UiB > HF > LLE > Sandøy

 

 

 

Dialektendringsprosessar

(2008–2019)

Universitetet i Bergen

 

 

 

² Prosjektskisse

 

 

² Ragnhild Lie Anderson: Metodisk opplegg

         for feltarbeid

 

Publikasjonar:

 

 

² Midøya (Marie Fossheim, MA-oppg.)

Medarbeidarar:

 

² Molde: Molde by (Hild Meland Rød, MA-oppg.)

     Helge Sandøy (ansvarleg)

 

² Molde: Bolsøy (Edit Bugge, dr.-avh.)

     Gjert Kristoffersen (professor)

 

² Brattvågen (Helene Hildremyr, MA-oppg.)

     Ragnhild Anderson (førsteamanuensis)

 

² Vanylven (Anna Lianes, MA-oppg.)

     Bente Selback (forskar)

 

² Øygarden (språkendring) (Silje Villanger, MA-

      oppg.)

 

 

² Øygarden (holdningar) (Kathrine Aasmundseth,

     MA-oppg.)

 

 

² Bergen – sentrum (Marianne Valeberg Nornes,

     MA-oppg.)

 

 

² Bergen – Fana (Maria-Rosa Doublet, MA-oppg.)

 

 

² Bergen – Ytre Arna

 

 

² Bergen – Laksevåg (Øystein Hassel, MA-oppg.)

Masterstudentar no:

 

² Ullensvang (Hallvard Lid, MA-oppg.)

Trond Minde, Saher Rafei Tari

 

² Kvinnherad og Etne (Liv Torunn Tjemeland, MA-

     oppg.)

² Karmøy (Marie Lund, MA-oppg.)

 

² Randaberg (Ingrid Doublet, MA-oppg.)

 

² Stavanger (Kristine Nymark Aasen, MA-oppg.)

           

² Hå: Ogna (Per Sigmund Sævik Bøe, MA-oppg.)

 

² Varhaug og Nærbø (situasjonsvariasjon) (Kjersti

     Wold Slettebø, MA-oppg.)

² Lista (Rut Heradstveit, MA-oppg.)

Tidlegare masterstudentar:

 

² Bærum (Agnes Thrastardottir Kroken, MA-oppg.)

 

Per Sigmund Sævik Bøe, Maria-Rosa Doublet, Marie Fossheim, Øystein Hassel, Rut Heradstveit, Agnes Thrastardottir Kroken, Anna Lianes, Hallvard Lid, Marie Lund, Marianne Valeberg Nornes, Hild Meland Rød, Kjersti Wold Slettebø, Liv Torunn Tjelmeland, Silje Villanger, Kristine Nymark Aasen og Kathrine Aasmundseth

 

 

Artiklar med tema eller materiale frå Dialektendringsprosessar:

 

Edit Bugge. Sosiolingvistisk undersøkelse av talemålsvariasjon og dialektendring. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020.

Edit Bugge. 2019. Foreldre, "filteret" og språkbrukeren. I: Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn & Terje Lohndal (red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, s. 63-78. Novus 2019.

Edit Bugge & Jacobsen, Jógvan í Lon. Hugburður til variatión í føroyskum talumáli. I: Íslenskt mál og almenn málfræði  (2018) 40. s. 97-117.

Edit Bugge. Attitudes to variation in spoken Faroese. Journal of Sociolinguistics (2018) 22.(3) s. 312-330. 

Edit Bugge. Et sjølrapportert oversiktsbilde over språkforholda i noen romsdalsbygder. I: Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan-Olav Fretland og Ann-Kristin Helland Gujord (red.), Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv, s. 194-210. Det Norske Samlaget 2018.

Edit Bugge. Norske barns språksosialisering og språklige praksisfellesskap. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift (2016) 34(1) s. 63-82.

Edit Bugge. Foreldrebakgrunn som utvalgskriterium og sosial variabel i norsk sosiolingvistikk. Maal og Minne 2010(2): 79101.

Gjert Kristoffersen. Tonelagsspredning på Strilelandet. Maal og Minne 2018:2 s. 29-81.

Gjert Kristoffersen & Arne Torp. Fonologi. I: Helge Sandøy (red.), Mønster, s. 101-212. Norsk språkhistorie , hovudred. Helge Sandøy & Agnete Nesse. Bd. 1. Oslo: Novus 2016.

Gjert Kristoffersen. Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorieMaal og Minne 2016:2, s. 111-157.

² Hallvard Lid: “Variasjon og endring i Ullensvang.” I: Hardanger historielag 2016.

Helge Sandøy. Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg. I: Språkprat 2019.

Helge Sandøy. Osterøymålet – som kom i den språklege skyggen frå Bergen.. I: Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn & Terje Lohndal (red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, s. 273-294. Oslo: Novus 2019.

Helge Sandøy. Samfunnstype og språkleg variasjon. I: Tanya Karoli Christensen, Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karreæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao & Pia Quist (red.), Dansk til det 21. århundredesprog og samfund, s. 273-284. København: U Press 2018.

Helge Sandøy. Kjelder og årsaker til dialektendringar i norsk.. I: Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, s. 371-384. Tórshavn: Fróðskapur - Faroe University Press 2017.  

Helge Sandøy & Agnete Nesse. Språkendring. I: Helge Sandøy (red.), Mønster, s. 31-100. Norsk språkhistorie, hovudred. Helge Sandøy & Agnete Nesse. Bd. 1. Novus Forlag 2016.  

Helge Sandøy. Norsk talemål etter Aasen. I: Jan Ragnar Hagland & Åse Wetås (red.), Ivar Aasen ute og heime – om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen, s. 90-109. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2015.

Helge Sandøy, Ragnhild Lie Anderson & Maria-Rosa Raphaela Doublet. 2014. The Bergen dialect splits in two. I: Kurt Braunmüller, Steffen Höder & Karoline Kühl (red.), Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms, s. 239-263. John Benjamins Publishing Company 2014.

² Helge Sandøy: Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. I: Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, 125–151. Oslo: Novus 2013.

Ivar Berg, Edit Bugge; Unn Røyneland & Helge Sandøy. Geografisk og sosial variasjon. I: Brit Mæhlum (red.), Praksis, s. 163-256. Norsk språkhistorie, hovudred. Helge Sandøy & Agnete Nesse. Bd. 2. Oslo: Novus 2018.

Maria-Rosa Raphaela Doublet. Er det et spørsmål om skjønn eller kjønn? I: Språkprat 2016. https://sprakprat.no/2016/12/01/er-det-et-sporsmal-om-skjonn-eller-kjonn/

² Maria-Rosa Doublet: Ytre Arna – fra strilemål til bergensk på en generasjon. I: REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2014 (38) s. 86-95 .

Maria-Rosa Raphaela Doublet. Språk som identitetsmarkør: finbergensk eller gatebergensk i en sørlig bydel i Bergen. I: REPLIKK - Tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora 2013 (35).

² Per Sigmund Sævik Bøe. Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer : en historisk-dialektologisk undersøkelse av talemålsmateriale fra ti steder på Vestlandet. I: Maal og Minne 2015 (1) s. 37-60.

² Ragnhild Lie Anderson. Haldningar til strilemål i og rundt Bergen. I: Målbryting 2020 (11) s. 23-52.

Ragnhild Lie Anderson. Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet?. I: Språkprat 2019

Ragnhild Lie Anderson. Haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Bergen. I: Språkprat 2017

² Ragnhild Lie Anderson & Edit Bugge: “Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests”. I: Acta Linguistica Hafniensia 47, 2. (2015)

² Ragnhild Lie Anderson: «Skal vi sjino, dere I: Bergens Tidende, 4. jan. 2015.

 

 

 

 

² Unicode-rettleiing

 

² Omtalar av prosjektet

² Talebanken

 

 

 

 

 

² Frekvensordbok over norsk talemål

 

 

² Sosiolingvistiske termar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²