bilde

Nils Gunnar Kvamstø
Professor/instituttleder
Geofysisk Institutt
Universitetet i Bergen

English version

 


Forskning

Hovedinteressen i min forskningsaktivitet ligger innenfor klimadynamikk og dynamisk meteorologi.
De arbeidene jeg har vært innvolvert i har vært mest knyttet til simuleringer med numeriske modeller
for atmosfæren/klimaet og kan grupperes under disse overskriftene:


Undervisning og veiledning

Fordi jeg nå arbeider som instituttleder har jeg ingen undervisning. Tidligere har jeg undervist
i de fleste av meteorologi og klimakursene som GFI tilbyr.
Jeg har veiledet 17 mastergradskandidater og 6 phdkandidater i meteorologi og klimadynamikk


Program instituttseminar 2016

Program instituttseminar 2018

Agenda Geofagrådet UiS oktober 2016


Adresse

Nils Gunnar Kvamstø
Kontor: 231, Midtbygget
Geofysisk Institutt
Allégaten 70, 5007 Bergen
Tlf: +47 55 58 28 98
Fax: +47 55 58 98 83
E-mail: Nils.Kvamsto@gfi.uib.no
URL: www.uib.no/personer/Nils.Gunnar.Kvamstø


Innhold: nilsg@gfi.uib.no Teknisk: nilsg@gfi.uib.no
© GFI 13:21 12/11/2014