ATLAS-aktiviteter i Bergen

Nyheter (4 juli 2012) om Higgs finnes HER!.

Disse sidene beskriver aktiviteter knyttet til et NFR-ATLAS prosjekt som ble avsluttet i 2005. Informasjon om videre atlas-aktiviteter finnes gjennom partikkelfysikkgruppens hjemmesider.

Her er et bilde av ferdigstilt utstyr under inspeksjon (nærmere beskrivelse nedenfor).

Det norske ATLAS prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har som hovedmålsetting å bidra til konstruksjon av ATLAS detektoren på CERN. Prosjektet omfatter flere delprosjekter:

Norske fysikere ved Universitetene i Oslo og Bergen har v?t med i utvikling og produksjon av silisiumsdetektorer og detektormoduler som skal leveres til ATLAS. Videre har NTNU deltatt i designarbeide for noen digre tanker (50 kubikkmeter) med flytende argon og nitrogen som et norsk firma (SB-verksted, Drammen) leverer til ATLAS.  Andre aktiviteter omfatter designarbeide for kjølesystemer for spordetektoren, og etterhvert har fysikkstudier kommet sterkere og sterkere inn. For tiden er prosjektet administrativt tilknyttet universitet i Bergen, med prosjektledelse her.

I Bergen arbeider vi innen ATLAS SCT prosjektet (SCT= Semi Conductor Tracker), der vi samarbeider med Oslo og Uppsala for konstruksjon av detektormoduler laget av silisium. Silisiumsdetektorene leses ut av en mikrochip, og alt sammen er montert på et kretskort. Dette blir til sammen en detektormodul. SINTEF er en av verdens fremste leverandører av detektorer, og har ogs?levert detektorer til oss. Imidlertid kommer detektorene som skal inn i selve eksperimentet fra Hamamatsu, et japansk firma. Vi har til n?f?t levert samtlige av 1950 detektorer bestilt.

Detektorene vil monteres i ATLAS-eksperimentet på et sted med høy partikkelstråling, og detektorene må tåle den høye dosebelastning de vil utsettes for i løpet av de 10 årene en regner at ATLAS vil samle data. Dette setter spesielle krav til detektorenes utforming, og vi deltar i et program for bestråling av prototyper, med påfølgende utprøvning. Spesielt står vi for utprøvning av SINTEFs prototyper. Mer om dette arbeidet kan finnes fra L.G. Johansens hjemmeside

I Bergen konstentrerer vi oss om probing av betrålte og ubestrålte detektorer, noe vi gjør v.h.a. en probestasjon, som vist under. Vi testet 1950 produksjondetektorene i v?t renromslaboratorium, i tillegg til en rekke prototyper som ble studert inng?nde. Probestasjonen er levert av Maehlum instruments , et firma startet av en partikkelfysiker. Videre har vi utført stabilitetsmålinger på bestrålte detektorer.

På det første bildet ser vi en tegning av ATLAS sin "Inner Detektor'. I rødt ses fire konsentriske tønner som vil bestå av silisiumsdetektorer (Barrel SCT). Det 'Nordiske Clusteret' har ansvar for leveranse nok detektormoduler til ?bestykke den innerste tønnen. I midten av det andre bildet ses en silisumsdetektor, som har en størrelse på 6,396x6,356 kvadratcentimeter, slik den ligger klar for probing. Denne er inndelt i striper med en bredde på ca. 80 mikrometer. Vi utfører lekkstrømsmålinger og kapasitansmålinger for å avdekke eventuelle feil. Instrumentene og probestasjonen styres via programmet LabView, og vi har utviklet programmer for automatisk gjennomføring av alle de målingene som er nødvendige for hver detektor.

N?er produksjonen av detektormoduler avsluttet. Vi har satt opp utstyr for testing av modulenes egenskaper, f? de sendes til Oxford for montering. Noen moduler ble testet her, men det viste seg mer effektivt ?sende personell til Uppsala for ?gjennomf?e testingen der (Øye,Mohn)I linken nedenfor finnes noen bilder av detektormoduler. Noen testresultater finnes her. (For 'eksperter').

Vi har ogs?begynt ?studere fysikkpotensialet i Atlas, som det fremg? av publikasjonslisten. Et tema har v?t signaturer for ekstra dimensjoner. N?arbeides det ogs?med supersymmetri, higgsproduksjon og algoritmer for identifikasjon av tau-partikkelen.

Noen bilder av detektorlaboratoriet i Bergen

Noen (litt eldre) bilder av detektorlaboratoriet i Bergen

Atlas sin hjemmeside (CERN)

Populær introduksjon til ATLAS

Temaer for nye Hovedoppgaver

Statusrapport år 2000 (html) , (MS-words)

Statusrapport år 2001 (MS-words)

Statusrapport år 2002 (MS-words)

Statusrapport år 2003 (MS-words)

Vedlegg til Framdriftsrapport år 2004 (MS-words)

Sluttrapport (2005) (MS-words)

Personell:

 • Se de nye websidene

  Ferdige Cand. Scient.

  Lars G. Johansen:
  "Probing p+ and n+ type silicon microstrip detectors for the ATLAS Semiconductor Tracker". (1999)
  Bj?n Pommeresche:
  "A setup for electronic tests of ATLAS silicon strip detectors". (2001)
  Stephen Molloy:
  "Quality Assurance Tests on Sintef Detectors for the ATLAS Experiment at CERN". (2002)
  Bjarte Mohn:
  "An ATLAS simulation study of Higgs and radions in the h(phi) --> ZZ --> 4l channels". (2003)
  Ola Kristoffer Øye:
  "A setup for electrical tests of ATLAS SCT barrel modules". (2003)
  Mohammed Furqan
  "A full simulation study of electrons and pions in ATLAS, comparison with ATLFAST and e-pi separation". (2006)

  Ferdige Dr. Scient.

  Erik Dvergsnes (i samarbeid med teori):
  "Extra dimensions at particle colliders" (2004)
  Lars G. Johansen:
  "Radiation hard silicon microstrip detectors for use in ATLAS at CERN". (2005)
  Ola K. Øye:
  "Preparing the ATLAS experiment - SemiConductor Tracker commissioning and simulation studies of SUSY models". (2007)
  Bjarte Mohn:
  "Charged Higgs boson searches and SemiConductor Tracker commissioning for the ATLAS experiment". (2007)

  Publikasjoner og rapporter

  Nyttige websider

  Oslos ATLAS side
  Uppsalas ATLAS side
  Uppsalas modulmetrologi