[an error occurred while processing this directive] : Undervisning

HIS250 Bacheloroppgåve

Om tema for oppgåva ta gjerne kontakt med meg på telefon 5558 8950 eller epost arne.solli@hi.uib.no

HIS250 Oppgåvetema hausten 2005

Tema 3: Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750
Forslag til oppgåvetema (kun titlar/stikkord, ta kontakt for meir informasjon):
Urban eller nasjonal identitet i tidleg moderne tid? Kva tilhøyrigheit og lojalitet hadde bybefolkninga på 1600-talet? "Norske" borgarar? Ikkje-norske embetsmenn? "Norske" arbeidsfolk?
"Non-family" hushald i tidleg moderne tid. Kjernefamiliehushaldet den einaste sanne lukke?
Migrasjon.
Sosial geografi: Sosialt homogene eller sosialt heterogene bysamfunn i før-industrielle tid?
Eigedomsstruktur i tidleg moderne byar: Føydal, privat, kapitalistisk og statleg/institusjonell

Tema 4: Samfunn, kjønn og kriminalitet i Norge og i Europa i tidleg moderne tid
Forslag til oppgåvetema (kun titlar, ta kontakt for meir informasjon):
Bondeopprør = Klassekamp?
Avkriminialisering av ikkje-ekteskapleg seksualitet? Bakgrunn og følgjer
Kriminalisering av ugift samliv (samboerskap). Bakgrunn
Familievold - kvar gjekk grensa? Kjønnskilnader? Hadde Nille lova på si side når ho piska mannen, drukkenbolten Jeppe på Bjerget?
Sosial struktur på landsbygda 1500-1700: Bygdelite eller berre jamstilte bønder?
Sosial struktur i byane 1500-1750: Rekruteringa til det nye "norske" borgarskapet.

HIS250 oppgåvetema hausten 2004

Standssamfunn og sosial struktur 1500-1800.
Meir informasjon vil følgje
Ta kontakt på Telefon 5558 8950 eller epost arne.solli@hi.uib.no

Sjå også HIS113, fordjupingHIS113 Fordjuping. Tema 4:Standssamfunnet. Sosial struktur 1500-1800. [an error occurred while processing this directive] Wednesday, 31-Aug-2005 08:41:19 CEST [an error occurred while processing this directive]