Normaliseringskollokvium

Uppsala, fredag 1. mars 2013, kl. 09.15–17.00
Klostergatan 2, 2. etasje.

 


Ressursar

På denne sida legg vi ut filer av som kan vere av felles interesse for deltakarane på kolloviet. Har du materiale som du ønskjer å leggje ut her, ta kontakt med Odd Einar Haugen.

 


1. Reglar for normalisering av gammalnorsk. Frå Gammalnorsk Ordboksverk i Oslo (1982). Sjå særleg s. 8–9 i dette dokumentet.

Normalisering av gammalnorsk (1982)

 

2. Reglar for normalisering i Ordbog over det norrøne prosasprog. Notatet er udatert, men det vart motteke i september 2009.

ONPs ortografiske norm (2009)

 

3. Haraldur Bernharðsson: Normalisering av middelalderlige (islandske) tekster. Dette notatet vart utarbeidd til eit møte vi heldt i regi av Menota i København, i november 2009.

Normalisering av middelalderlige islandske tekster (2009)

 

4. Odd Einar Haugen: Theoretical and practical aspects of textual uniformity. Dette er lysarka (i PDF) til eit foredrag halde på ein konferanse i Bern i februar 2012, "InterNational and InterDisciplinary Aspects of Scholarly Editing". Det drøftar m.a. ulike motivasjonar for normalisering av norrøne tekstar, og gjev nokre døme på dei praktiske utfordringane når handskriftsmaterialet er heterogent eller fragmentert.

Theoretical and practical aspects of textual uniformity (2012)

 

5. Henrik Williams: In what disguise do today’s readers want to meet the Eufemiavisor? Normalized texts and the aims of textual philology. Bidrag på konferanse om Eufemia-visene, både i manus (PDF) og lysark (PowerPoint).

In what disguise do today’s readers want to meet the Eufemiavisor? (manus i PDF)
In what disguise do today’s readers want to meet the Eufemiavisor? (PowerPoint)

 

6. Britta Olrik Frederiksen: Normalisering i gammeldansk perspektiv. Manus og støtteark frå kollokviet.

Normalisering i gammeldansk perspektiv (manus i PDF)
Bilag til manus om normalisering av gammeldansk (manus i PDF)

 

Arrangørar

Henrik Williams, Uppsala universitet
Odd Einar Haugen, Universitet i Bergen


Deltakarar

Zeth Alvered, Uppsala universitet
Roger S. Andersson, Stockholms universitet
Agnieszka Backman, Uppsala universitet
Maja Bäckvall, Uppsala universitet
Ivar Berg, NTNU, Trondheim
Haraldur Bernharðsson, Háskóli Íslands
Olle Ferm, Stockholms universitet
Britta Olrik Frederiksen, Københavns Universitet
Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo
Lasse Mårtensson, Högskolan i Gävle
Veturliði G. Óskarsson, Uppsala universitet
Heimir Pálsson, Uppsala universitet
Terje Torgilstveit, Universitetet i Agder, Kristiansand
Helena Wistrand, Uppsala universitet


Oppretta 14.02.2013. Sist oppdatert 02.04.2013.