødte og døde?
  Kva omfang hadde fattigdomsproblemet i byane og korleis blei det forsøkt løyst?

  Sentralt pensum

  James H. Johnson, Bygeografi – en innføring, s. 271-283
  Ole Degn, De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800 , s. 47-50 og 60-64.
  Harold Carter, An Introduction to Urban Historical Geography, kapittel 9, s. 43-46. (Etnisitet)
  Sven Lilja, Urbaniseringens dynamik og funktioner, s. 331-353. Kart, s. 341.
  Sølvi Sogner, Ung i Europa, s. 439-451. (Migrasjon)
  Knut Helle m. fl, Norsk byhistorie ,(3. okt)
  Geir Atle Ersland, Vestlandet og byane 1500-1800, s. 127-131. (Folketal)

  Kjelder

  Norge: Befolkningsutvikling 1665-1990

  Borgerbøker, Verditaksering 1645, Folkteljinga 1801 og Koppskatten 1645: Digitalarkivet
  Borgerboka 1751-1866 som WebBok

  Manntalet 1701 for Stavanger amt

  Internett-ressursar

  Definisjonar sjå pensum men og Pax Lekiskon på NorgesLexi

  Lenker

  [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 09-Oct-2007 18:17:47 CEST [an error occurred while processing this directive]