Magnus Lagabøtes landslov 750 år


Dagsmøte om omsetjinga av Magnus Lagabøtes landslov

Bergen, 31. mars 2014

Styrerommet, Det juridiske fakultetet, Magnus Lagabøtes plass 1

Dagsmøtet vart arrangert av Odd Einar Haugen og Helen F. Leslie i samarbeid med Jørn Øyrehagen Sunde

 

BAKGRUNN

09.15–09.20            Odd Einar Haugen: Opning av seminaret

09.20–09.45            Jørn Øyrehagen Sunde: Kvifor omsetje landslova?

09.45–10.00            Kaffepause

 

MATERIALE

10.00–10.45            Anna Horn: Tekststrukturer i landslovhåndskriftene

10.45–11.00            Diskusjon

 

OMSETJINGAR

11.00–11.15            Magnus Rindal: Dei eldste omsetjingane til dansk (1500-talet)

11.15–11.30            Jan Ragnar Hagland: Omsetjinga til dansk ved Hans Paus (1751)

11.30–11.45            Astrid Marner: Omsetjinga til latin ved Grímur Jónsson Thorkelin (1817)

11.45–12.00            Kaffepause

12.00–12.15            Odd E. Haugen: Omsetjingar til norsk, ved Taranger og Robberstad

12.15–12.30            Florian Schreck: Omsetjinga til tysk ved Rudolf Meissner (1941)

12.30–13.00            Helen Leslie: Omsetjing til engelsk (igangverande – materiale vil bli lagt fram før seminaret)

13.00–14.00            Lunsj

 

ANDRE TEKSTAR

14.00–14.45            Jeff Love: Erfaringer med omsetjing av Járnsíða mfl.

14.45–15.00            Diskusjon

15.00–15.15            Kaffepause

 

VIDARE ARBEID

15.15–17.00            Felles ordskifte

 


Oppretta 12. august 2014.
Sist oppdatert 12. august 2014.
Nettansvarleg: Odd Einar Haugen

Banneret på denne nettsida er eit utsnitt frå handskriftet AM 309 fol, bl. 42v, l. 9-13. Dette er eit handskrift av landslova, og utsnittet er frå kap. 45 i Tingfarebolken, der det blir fastsett reglar for ferjing. Denne delen av AM 309 fol (bl. 3r-57r) er datert til første fjerdedel av 1300-talet.