Bruksvilkår

Materialet på denne sida kan brukast til studieføremål, i undervisningssamanheng og leggjast inn i skriftlege elev- og studentarbeid. Det kan ikkje brukast i kommersiell samanheng, og det må ikkje distribuerast vidare.

Conditions for use

Please note that the facsimiles on this site may be used for academic purposes and copied in student assignments and papers. They must not be used commercially without permission from the copyright holders, nor must they be distributed further.

Handbok i norrøn filologi

www.nofihandbok.no


Faksimilar

Denne sida inneheld alle faksimilane i handboka til nærmare studium. Mange av dei er her tilgjengelege i betre kvalitet enn i boka og nesten alle er i fargar. I tillegg til faksimilane i kap. 1 og 4 er det lagt ut faksimilar til alle tekstprøvene i kap. 9. Dei kjem med i den tyske utgåva av handboka (som kom ut hausten 2007).

Merk at dersom du berre klikkar på ei av lenkjene nedanfor, vil nettlesaren din sannsynlegvis opne biletet direkte. Dersom du ønskjer å overføre det til maskinen, skal du bruke høgre-klikk (Windows OS) eller ctrl-klikk (Mac OS).

NB! Denne sida vil bli oppdatert med lenker til andre utgåve i nær framtid.

 

Kap. 1 - norsk og tysk utgåve

Faksimilane i dette kapitlet er dei same i den norske og den tyske utgåva.

Nr.

Tittel

Signatur og blad

Nedlasting

Ill. 1:1

Flateyjarbók

GKS 1005 fol, bl. 71v

Ill. 1:1 jpg (726 kB)

Ill. 1:2

Codex runicus

AM 28 8vo, bl. 100r

Ill. 1:2 jpg (276 kB)

Ill. 1:4 a
Ill. 1:4 b

Bergsbók

Holm perg 1 fol, bl. 48v
Holm perg 1 fol, bl. 49r

Ill. 1:4 a jpg (624 kB)
Ill. 1:4 b jpg (604 kB)

Ill. 1:5

Hamburg-bibelen

GKS 4 fol

Ill. 1:5 jpg (528 kB)

Ill. 1:6

Diplom frå 1551 (DN XXI 954)

NRA dipl perg 1551

Ill. 1:6 jpg (710 kB)

Ill. 1:7

Bispehatt

AM 666 b 4to

Ill. 1:7 jpg (736 kB)

Ill. 1:9

Vinje-boka frå ca. 1500

Oslo Katedralskole

Ill. 1:9 jpg (836 kB) - svart/kvitt

Ill. 1:10 a

Flateyjarbók

GKS 1005 fol, bl. 5v

Ill. 1:10 a jpg (876 kB)

Ill. 1:10 b

Codex Wormianus

AM 242 fol, bl. 13r

Ill. 1:10 b jpg (760 kB)

Ill. 1:11

Margrete Skulesdatters psalter

Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zur Berlin, MS 78 A 8, bl. 93v

Ill. 1:11 jpg (988 kB)

Ill. 1:15

Diplom frå Bergen, 1266 (DN II 13)

NRA AM XXVI 2

Ill. 1:15 jpg (444 kB)

Ill. 1:16

Kirograf frå Aga, 1293

DN IV 6

Ill. 1:16 jpg (812 kB)

 

Kap. 4 - norsk utgåve

Det er lagt til nye illustrasjonar i den tyske utgåva, slik at nummereringen i dei to utgåvene er ulik. Ill. 4:2, 4:3, 4:4, 4:8 og 4.9 i den norske utgåva har ikkje særleg høg kvalitet, og er derfor utskifte med betre versjonar (dessutan i fargar) i den tyske utgåva. Sjå nedanfor for desse faksimilane.

Nr.

Tittel

Signatur og blad

Nedlasting

Ill. 4:2

Romersk majuskelskrift

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3256, bl. 3v

Ill. 4:2 jpg (1.1 MB) - svart/kvitt

Ill. 4:3

Uncialskrift

Biblioteca Laurenziana, Firenze, Amiatinus I

Ill. 4:3 jpg (316 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:4

Halvuncialskrift

Arkiva ved St. Peters-kyrkja, Roma

Ill. 4:4 jpg (464 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:5

Karolingisk minuskel

British Library, Harley Ms 2904, bl. 122v

Ill. 4:5 jpg (392 kB)

Ill. 4:8

Insulær spiss-skrift

Exeter, Chapter Library 3501

Ill. 4:8 jpg (528 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:9

Ælfrics grammatikk

Cambridge University Library, MS HH 1.10

Ill. 4:9 jpg (508 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:10

Reykjaholtsmáldagi

Þjóðskjalasafn Íslands, Fornskjöl VI

Ill. 4:10 jpg (568 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:11

Magnus Lagabøtes landslov

AM 305 fol, bl. 10v

Ill. 4:11 jpg (827 kB)

Ill. 4:12

Diplom 10. juni 1303

NRA AM 7.13

Ill. 4:12 jpg (766 kB)

Ill. 4:13

Aslak Bolts jordebok

NRA München perg. 4292, s. 3

Ill. 4:13 jpg (1.1 MB)

Ill. 4:14

Eigedomsliste Munkeliv kloster

GKS 1347 4to, bl. 62v

Ill. 4:14 jpg (690 kB)

Ill. 4:15

Gammal norsk homiliebok

AM 619 4to, bl. 56r

Ill. 4:15 jpg (832 kB)

Ill. 4:16

Den eldre Gulatingslova

E Don Var 137 4to, bl. 7r

Ill. 4:16 jpg (895 kB)

Ill. 4:17

Grágás

GKS 1157 fol, s. 84, sp. B

Ill. 4:17 jpg (860 kB)

Ill. 4:18

Brev Nidaros 1265

NRA AM 1.4

Ill. 4:18 jpg (624 kB)

Ill. 4:19

Didriks saga

Holm perg 4 fol, bl. 11v

Ill. 4:19 jpg (692 kB)

Ill. 4:20

Stjórn

AM 227 fol, bl. 38r

Ill. 4:20 jpg (972 kB)

Ill. 4:21

Munkeliv-psalteriet

Knihovna Metropolitni kapituly u sv. Vita (Praha slott), B.4/1, bl. 135v

Ill. 4:21 jpg (908 kB)

Ill. 4:22

Jens Nilssöns avskrift av Jöfraskinna

AM 37 fol, bl. 150r

Ill. 4:22 jpg (656 kB)

 

Kap. 4 - tysk utgåve

Som nemnt ovanfor er nummereringa i den tyske utgåva annleis. Dessutan er faksimilane i ill. 4:2, 4:3, 4:4, 4:10 og 4.11 nye.

Nr.

Tittel

Signatur og blad

Nedlasting

Ill. 4:2

Romersk majuskelskrift

Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zur Berlin, Ms. lat. fol. 416, bl. 3v

Ill. 4:2 jpg (906 kB)

Ill. 4:3

Uncialskrift

Biblioteca Laurenziana, Firenze, Amiatinus I, bl. 856r

Ill. 4:3 jpg (632 kB)

Ill. 4:4

Halvuncialskrift

Staatsbibliothek, Bamberg, Msc. Patr. 87, bl. 79v

Ill. 4:4 jpg (652 kB)

Ill. 4:5

Karolingisk minuskel

British Library, Harley Ms 2904, bl. 122v

Ill. 4:5 jpg (392 kb)

Ill. 4:10

Insulær spiss-skrift

British Library, MS Add 47967, bl. 8r

Ill. 4:10 jpg (1.1 MB)

Ill. 4:11

Ælfrics grammatikk

Cambridge University Library, MS HH 1.10

Ill. 4:11 jpg (974 kB)

Ill. 4:12

Reykjaholtsmáldagi

Þjóðskjalasafn Íslands, Fornskjöl VI

Ill. 4:12 jpg (568 kB) - svart/kvitt

Ill. 4:13

Magnus Lagabøtes landslov

AM 305 fol, bl. 10v

Ill. 4:13 jpg (827 kB)

Ill. 4:14

Diplom 10. juni 1303

NRA AM 7.13

Ill. 4:14 jpg (766 kB)

Ill. 4:15

Aslak Bolts jordebok

NRA München perg. 4292, s. 3

Ill. 4:15 jpg (1.1 MB)

Ill. 4:16

Eigedomsliste Munkeliv kloster

GKS 1347 4to, bl. 62v

Ill. 4:16 jpg (690 kB)

Ill. 4:17

Gammal norsk homiliebok

AM 619 4to, bl. 56r

Ill. 4:17 jpg (832 kB)

Ill. 4:18

Den eldre Gulatingslova

E Don Var 137 4to, bl. 7r

Ill. 4:18 jpg (895 kB)

Ill. 4:19

Grágás

GKS 1157 fol, s. 84, sp. B

Ill. 4:19 jpg (860 kB)

Ill. 4:20

Brev Nidaros 1265

NRA AM 1.4

Ill. 4:20 jpg (624 kB)

Ill. 4:21

Didriks saga

Holm perg 4 fol, bl. 11v

Ill. 4:21 jpg (692 kB)

Ill. 4:22

Stjórn

AM 227 fol, bl. 38r

Ill. 4:22 jpg (972 kB)

Ill. 4:23

Munkeliv-psalteriet

Knihovna Metropolitni kapituly u sv. Vita (Praha slott), B.4/1, bl. 135v

Ill. 4:23 jpg (908 kB)

Ill. 4:24

Jens Nilssöns avskrift av Jöfraskinna

AM 37 fol, bl. 150r

Ill. 4:24 jpg (656 kB)

 

Kap. 9 - tysk utgåve

Her er faksimilar til dei åtte tekstprøvene i kapitlet om gammalnorsk og gammalislandsk språk. Dei kjem først med i den tyske utgåva - men kan gjerne studerast saman med den norske utgåva.

NB! Dei som brukar den norske utgåva, må vere merksame på at det er utarbeidd ein ny versjon av desse tekstprøvene, som kan lastast ned her:

Reviderte tekstprøver til kap. 9 (PDF-fil)

Denne versjonen vil bli brukt i den tyske utgåva.

Nr.

Tittel

Signatur og blad

Nedlasting

Ill. 9:1

(1) Frå Landbrigðaþáttr, Grágás
NB! Svært vanskeleg å lese

AM 315 d fol, bl. 2r

Ill. 9:1 (2r) jpg (1.1 MB)

Ill. 9:2

(2) Frå heltedikta, Codex Regius

GKS 2365 4to, bl. 33v

Ill. 9:2 (33v) jpg (849 kB)

Ill. 9:3

(3) Frå Óláfs saga Tryggvasonar

AM 61 fol, bl. 64v

Ill. 9:3 (64v) jpg (963 kB)

Ill. 9:4

(4) Frå Stavkyrkjepreika i Gamal norsk homiliebok

AM 619 4to, bl. 47r
AM 619 4to, bl. 47v

Ill. 9:4 (47r) jpg (953 kB)
Ill. 9:4 (47v) jpg (901 kB)

Ill. 9:5

(5) Frå Selsbanetåtten i Legendariske Olavssaga

UppsUB DG 8 II, bl. 86r
UppsUB DG 8 II, bl. 86v

Ill. 9:5 (86r) jpg (943 kB)
Ill. 9:5 (86v) jpg (971 kB)

Ill. 9:6

(6) Frå Landsleigebolken i Den eldre Gulatingslova

AM 315 e fol, bl. 2v

Ill. 9:6 (64v) jpg (792 kB)

Ill. 9:7

(7) Diplom om makeskifte, ca. 1299

NRA dipl perg

Ill. 9:7 jpg (1.0 MB)

Ill. 9:8

(8) Frå Landabrigði i Magnus Lagabøtes landslov

AM 62 4to, bl. 45r
AM 62 4to, bl. 45v

Ill. 9:8 (45r) jpg (883 kB)
Ill. 9:8 (45v) jpg (813 kB)

 


Oppretta 05.02.2005.
Sist oppdatert 25.11.2012 av OEH.