Bjarne Stugu

NB!! Oppdatert kontaktinfo (og annen informasjon) her.

Higgs-partikkelen kan være funnet!

Den 4 juli 2012 ble resultater fra to store CERN-eksperimenter, ATLAS og CMS offentliggjort i et seminar ved den internasjonale partikkelfysikk-konferansen ICHEP, i Melbourne. Begge eksprimentene viste sammenfallende resultater som tyder på at den forutsagte Higgs partikkelen faktisk eksisterer, med en masse på omtrent 130 ganger protonmassen. I Bergen har gruppen for Subatomær fysikk deltatt i ATLAS eksperimentet siden 1995. Bidragene til ATLAS har vært til utprøving av sensorer, med påfølgende konstruksjon og leveranse av elektroniske detektormoduler som nå er installert i eksperimentet. For tiden er partikkelfysikkgruppens hovedaktivitet innen analyse av fysikk-data der vi arbeider med mange problemstillinger, også innen søk etter (og studier av) Higgs-partikkelen.

Denne partikkelen er forutsagt som en nødvendig del av den såkalte Standardmodellen for elementærpartiklene og kreftene i mellom disse. Standardmodellen beskriver alle byggeklossene som skal til for å bygge opp vår verden, og dette resultatet kan man se på som en bekreftelse på at modellen er rett! Resultatet inspirerer til ytterligere innsats blant studenter og det vitenskapelige personell ved gruppen for Subatomær fysikk ved IFT (UiB). Et stort kartleggingsarbeid av Higgs-partikkelens egenskaper stå foran oss. Selv om Higgs-partikkelen bekrefter Standardmodellen, så fins det fortsatt mange uavklarte spørsmål om materien i universet, spesielt knyttet til det som kalles "mørk materie". Dette fenomenet håper vi også at studier av ATLAS-data skal kunne belyse, og gruppen arbeider aktivt med slike studier! Her finner du: Pressemeldig fra CERN (norsk oversettelse, .pdf). Videre har vi her Informasjon fra ATLAS om Higgs-resultatet. (norsk oversettelse .pdf)

Mer om Higgs: Kronikk i Dagsavisen 13/7-2012 (pdf) og en Kronikk i Bergens Tidende 5/9-2012 (pdf)

En hel film med diskusjoner av Higgs-oppdagelsen: NTNU-Samfundsmøte 1/9-2012

Interessert i masteroppgave? Noen stikkord her. Ta gjerne kontakt!

Interessert i mørk materie? Intervju i Dagbladets "Magasinet" (mai 2011).

Interessert i CERN? Her er mange foredrag, noen på norsk! Program for lærere på besøk på CERN.

Interessert i Radon ? Fellesseminar våren 2011.

Foredrag ved faglig pedagogisk dag 2/2-07: Partikkelfysikk inn i det 21. århundre (.ppt)

Min del av fellesseminar 26/9-08: Oppstart av LHC og ATLAS(.ppt)

Jeg arbeider i gruppe for eksperimentell partikkelfysikk innen forskningsgruppen for subatomær fysikk. ATLAS prosjektet ved CERN's LHC tar det meste av min forskningstidtid for tiden. Her har vi deltatt i konstruksjon av detektoren, i utvikling av systemer for drift av den ferdigstilte detektoren, og deltar i driften av denne. Innen DELPHI-eksperimentet har jeg arbeidet med studier av tau-leptonet som ble produsert i store mengder i eksperimentet. Jeg deltar også i BaBar eksperimentet ved SLAC (USA). Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med studenter som ser seg om etter masteroppgaver. Innen BaBar har vi oppgaver innen dataanalyse (kontakt Prof. Eigen). Innen ATLAS tilbys mange spennende oppgaver innen fysikkanalyse! Vi har også instrumenteringsoppgaver innen deteksjon av partikler og stråling . Til slutt nevnes at vi har også hatt et samarbeid med Senter for vitskapsteori (Fjelland) om en hovedoppgave. Oppgaver av mer filosofisk karakter kan muligens også defineres i fremtiden.

Er grunnforskning bortkastet tid og penger? Les: What's the use of Basic Science?

Fra fakultetsavisen, QED nr. 5/2001: Hva er vitsen med partikkelfysikk?

Generell introduksjon til fysikkens verden: fysikknett.no

Links