Arkeoland

                                - digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi

Om nettstedet Databaser Kommentarer Last ned Diskusjon Søk Litteratur

 

Velkommen til Arkeoland - et digitalt resursbibliotek for nordisk arkeologi. Nettstedet ønsker å være en informasjonsbank for både lærere og studenter på ulike gradsnivå. På disse sidene vil du kunne laste ned programvare og du kan gjøre søk i ulike baser.

Mye av det du finner på disse sidene er tilrettelagt og digitalisert av Dokumentasjonsprosjektet (Universitetenes databaser for språk og kultur).

Vi ser gjerne at du kommer med kommentarer på hva som finnes av informasjon på disse sidene og hva du synes mangler.  Hvis du har tekniske problemer med å laste sidene/bruke databasen finnes det et eget feilmeldingsskjema som du kan fylle ut.

 


Spørsmål eller problemer i forbindelse med dette Web-området kan sendes til 
Copyright © 1999
Siste endring: torsdag 02 september 1999 .