Startside

Grunnbok i norrønt språk


 

Revisjonar og rettingar i 2. utgåve (1995)

Mindre justeringar og rettingar er ikkje tekne med.

 


Revisjon av innhaldet

s. 68–69: Kap. 5.4 Urnordisk og norrøn språkstruktur er nytt.

s. 90: Det er lagt til ein tabell over fonologiske og morfologiske reglar.

s. 195: I den blanda verbbøyinga har kap. 12.4.2 fått namnet "Róa-klassa", i staden for "Andre verb".

s. 217: Ei ny rolle, perlativ, er introdusert i kap. 13.5.

s. 291–301: Boka er utvida med Svar på spørsmål og oppgåver.

s. 305–311: Emneregisteret er nytt.

 


Retting av trykkfeil

s. 196, fig. 12:4: I denne tabellen var bøyingsendinga for 1. person sing. presens indikativ i døma-klassa feil i 1. utgåve. Endinga "a" er no retta til "i". Det heiter altså "ek dømi", "þú dømir", "hann dømir" osv.

s. 192, linje 5 nedanfrå: I 1. utgåve vart tydinga av verbet auka oppgjeven som "kalle, heite". Det skal sjølvsagt vere "auke".

 


Andre bøker

Norrøne tekster i utval
Handbok i norrøn filologi
Merknader til tekstpensum

Oppretta 01.02.1999.
Sist oppdatert 10.01.2006 av OEH.