[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114

HIS114: Fordjuping i eldre historie

Hausten 2007: Urbanisering

Samleside hausten 2007

 

 

 

 

Hausten 2005: Samfunn, kjønn og kriminalitet i Noreg og i Europa i tidleg moderne tid

Forelesingane


Direkte lenke til kvar av forelesingane:
1: Introduksjon Støtteark, pdf, 1 side
2: Elitane Støtteark (pdf), diagram, kjelder
3: Kjønnsroller og kjønnsideal Støtteark (pdf) og kjelder
4: Familie og hushald
5: Tinget
6: Vald og tjuveri
7: Reformasjonen, maktstaten og strafferetten
8: Trolldomsprosessane i Noreg og Europa
9: Kontrollen med seksualiteten
10: Utgruppene: fattige og farande folk
11: Bondeopprør og sosial uro

 • Leseliste NB! Oppdatert 9. oktober 2005
 • Samleside for alle forelesingane hausten 2005. Forelesingsoversikt, støtteark (pdf) m.m.
 • Ressursar: Ressursgalleri, diagram, bilete, figurar, illustrasjonar osb.
 • Obligatorisk øvingsoppgåve. Sjå under Kark-Tekstar for emnet.

 • Studieplan
  Pensum
  Forelesingar

  [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 09-Oct-2007 07:40:52 CEST [an error occurred while processing this directive]