HJEMMESIDEn til KARI kÅ
HJEMMESIDEn til KARI kÅ
 

 

L i t t O m M e g S e l v

S t r a n g e h a g e n 22

 

g o o g l e - s ø k

s ø k e m o t o r e r

e x c h a n g e /

n e t c o m

f a c e b o o k

t w i t t e r

f l i c k r

min blogg; space

mobil-blogg

 

DIS - N O R G E

G E N i

a n b y t a r

D i g i t a l a r k i v e t

-f o r u m

a n c e s t r y . c o m

-f o r u m

 

U m i B

U m i B - f a c e b o o k

U m i B - t w i t t e r

U N I M U S

U n i v I B e r g e n

r e i s e r e g n i n g

m e l t z e r

u n i . f o n d e t

L Y D I A

B R I T A

S E B R A

T J I N F O

e - p h o r t e

b a s w a r e

e - h a n d e l

U i B - i n t r a n e t t

 

d a g b l a d e t

b e r g e n s - t i d e n d e

v e r d e n s g a n g

a f t e n p o s t e n

NR K

n e t t a v i s e n

 

Å s a n e J F F

V e s t l . F u g l e h u n d k.

N E S K

L e s e S a l o n g

 

e b a y

f i n n . n o

 

F o r e l e s n i n g e r

M u s e u m s a p p

QR - G U I D E

QR - H V A L S A L

S A - Q R

mumie - norsk

mumie - engelsk

A R K E O - l o g g e n

S c e n o g r a f i

G a m l e N a b o a r

R e i s e v e s k a

F ø r

E N I D

M i d d e l a l d e r k a m m e r

M a r i a k i r k e n

A R K E O L O G E N

N e t t r e s s u r s e r

F I L M F O R U M

H V A L S A L E N

B U B O

A f r i k . m a s k e r

M i s s i o n s

R e i n j a k t

B a n d o n e o n

G l a s s 1 3 0 0 - 1 6 0 0

m u m i e w e b

 

k u l t u r n e t t . n o

a r k e o l a n d

e d d

u n i m u s

d o k . p r o

Sjøfarten

Riksantikvaren

KHM Oslo 

NHM Oslo

UiO: (IAKH)

UiB: (AHKR)

Vitenskapsmuseet

NTNU: (HRKI)

Tromsø museum

UiT: Institutt for arkeologi

H fylkeskommune

MR fylkeskommune

SF fylkeskommune

 

 
HJEMMESIDEn til KARI kÅ

 

 

 

 


 

gOdt Portrett...

Jeg heter Kari Klæboe Årrestad og bor i Bergen sammen med mann og to barn. Jeg er opptatt av friluftsliv, jakt, fuglehund, hage, litteratur i tillegg til at jobben min langt på vei også er min hobby.

Jeg arbeider ved Universitetet i Bergen som leder for Formidlingsavdelingen ved Universitetsmuseet der jeg arbeider med formidling fra både avd. for kulturhistoriske og avd. for naturhistorie.

Jeg har arbeidet med arkeologisk oppdragsvirksomhet, med med digital formidling, og også med utredninger, rådgivning, konsulentoppgaver knyttet til publikums-relaterte områder.

Jeg har arbeidet i flere år som forsker innen arkeologisk oppdragsforskning ved Universitetsmuseet i Bergen.

Noen prosjekter jeg har laget :

G a m l e N a b o a r

R e i s e v e s k a

F ø r

E N I D

L e s e S a l o n g

M i d d e l a l d e r k a m m e r

M a r i a k i r k e n

A R K E O L O G E N

N e t t r e s s u r s e r

H v a l s a l e n

F I L M F O R U M

B U B O

A f r i k . m a s k e r

M i s s i o n s

R e i n j a k t

B a n d o n e o n

G l a s s 1 3 0 0 - 1 6 0 0

m u m i e w e b

T e s h e m m i n s h i s t o r i e

 

 

 

 


HJEMMESIDEn til KARI kk