Dialektar i Hordaland

 

Radioprogram, NRK, 1984

v/Alvin Rosfjord og Helge Sandøy

 

1

Innleiing

 

2

Voss

 

3

Sunnhordland

 

4

Hardanger

 

5

Nordhordland

 

6

Midthordland

 

7

Bergen

 

8

Dialektkonkurranse

 

9

På dialekten