[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : Masteroppgåve

Tema for masteroppgåve

Eg vil kunne rettleie for fleire ulike tema innafor byhistorie, sosialhistorie og demografi i perioden 1500-1900. Og det vil vere naturleg at studentane eg rettleiar går på masterseminar  Seminar i tidlig moderne tid

Tema for HIS301, HIS303 og HIS350 (masteroppgåve)

Ta gjerne kontakt på Telefon 5558 8950 eller epost arne.solli@hi.uib.no

Sjå også:
HIS303 Elektroniske kjelder
HIS304 Dataverktøy i historiefaget

[an error occurred while processing this directive] Wednesday, 11-Jan-2006 10:57:26 CET [an error occurred while processing this directive]