Startside

Norrøne tekster i utval


Innhald

Antologien inneheld eit utval av tekster som viser den store sjangerbreidda i den norrøne litteraturen. Med unntak av dei to utdraga frå kongesogene er alle tekstene fullstendige.

Eddadikting

Voluspå: s. 19
Trymskvadet: s. 35
Volundkvadet: s. 43
Utdrag av Gylvaginning i Den yngre Edda: s. 55

Skaldedikting

Haraldskvedet: s. 83

Kongesoger

Utdrag av Soga om Olav Tryggvason i Heimskringla: s. 95
Utdrag av Soga om Olav den heilage i Heimskringla: s. 101
Tåtten om Audun frå Vestfjordane: s. 127

Islendingesoger

Soga om Ramnkjell Frøysgode: s. 145
Soga om Gunnlaug Ormstunge: s. 189

Religiøs litteratur

Soga om nedstiginga i dødsriket: s. 251
Soga om Margreta
: s. 267

Høvisk litteratur

Songen om to elskande i Strengleikar s. 283
Laustiksongen i Strengleikar: s. 289

 


Andre bøker

Grunnbok i norrønt språk
Handbok i norrøn filologi

Oppretta 10.02.2005.
Sist oppdatert 05.01.2006 av OEH.