1.8.2005, Ivar Utne (kopi hit 5.10.10), ivar.utne(KRØLL)uib.no

til overordna side, https://webdesk.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/artikler-foredrag-presentasjoner

 

 

 

UTENLANDSKE ETTERNAVN I NORGE, NOEN FORKLARINGER

 

 

Benneche

liten Bent, el. av andre navn som begynner på Ben- eller Bern-; av fornavn på forfedre

Bernt

av Bernhard; av fornavn på forfedre

Beyer

innflytter fra Bayern

Biermann

krovert, ølbrygger; kan hende òg av fornavn danna med bl.a. bjørn som del; etter yrke

Blaauw

blå, av kallenavn; fra Holland

Brin(c)kmann

en som bor på en bakkekam, dvs. et heva jordlandskap

Brochmann

en som bur i/ved ei myr; eller som bur ved ei bru, eller som driver med brulegging (dvs. steinsetting)

Bødker, Bøtker

tønnemaker; etter yrke

Bøhmer

bomvakt; etter yrke

Bøhmer

innflytter fra Bøhmen; eller busted ved et tre

Bøschen

busker, skog; etter bosted

Debes

av Mattheus, eller kanskje av Tobias; av fornavn på forfedre

Deichmann

en som bur ved, eller som passer en demning; etter yrke

Dreyer

dreier; etter yrke

Eckhof(f)

av bosted ved eikeskog

Fasmer, Fasting

fast, standhaftig; av kallenavn

Fleischer

kjøtthandler; etter yrke

Flottmann

fløter eller flåtefører; etter yrke

Formann

vognfører; etter yrke

Fosswinckel

rev(e)kroken, tysk Fuchs = rev; etter bosted, usikker forklaring

Friele

av Fredrik; av fornavn på forfedre

Friis

innflytter fra Frisland (i Nederland)

Gade

av bl.a. Godtschalk; av fornavn på forfedre

Geelmuyden

munningen av ei elv som kan ha hett Gene, som kan ha betydd grumsete vann; talemålsendring fra Gene til Geel; hollandsk; etter bosted

Gude

god, gud; av kallenavn

Heitmann

en som bur på heden

Herwitz

revyfiguren Jan Herwitz i Bergen. Et påfunn, ser det ut til. En Herwitz i USA, som neppe har noen forbindelse med Bergen, forteller at hans familie fikk navnet pga. feilskriving da de innvandra.

Holst

innflytter fra Holstein

Irgens

av Jørgen; av fornavn på forfedre

Jordan

etter elva Jordan, dvs. pilegrimsfarer

Kahrs

av fornavnet Macarios eller av kortformer som er avleda av navn som begynner på Ger-; av fornavn på forfedre

Konow

hestegården, ow = eiendom, gård; etter bosted

Kramer

kremmer; etter yrke

Kranz

hårkrans, eller kransbinder; av yrkesbetegnelse; eller av kallenavn

Kranz

kransbinder; etter yrke; eller et kallenavn

Kroepelien

sted i Mecklenburg; etter bosted

Krüger, Krøger

krovert; etter yrke

Køhn

av Konrad o.a.; av fornavn på forfedre

Kørner

bl.a. av Konrad/Kornelius; av fornavn på forfedre; eller yrkesbetegnelser (korn)

Kørner

kornhandler, møller; etter yrke; eller av Konrad/Kornelius

Lammers, Lampe

av Lambert; av fornavn på forfedre

Lehmkuhl

leiregrop; etter bosted

Lexander

av Alexander; av fornavn på forfedre

Lexau, Lexow

av Alexander + eiendom (ow) eller elv (au), dvs. et stedsnavn; navna kan være blanda sammen; etter bosted

Lindtner

lindetrær, fra Holland; etter bosted

Martens

av Martin; av fornavn på forfedre

Meltzer

en som lager malt; etter yrke

Meyer

forpakter, jordforvalter; etter yrke

Mohn

av fornavnet Monrad (som òg har blitt til slektsnavn); ifølge slektstradisjonen: etter øya Mohn i Østersjøen

Mohr

av Morhart; av fornavn på forfedre; eller fra stedsnavn

Mohr

mose, sump; etter bosted; eller av fornavnet Morhart; eller betydninga ’svart’, av kallenavn

Mohr

svarthåra; se navn fra fedre og stedsnavn; av kallenavn

Mowinckel

myrkroken; ei slektsbok foreslår ”den lune krok” ; etter bosted

Munt(h)e

av Sigismund og andre navn med ”mund” som del; av fornavn på forfedre; også fra stedsnavn

Munt(h)e

bl.a. fra Belgia i betydningen ’fjell’; eller av fornavn med ”mund” som del; eller etter navn på fedre

Møller, Müller

møller; etter yrke

Neumann

innflytter, nykommer

Paus, Paust

pavelig opptreden, kan hende ærverdig; av kallenavn

Pavels

av Paul; av fornavn på forfedre

Plathe

flate, grunne, stedsnavn; etter bosted

Prahl

prakt; av kallenavn

Prom

tysk stedsnavn; etter bosted

Reimers

av Regin (som er grunnlag for første delen i Reinhart) og mar (som i Hilmar) ; av fornavn på forfedre;

Richter

dommer; etter yrke

Rieber

kanskje av fornavnet Rikbert; av fornavn på forfedre; eller av fjærribber

Roggen

rugbonde, -brygger eller –baker; etter yrke

Ræmisch

skraphandler; etter yrke

Rømer

Roma-farer, dvs. pilegrimsfarer

Schiøtz

skytter; etter yrke

Schmidt

smed; etter yrke

Schneider

skredder; etter yrke

Schreiner

snekker (opprinnelig en som laga skrin) ; etter yrke

Schrøder, Schneider

skredder; etter yrke

Schult, Schulte, Schultz

leder for byforsamlingen; etter yrke

Sibbern

av Sigbern (tilsvarer Sigbjørn); av fornavn på forfedre

Stoltz

stolt; av kallenavn

Thormøhlen

ter = von, dvs. fra møllen; opphavet til Møhlenpris i Bergen; etter bosted

Tiedemann

av Diderik o.lign. + mann; tied o.lign. betyr opphavlig ’folk’ ; av fornavn på forfedre

Vedeler

felespiller, musiker; etter yrke

Vogt

fogd, forvalter; etter yrke

von der Fehr

ved fergen; etter bosted

von der Lippe

sideelv til Rhinen; etter bosted

von der Ohe

fuktig landskap; etter bosted

von Erpecom

Erpingenes hjem, dvs. etterkommerne til Erpa (et fornavn); belgisk stedsnavn; etter bosted

von Tangen

tange, odde, rygg i landskapet; gård i Oldenburg; etter bosted

Voss

ofte uttalt med f, av Fuchs, rev, dvs. lur eller rødhåra; ikke noe å gjøre med stedet Voss i Norge; av kallenavn

Wegner

vognmaker; etter yrke

Weidemann

fangstmann, jeger, fisker; etter yrke

Wesenberg

fuktig landskap + berg; etter bosted

Wessel, Warncke

av Werner; av fornavn på forfedre

Westphal

innflytter fra Westfalen

Wiers

av Wiric, som kommer av Wig+rik; av fornavn på forfedre

Ziegler

teglarbeider; etter yrke