UiB

AHKR instituttet

IT-sida for UiB

Studentportalen

Røvastiar: Arne Solli : Undervisning

Utvalde undervisningsressursar

 • HIS114
 • HIS114 Fordjuping i eldre historie.
  Hausten 2007: Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750
 • HIS101: Oversikt over eldre historie,
  Forelesingar for Hausten 2006
  1. Leseliste
  2. Lysark

  Forelesingar for Hausten 2005
  Titlar: Det norske jordbrukssamfunnet, Nye næringar og samfunnsgrupper, Verda utanfor Europa 1500-1750.

  Samleside for forelesingar 2004 og 2003
  Titlar 2004: Bondesamfunnet i Norge. Nye samfunnsgrupper.
  Titlar 2003: Europeisk ekspansjon. Kolonimakter i konflikt.
  Samleside for HIS101 forelesingane

 • HIS113 Fordjuping i eldre historie.
  Hausten 2006 Tema 3: Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750

  Hausten 2005 Tema 3: Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750
  Hausten 2004 Tema 4: Standssamfunnet. Sosial struktur 1500-1800.

 • HIS114
  Hausten 2005: Samfunn, kjønn og kriminalitet i Noreg og Europa i tidleg moderne tid
 • HIS115 Våren 2005: Fordjuping. Tema 1: Samfunnets utskudd? .
 • HIS250 Bacheloroppgåve. Les meir om forslag til oppgåvetema.
 • HIS303 Elektroniske kjelder
 • HIS304 Dataverktøy i historiefaget
 • Master: HIS301, HIS303 og HIS350 Tema for masteroppgåve
 • SAS13 Norwegian Culture and History

  Tidlegare undervisningsside