b o k o m t a l e r

 

I salongen hos Synne 1 mai 2002
Tredve av Ingeborg Bachmann

En bok om barndom i en by i Østerrike. Etterkrigstidens Østerrike er et samfunn i oppløsning. Dette var en dyster bok. Det er ikke et klart budskap og vi føler den glir ut i det lyriske, vakre språket.