Aktiviteter innen BABAR-eksperimentet

Babar logo

Dette eksperimentet sitt hovedmål er å lete etter CP-brudd i systemer av B-mesoner. Det har nylig blitt operativt, og de første events ble observert den 26. mai 1999. Klikk her for å se det første eventet! Eksperimentet har allerede masse data, og de første anslag av parameteren sin(2beta), som måler graden av CP-brudd i B-meson systemene, foreligger. Rapporter og publikasjoner kan finnes her.

Prof. Gerald Eigen brakte dette prosjektet med seg til Bergen, og er meget aktiv i prosjektet, spesielt i studiene av fysikkpotensialet for eksperimentet, som er samlet i The BaBar Physics Book.

Vi har også gjort en del studier i forbindelse med monitoreringen av CsI kalorimeteret i BaBar, slik det er beskrevet HER

Personell:

 • Gerald Eigen
 • Bjarne Stugu
 • Studenter:

 • Rolf Andreassen (Cand. Scient.)
 • Kjetil Follesø (Cand. Scient.)
 • Rune Hansen (Cand. Scient.)
 • Ingrid Ofte (Dr. Scient.)
 • Ferdige Cand. Scient.:

  Kari Søyland:
  " A Simulation Study of the decay B0 -> J/psi K0s -> l+l- pi+pi- in the BaBaR experiment at SLAC" (2000)
  Ingrid Ofte
  " Study of Exclusive B Meson Decays to Charmonium and Kaon Final States" (2001)
  Lars-Tore Skiftesvik
  "Study of Exclusive B Meson Decays to Charmonium and K* (892) Final States with the BaBar Detector" (2001)

  BaBar sin hjemmeside (Stanford,USA)