Sommerboken er:

Et lite liv
(Hanya Yanagihara)

 

Septemberbøkene er:

Morsdag
(Graham Swift)

og

Hjemmelekse:

Syria
(Cecilie Hellestveit)