9/2/02
MNF 290 Vitenskapsteori med etikk

Høsten 2002

1. Generelt.

Kurset tar sikte på å gi en innføring i emner innen områdene vitenskapsteori og etikk på et videregående trinn i forhold til examen philosophicum, med spesiell vekt på problemer som er relevante for naturvitenskapene.


2. Omfang


Vekttall: 3

Forutsetninger: Ex. phil. og minst 20 vekttall realfag.

Varighet: Ett semester.

Undervisningsform: forelesninger og seminarer.


Eksamensform:

Alternativ A:

a) 2 ukers hjemmeoppgave.

b) Muntlig prøve.

Det vil være mulig å skrive oppgave i gruppe, men muntlig eksamen blir individuell.

Alternativ B:

a) 5 timers skriftlig prøve.

b) Muntlig prøve.


Karakterform for begge alternativer: tallkarakterer. Karakterskalaen vil bli brukt på samme måte som ellers ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.3. Undervisningstider

Forelesninger blir tirsdag kl. 14.15-16 og torsdag 14.15-16, i auditorium 4 i Realfagsbygget. Seminarer mandag 14.15-16 i grupperom 4, Realfagsbygget. Første forelesning tirsdag 3. sept. Forelesere: Ragnar Fjelland og Dominique Gross.4. Eksamen

For dem som velger hjemmeoppgave:

Utlevering: mandag 7. okt.

Innlevering: mandag 21.okt.For dem som velger skriftlig eksamen: senest 21. okt.

For begge grupper: Muntlig eksamen i første halvdel av november.5. Litteratur

Nyttig bakgrunnslitteratur:

Enten Ragnar Fjelland: Innføring i vitenskapsteori, Universitetsforlaget 1999 eller Alan Chalmers: What is this thing called science?, Open University Press 1986.Pensum:

Ragnar Fjelland: Vitenskap - mellom sikkerhet og usikkerhet, Ad Notam Gyldendal 1999. I tillegg kommer det et eget kompendium. Dette fås kjøpt ved Senter for vitskapsteori, Allegt. 32.

6. Oversikt over forelesninger/seminarerMandag 14.15-16

Grupperom 4

Tirsdag 14.15-16

Aud. 4

Torsdag 14.15-16

Aud. 4

1. uke

3. sept..

Introduksjon (RF)

5. sept.

Kap. 2. Hypoteser og modeller (DG)

2. uke

9. sept

"Gjenoppfriskning": Popper (RF)

10. sept.

Kap. 3 Fra observasjoner ... (RF)

12. sept.

Kap. 4. Ferdigheter og ...(RF)

3. uke

16. sept.

"Gjenoppfriskning": Kuhn (RF)

17. sept.

Kap. 5. Usikkerhet/statisikk (RF)

19. sept.

Kap. 6. Årsakssammenhenger (RF)

4. uke

23. sept.

Seminar

24. sept.

Reduksjonisme-problemet (DG)

26. sept.

Kaos og kompleksitet (DG)

5. uke

30. sept.

Seminar

1. okt.

Kaos og kompleksitet forts. (DG)

3. okt.

Ingen undervisning

6. uke

7. okt.

Ingen undervisning

8. okt.

Ingen undervisning

10. okt.

Ingen undervisning

7. uke

14. okt.

Seminar

15. okt.

Kap. 9. Nytte-kostnad... (RF)

17. okt.

Kap. 10. Vitenskap: vitebegjær (RF)

21. okt.

Seminar

22. okt.

Forskningsetikk (RF)22.8.2002Ragnar Fjelland

Senter for vitenskapsteori

Allégt. 32

Tlf.: 55 583235

E-post: Ragnar.Fjelland@svt.uib.no

Senter for vitenskapsteori: http://www.uib.no/svt/Last changed: 09/02/2002, 16:16:17