Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, ivar.utne<KRØLL>lle.uib.no

Første gang lagt ut: 05.10.2007, siste versjon: 12.11.2012_

 

 

© Opphavsrett og kopirett til denne framstillinga: Ivar Utne.

Den kan ikke distribueres i strid med åndsverksloven. Opplysninger og kommentarer herfra kan brukes med referanse til overskriften og forfatteren, eller til kildene som det er henvist til her.

 

 

 

 

NAVN FRA FOLKEVISER (MIDDELALDERBALLADER) – TIL § 8 2. PUNKTUM

 

NB! Dette er ei foreløpig liste.

 

Navna nedenfor er henta fra eldre norske folkeviser, også kalt middelalderballader. Det er 134 navn.

 

Kilder:

 

1) Nettutgaver.

http://www.dokpro.uio.no/ballader/lister/alfatitler.html. Denne er vist til som "nettballader" nedenfor. Navna fins stort sett i titlene på folkevisene. Når navna ikke fins i titlene, er det vist til versjoner, som fins som lenker på den samme nettsida.

 

2) Trykte folkeviser.

Jeg har brukt Norske folkeviser, i utval ved Aslak Liestøl, Det Norske Samlaget, Oslo 1964. Visene fins trykt flere steder, bl.a. i serien Norsk folkedikting, som er mer fyldig enn boka ovenfor. Bøkene fins på bibliotek, og mange av visene fins nok også på internett. Det er vist til titlene på folkevisene i vanlige trykte utgaver.

 

For hvert navn er det ført opp kjønn for navnet i folkevisa. Noen navn i moderne bruk er tatt med for å vise at de også er brukt i folkeviser, ikke minst som inspirasjon for dem som vil hente navn til hele søskenflokker fra navn i folkeviser.

 

Alle navna på denne lista er ikke kontrollert mot reglene i personnavnloven, jf. særlig § 8 og § 10 1. ledd i lov om personnavn. At navn forekommer i folkeviser, innebærer ikke uten videre at det er personnavn.

 

§ 8 innbærer at dersom navnet bare er i bruk som etternavn nå, og det ikke er dokumentert at navnet har vært brukt som fornavn for samme kjønn på personer, vil det normalt bli avslått.

 

§ 10 1. ledd innebærer bl.a. at dersom navnet er i bruk for det andre kjønnet enn en ønsker navnet som fornavn for, gjelder samme krav til dokumentasjon som omtalt for § 8 ovenfor.

 

Loven fins her: http://www.lovdata.no/all/hl-20020607-019.html

Flere opplysninger fins bl.a her:

http://www.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/navnesoknader/lovtekst-rundskriv-og-forarbeider-til-navneloven

 

For noen navn i lista nedenfor er det ført "etternavn". Det betyr at navnet er i bruk som etternavn i Norge, og kan bli nekta. I slike tilfeller må det flere undersøkelser til.

 

For andre navn er det vist til § 10 1. ledd. Det betyr at de må vurderes bl.a. ut fra regelen om "vesentlig ulempe".

 

Spørsmål om konkrete navn i lista kan bli godkjent, kan jeg få undersøkt. Bruk e-post-adressa ovenfor.

 

Lista nedenfor og lovkommentarene ovenfor vil bli utvida. Navna vil bli kontrollert mot reglene i personnavnloven, og opplysninger om dette for enkelte navn vil bli føyd til.

 

 

Navn fra folkeviser

Kjønn

Kilder

Agi

m

balladenett

Agji

m

balladenett (.. Agi 1857)

Alebrett

m

balladenett

Alv

m

balladenett, Jomfruva Ingebjør

Asbjønn

m

Herr Asbjønn og liti Kjersti

Aslak

m

Heming og Harald kongjen

Balle

m

Balle Buansson

Bendeli

kv

balladenett (Falvor .. 1864)

Bendik

m

balladenett

Bergeliten

m

balladenett

Boril

m

balladenett (.. Brunsvein 1913 var. 11)

Bronsven

m

balladenett (.. Brunsvein udat. var. 4)

Brunsvein

m

balladenett

Brynjulv

m

Tor Brynjulv og fluga

Buris

m

balladenett (.. Brunsvein  1863)

Byrill

m

balladenett (.. Brunsvein 1889)

Dagmor

kv

Dagmor

Drembedrosi

kv

Venill fruva og Drembedrosi

Engelbrett

m

balladenett

Ermelin

kv

Åsmund Frægdegjæva

Falkvor

m

balladenett

Falkvord

m

Falkvord Lommannsson, balladenett (1911-12)

Fjalme

m

Ormålen unge

Fredje

m

Kong Gaud og Ungan Herredag

Fokkji

m

Gamlestev

Galite

m

Iven Erningsson, balladenett

Gaud

m

Kong Gaud og ungan Herredag

Gjertrud

kv

Iven Erningsson

Gjur

m

Venill fruva og Drembedrosi

Gjurde

m

balladenett

Gjøali

kv

balladenett

Gjødalin

kv

balladenett

Gonillille

kv

balladenett (+ riddar Pal(l)e 1891)

Gremmil

m

Torekall

Grimmen

m

Torekall

Grutte

m

Draumkvedet

Gugra

kv

Kong Gaud og Ungan Herredag

Guldmund

m

balladenett (Gudmund 1879)

Gullmund

m

Reven og Nils Fiskar, balladenett

Gullmunn

m

balladenett

Gullstein

m

Haugebonden

Gundelill

kv

balladenett (+ riddar Palli 1857)

Gyvri

kv

Heming og Gyvri

Hakje

m

Hermod Ille

Heming

m

Heming og Harald kongjen, Heming og Gyvri

Herebjønn

m

Kappen  Illugjen

Hermod

m

Hermod Ille

Herredag

m

Kong Gaud og Ungan Herredag

Herre-Per, Herre Per (Herreper)

m

Jomfruva Ingebjør, Svevnrunir, Frillehemn (NB! Herre er etternavn.)

Hilleliti

kv

Kappen  Illugjen

Holgeir

m

Hermod Ille

Hugaljod

kv

Kong Eirik og Hugaljod

Humlung

m

Råmund unge

Hæge

kv

Hermod Ille

Hølgje

m

Råmund unge

Håken

m

Jon Remarsson

Illugjen

m

Kappen Illugjen

Ingelin

kv

balladenett

Ingerliti

kv

Frillehemn, Alv ligg sjuk

Ingjebjørg

kv

Balle Buansson

Isemo

kv

Villfar og Sylvklar

Iven

m

Kvikjesprakk, Iven Erningsson

Jallen

m

Hermod Ille

Junkar

m

Iven Erningsson

Kristi

kv

Far og dotter

Kvikjesprakk

m

Kvikjesprakk

Kåre

m

Råmund unge

Lagje

m

Lagje og Jon

Lindelin

kv

balladenett

Lindeskjær

kv

Haugebonden

Ljodvor

m

Kvikjesprakk

Lommann

m

Falkvord Lommannsson, balladenett (1911-12),  (NB! Loman er etternavn)

Lusse

kv

balladenett

Magnill

kv

Villemann og Magnill

Margjit

kv

Margjit Hjukse

Mass

m

Mass og Lasse

Målfrid

kv

Haugebonden, Far og dotter

Nikelås

m

Balle Buansson

Ormålen

m

Margjit Hjukse

Pale

m

balladenett (må vurderes etter § 10 1. ledd)

Palle

m

balladenett

Palmi

m

balladenett (riddar Palle 1857) (NB! etternavn)

Raud

m

Iven Erningsson

Remar

m

Jon Remarsson, balladenett

Riboll

m

balladenett (Rikeball udat. var. 3)

Rikeball

m

balladenett

Rikeli

kv

Stig Liten

Roland

m

Roland og Magnus kongjen

Rosamund

kv

Kvikjesprakk

Råmund

m

Råmund unge, balladenett

Rosengår

m

Rosengår og Veneliti

Signelill

kv

balladenett (i Møya i linda 1857)

Signelita

kv

balladenett (1859)

Signeliti

kv

balladenett

Sjuransvein

m

Kong Gaud og Ungan Herredag

Skakjelokk

m

Toreliti og Skakjelokk

Slott

m

Iven Erningsson

Soffi

kv

balladenett (Liti Kjesti 1891)

Stein

m

Råmund unge

Stig

m

Stig Liten

Strange

m

balladenett (NB! etternavn)

Strangi

m

balladenett

Strangji

m

balladenett

Sundelill

kv

balladenett (+ riddar Palle 1864)

Syllbor

kv

balladenett (.. Ølberg 1912)

Syllborg

kv

balladenett

Sylvelin

kv

Knut liten og Sylvelin, balladenett

Sylvklar

kv

Villfar og Sylvklar

Targjei

m

Gamlestev

Targjer

kv

Åsmund Frægdegjæva

Tarkjell

m

Åsmund Frægdegjæva

Tommes

m

Kong Eirik og Hugaljod

Tore

kv

Toreliti og Skakjelokk

Torekall

m

Torekall

Torelille

kv

Far og dotter

Toreliti

kv

Toreliti og Skakjelokk

Torgjei

m

Gamlestev

Tosstein

m

Tosstein tala til staven sin

Trauste

m

Haugebonden

Trugjen

m

Råmund unge

Truls

m

Truls med bogjin

Valivan

m

Valivan

Vendelin

kv

Falkvord Lommannsson

Veneliti

kv

Rosengår og Veneliti, balladenett (Lovmann og Tor 1912 1913)

Veneros

m

balladenett (1912)

Venill

kv

Venill fruva og Drembedrosi, balladenett

Videmø

kv

balladenett

Villemann

m

Villemann og Magnill, balladenett, (NB! Må vurderes etter § 10 1. ledd)

Villfar

m

Villfar og Sylvklar (NB! Må vurderes etter § 10 1. ledd)

Vilgår

m

balladenett (udat. var. 2)

Villjåm

m

balladenett (Vilgår 1864)

Årolilja

kv

balladenett, Bendik og Årolilja

Åseliti

kv

Frillehemn

Åste

kv, m

Draumkvedet