: Undervisning : HIS114 : leseliste

HIS114: Fordjuping i eldre historie

Leseliste for HIS114: Samfunn, kjønn og kriminalitet i Noreg og i Europa i tidleg moderne tid

Dato Tema og Forelesar Relevant pensum
   
Normar og samfunnsstruktur
25.08 Introduksjon : John Ragnar Myking og Arne Solli
01.09 Elitane: Adel, embetsstand og borgarskap :
Solli
Henry Kamen: Early Modern European Society, Kapittel 1, 4 og 5 John Ragnar Myking, Lagrettemenn og bygdeelite ca. 1650-1750 (Komp.)
Blum, Jerome: Our Forgotten past (Komp.)
Kjeldstadli, Knut: Standssamfunnets oppløsning.(Komp.)
08.09 Kjønnsrollar og kjønnsideal  :
Solli
Merry E. Wiesner: Women and Gender in Early Modern Europe, Introduction og kapittel 3
Henry Kamen: Early Modern European Society, Kapittel 7
15.09 Familie og Hushald. Farsautoritet.  :
Solli
Ståle Dyrvik: Kapittel om Hushaldsanalyse frå Historisk demografi, kompedium
Merry E. Wiesner: Women and Gender in Early Modern Europe, kapittel 2-3 og 8

Henry Kamen: Early Modern European Society, Kapittel 1 (s. 14-18) og kapittel 7
22.09 Tingplass og kyrkjebakke
– møteplassar mellom allmuge og øvrigheit : :
Myking
Hilde Sandvik: Rettsvesenets utbygging i Norge, kompedium
John Ragnar Myking: Lagrettemenn og bygdeelite ca. 1650-1750, kompendium
Eva Österberg og Sølvi Sogner (eds.): People meet the law. Control and conflict-handling in the courts s. 9-26, 57-201, 237-276
29.09 Lite tjuveri, mykje vald – eit særnorsk kriminalitetsmønster?
Kritisk lys på Sandnes si framstilling :
Myking
Jørn Sandnes:Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet.
J.A. Sharpe: Crime in Early Modern England 1550-1750. s. 1-173, 240-270.
Øvind Hobberstad: "Den som tager andens gods...". , kompendium
     
Tankar , tru og trolldom
13.10 Reformasjonen, maktstaten og strafferetten :
Solli
Ragnar Hauge: Straffens begrunnelse, Reformasjonen og brutaliseringen av straffesystemet, (kompendium). Kapittel 4, artikkelside 57-76.
Roderick G. Phillips: Sex, Law, and the State. (kompendium)
Hilde Sandvik: Rettsvesenets utbygging i Norge. (kompendium)
Ditlev Tam: Forbrydelse og Straff (kompendium) Eva Österberg og Sølvi Sogner (eds.): People meet the law. Control and conflict-handling in the courts s. 9-26 og 237-276
20.10 Trolldomsprosessane i Noreg og Europa :
Myking
Supphellen, Steinar: Hekseprosessane - myter og forskningsresultat, kompendium
Brian P. Levack: The Witch-hunt in early modern Europe. s.1-26, 100-184, 233-250.
     
Å kontrollere det uynskte
27.10 Kontrollen med seksualiteten :
Myking
Kari Telste, "Hun torde icke aabenbare det", seksualitet, kjønn og kropp.., kompendium
Lisabet Risa: Mann og kvinne framfor loven. Rettspraksis i saker mot ugifte mødre, kompendium
Roderick G. Phillips: Sex, Law, and the State. (kompendium)
03.11 Utgruppene: fattige og farande folk :
Myking
Georges Midre: Bot, bedring eller brød, kompendium
Robert Jütte: Poverty and Deviance in Early Modern Europe, kompendium Ragnar Hauge: Straffens begrunnelse, Reformasjonen og brutaliseringen av straffesystemet, (kompendium). Kapittel 5, artikkelside 77-90.
10.11 Bondeopprør og sosial uro :
Myking
Gustav Sætra: Norske bondeoppør på 1700-talet, kompendium.
Henry Kamen: Early Modern Europen Society. Kapittel 6, særleg sidene 137-156.
24.11 Oppsummering og spørjerunde


[an error occurred while processing this directive] Monday, 10-Oct-2005 08:22:21 CEST [an error occurred while processing this directive]