Magnus Lagabøtes landslov 750 år


Prosjektarbeidsgruppe

Jørn Øyrehagen Sunde, UiB

Odd Einar Haugen, UiB

Magnus Rindal, UiO

Astrid Lærdal Frøseth, ekstraordinær lagdomar i Gulating

Anna Horn, UiO

Erik Opsahl, NTNU

Prosjektarbeidsgruppa har hatt som oppgåve å koordinere arbeidet i prosjektet og førebu prosjektsøknader.

 


Oppretta 12. august 2014.
Sist oppdatert 12. august 2014.
Nettansvarleg: Odd Einar Haugen

Banneret på denne nettsida er eit utsnitt frå handskriftet AM 309 fol, bl. 42v, l. 9-13. Dette er eit handskrift av landslova, og utsnittet er frå kap. 45 i Tingfarebolken, der det blir fastsett reglar for ferjing. Denne delen av AM 309 fol (bl. 3r-57r) er datert til første fjerdedel av 1300-talet.