UiB : HF-fakultetet : LLE


Odd Einar Haugen
Professor i norrøn filologi

frå 01.01.1993


Cand.philol. UiB 1982
Dr.philos. UiB 1992

Tittel på avhandlinga: Stamtre og tekstlandskap

Telefon: 55 58 24 17 (direkte)

E-post: odd.haugen@uib.no

Kontor: Rom 416, HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen


Noverande verv:

Arbetande ledamot, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2009–
Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Akademi, 2009–
Medlem av Comité International de Paléographie Latine (CIPL), 2008–
Medlem av redaksjonsrådet for Maal og Minne, 2006–
Medlem av advisory board for NOWELE (Odense), 2002–
Medlem av Det norske språk- og litteraturselskap (DNSL), 2002–
Leiar av Medieval Nordic Text Archive (Menota), 2001–

Tidlegare verv:

Leiar av Medieval Unicode Font Initiative (MUFI), 2001–2015
Medlem av leiargruppa i Forskargruppe i mellomalderfilologi, 2012–2015.
Medlem av Managment Committee i COST action IS 1005 Medieval Europe, 2011–2014
Medlem av Forskergruppe i samfunn og språkendring (FORSE), 2007–2014
Medlem av leiargruppa i Forskargruppe i norrøn filologi, 2010–2011
Gjesteprofessor, Universität Zürich, 2006–2007, 2009–2011
Sekretær for Samarbeidsnemnda for norrøn filologi, 2001–2007
Panelmedlem (for historiske språk) i evalueringa av Uppsala universitet, KoF 2007
Tilsynssensor (programsensor) for mellomalderemna ved IAKH (no: ILN), Universitetet i Oslo, 2005–2007
Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen, Det norske Riksarkivet, 2004–2006
Medlem av det vitskaplege rådet for den svenske Riksbankens Vadstena-prosjekt, 2003–2006
Prosjektleiar for Menota TVB, 2003–2006
Medlem av kontaktutvalet for Centre for Advanced Study, 2003–2006
Redaktør av Maal og Minne (saman med Kjell Ivar Vannebo, Oslo), 1995–2005
Leiar av forskingsgruppa Editing medieval manuscripts ved Senter for høyere studier, 2000–2001
Styrar ved Nordisk institutt, 1999–2000
Medlem av styret for HF-fakultetet, 1999–2000
Fagleg koordinator for Fjernord (nordisk grunn- og mellomfag som fjernundervisning), 1993–1998
Redaktør av Nordica Bergensia, 1994–1995

Publikasjonar (utval):

Den filologiske vitenskap (utg. saman med Einar Thomassen.) Oslo: Solum, 1990.
Stamtre og tekstlandskap: Studiar i resensjonsmetodikk med grunnlag i Niðrstigningar saga. [Dr.philos.-avh.] 2. utg. 2 bd. Bergen: Nordisk institutt, 1992.
Norrøne tekster i utval. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994. Opptrykk 2001. – Denne boka har ei eiga nettside.
Grunnbok i norrønt språk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1. utg. 1993; 4. utg. 2001. – Denne boka har ei eiga nettside.
Bjarne Fidjestøl: Selected papers. Utg. Odd Einar Haugen og Else Mundal. Odense: Odense University Press, 1997. – Posthum utgjeving av eit sentralt utval av Bjarne Fidjestøls arbeid, omsette til engelsk av Peter Foote.
Bjarne Fidjestøl: The dating of Eddic poetry. Utg. Odd Einar Haugen. Bibliotheca Arnamagnæana 41. København: Reitzel, 1999. – Posthum utgåve av eit stort forskings- og metodehistorisk arbeid, nesten fullført då forfatteren døydde i 1994.
Runefontar for Mac & PC. TrueType- og PostScript-fontar for det eldre og det yngre runealfabetet. Bergen 1996–.
The Menota handbook. Utg. Odd Einar Haugen. Elektronisk handbok for koding av nordiske mellomaldertekster i XML etter TEIs retningslinjer. Versjon 1.1. Bergen: Medieval Nordic Text Archive, 2004. – Versjon 2.0, 2008.
Handbok i norrøn filologi. Utg. Odd Einar Haugen. Nasjonalt samarbeidsprosjekt med åtte forfattarar frå seks lærestader i Noreg. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. – Ny, revidert utgåve, med tre heilt nye kapittel, og to nye forfattarar, 2013. – Denne boka har ei eiga nettside.
Altnordische Philologie. Utg. Odd Einar Haugen. Omarbeidd og utvida tysk utgåve av Handbok i norrøn filologi. Berlin og New York: Walter de Gruyter, 2007. – Ny utgåve med i alt 14 kapittel under førebuing i 2016.
Guidelines for Morphological and Syntactic Annotation of Old Norwegian Texts (saman med Fartein Th. Øverland). Bells bd. 4. Bergen 2014.
MUFI character recommendation. Utg. Odd Einar Haugen. Tilråding for bruk av Unicode-standarden i attgjevinga av mellomalderlege skriftteikn. Versjon 1.0, 2003; Versjon 2.0, 2006; Versjon 3.0, 2009; Versjon 4.0, 2015. Bergen: Medieval Unicode Font Initiative.
Norröne Grammatik im Überblick. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2013. – Ny, lett revidert utgåve, 2015. Gratis nedlasting frå filtenaren i Bergen (etter avtale med forlaget)! Sjå også presentasjonen av boka på nettsidene til forlaget.
Norrøn grammatikk i hovuddrag. Oslo: Novus, 2015.


Sjå fullstendig liste over publikasjonar i Cristin (nasjonal base). Cristin omfattar i tillegg til bøker også artiklar, foredrag, audio- og videogram, programvare m.m. Cristin kan vere uoversikteleg og går berre tilbake til byrjinga av 1990-talet. Dessutan opptrer ein av mine namnebrør i Cristin (han er medisinar - det er ikkje eg som er ansvarleg for artikkelen "Keratoconus in the mentally retarded"...). Kanskje vel så informativt er den annoterte bibliografien, der alle bidraga er av herverande Odd Einar Haugen:

CV med annotert bibliografi 1982–2015 (PDF-fil).


Gir rettleiing innanfor desse felta:

Norrøn tekstfilologi
Norrønt språk
Generell tekstkritikkOppretta på serveren alf.uib.no 16.11.2001
Overført til folk.uib.no 02.03.2009.
Sist oppdatert 07.02.2016 av OEH.