Startside

Grunnbok i norrønt språk


 

Revisjonar og rettingar i 4. utgåve, 1. opplag (2001)

I denne utgåva er det berre gjort nokre mindre rettingar. Dei to viktigaste er:

s. 124: Ring (for å markere u-omlyd) er noko misvisande i paradigmet for “bøn” og er derfor fjerna.

s. 224: Verbet “bregða” er flytta frå gruppa Nominativ + Vb + Akkusativ (s. 224) til Nominativ + Vb + Dativ (s. 225).

Med 3. utgåve av grunnboka følgde det dataoppgåver for Mac og PC på ei cd-rom-plate. Etter nye reglar skal det betalast meirverdiavgift for bøker som inneheld slike plater, og dette ville ha auka prisen på boka urimeleg mykje. Plata er derfor teken ut frå og med 4. utgåve, men oppgåvene kan lastast ned gratis frå denne nettsida:

Dataprogram

 


Andre bøker

Norrøne tekster i utval
Handbok i norrøn filologi
Merknader til tekstpensum

Oppretta 01.02.1999.
Sist oppdatert 31.01.2006 av OEH.