Talemål i Bergen

Redaktør: Helge Sandøy

 

Om prosjektet Talemål hos ungdom i Bergen (TUB) 1977–1983

 

Nr. 1 (1/1983) (ISBN 82-90500-00-9):

 

Stig Helge Johannessen: Om ‘skjendisar’ og ‘chipsreiarar’. Bruken av sje-lyd og kje-lyd i bergensmålet

5-28

Johan Myking: «Å ligge i ovnene og sitte på kaffikjelen.» Parverb i bergensmålet: ligge/legge og sitte/sette

29-42

Harald Ulland: Bruken av den, han og ho om inanimata i talemålet i Bergen

43-78

 

 

Nr. 2 (2/1983) (ISBN 82-90500-02-5):

 

Johan Myking: Føreord

4

Johan Myking: Adverba og no i bergensmålet. Lingvistisk og sosiolingvistisk variasjon

5-66

Johan Myking: Fem leksikalske variablar i bergensmålet

67-121

 

 

Nr. 3 (1/1984) (ISBN 82-90500-04-1):

 

Stig Helge Johannessen: Om uttalen av trykklett e i bergensmålet

5-27

Harald Ulland: Det bergenske ego. Om formene eg, e og jei i bergensk

28-53

Harald Ulland: Nokre personlege pronomen som sosiolingvistiske variablar i Bergen

54-71

 

 

Nr. 4 (1988) (ISBN 82-90500-07-6):

 

Johan Myking: Grammatiske kv-ord som sosiolingvistisk variabel

5-38

Jon Erik Hagen: Bergensmålets fleksjonsmorfologi

39-137

 

 

Nr. 5 (1994) (ISBN 82-90500-15-7):

 

Agnete Nesse: Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten

1-165

 

 

Johan Myking og Harald Ulland: Talemål i Bergen. En kort lærerveiledning. Bergen: Kommunalavdelingskole, Pedagogisk veiledningstjeneste. 1985.