<< >> Title

-K-

kaila KAY
kaima KAY
kaimasan pl. kaimasambi STAB
kaimasse KAY
kaimassea KAY
kainen KAYAN/KAYAR
kala KAL
Kalakilya KIL (KAL)
Kalamando KAL, MBAD (MANAD)
Kalamor (Q? - not S!) KAL
Kalaqendi KAL
kalina KAL
kallo KAL
kalma KAL
kalpa, kalpa- KALPA
kalta- KAL
kalya KAL
kambe KAB
kan- KÁNAT
káne KAN
kanta, kanta- (1) KAT; (2) kanta- KÁNAT (different meanings)
kanya KAN
kar (kard-) KAR
kár (kas-) KAS
karakse KARAK
karin, pa.t. karne KAR
[karka KARAK] (Changed to korko.)
karkane KARAK
[karko KARKA]
karne KARÁN
[karo] KAR
kelma KEL
kelume KEL
kemen (kén) KEM
kemnaro (TAN)
kén (kemen) KEM
kentano TAN
kilya KIL
kirisse KIRIK
kirka KIRIK
kirya KIR
[kópa KOP] (Changed to hópa)
korin KOR
korko KORKA (see KARKA)
kornen - see koron
korna KOR
koromindo KOR
koron (dat. sg. kornen) KOR
kosta- KOT (KOTH)
kotumo KOT (KOTH)
kotya KOT (KOTH)
KU3
ku, kua
kuile KUY
kuina KUY
kuive KUY
kuivea KUY
kuivie KUY
Kuiviénen KUY
kulda KUL
kulina KUL
kullo KUL
[kulo, kulu] KUL
kuluina KUL
[kuluinn (misreading for *kuluina)] KUL
kuluma KUL
kúma KUM (GAS)
kumbe KUB
kumna KUM
kundu KUNDÛ
kurwe KUR


<< >> Title