Innkalling til møte i Nasjonalt Geofagråd

6-7. oktober 2016 (lunsj til lunsj) Universitetet i Stavanger

 

Innkalte:

Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk institutt, UiB (leiar)
Mai Britt Mørk, Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU,
Gunn Mangerud, Institutt for geovitenskap, UiB
Egil Tjåland, Institutt for Petroleumsteknologi og Anvendt geofysikk, NTNU
Brit Lisa S. Monsen, Institutt for geofag, UiO
Bernd Etzelmüller, Institutt for geofag, UiO
Matthias Forwick, Institutt for geologi, UiT Norges arktiske universitet 
Hanne H. Christiansen, Instituttleder arktisk geologi, UNIS
Marius Jonassen, Instituttleder arktisk geofysikk, UNIS
Mona Henriksen, Institutt for miljøvitenskap, faggruppe geologi, NMBU
Carita Augustsson, Institutt for petroleumsteknologi, UiS
Stein Bondevik, Høgskulen i Sogn og Fjordane

 

Agenda

 

TORSDAG 06.10 KL 13 – 18, UNIVERSITETET I STAVANGER, KJØLV EGELANDS HUS, ROM C-334

(De som kommer i god tid kan møtes kl 12:00 i kantinen 1. etg K. Egelands Hus)

SAK 9/16

13:00 – 13:10

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

NGK

SAK 10/16

13:10 – 13:15

REFERAT FRÅ MØTET 6 -7. APRIL 2016 (GODKJEND PÅ SIRKULASJON)
REFERATET VEDLAGT.

NGK

SAK 11/16

13:15 – 13:45

HOVEDPOENG FRÅ DET NASJONALE FAKULTETSRÅDSMØTET PÅ UNIS I MAI

HANNE CHRISTIANSEN

SAK 12/16

13:45 – 14:45

KORT PRESENTASJON AV IOR-SENTERET OG LOCRA-KONSORTIET. OMVISNING PÅ LABORATORIENE VED IPT

CARITA AUGUSTSSON

SAK 13/16

14:45 – 15:45

RUNDE RUNDT BORDET – NYTT FRÅ INSTITUSJONANE

ALLE

SAK 14/16

15:45 – 16:30

EKSTREMVÆR OG GEOFARER – TRENGS DET NASJONALE TILTAK PÅ FOU-SIDEN?

NGK

SAK 15/16

16:30 – 17:30

KARRIEREUTVIKLING/MIDLERTIDIGHET/FORTRINNSRETT - POST.DOCS FORSKERE

ALLE (NGK INNLEDER)

 

19:00 -

MIDDAG FISKETORGET I STAVANGER

Alle

 

 

 

 

 

FREDAG 7. OKTOBER KL. 8 - 12: KJØLV EGELANDS HUS, ROM D-303

SAK 16/16

08:30 – 09:15

OPPTAKSTALL OG FRAFALL

RUNDE RUNDT BORDET

SAK 17/16

09:15 – 10:00

GJENNOMFØRING PHD-LØP, OPPFØLGING (VERKTØYKASSE)

ALLE (NGK INNLEDER)

SAK 18/16

10:00 – 11:30

KLIMASKEPSIS – ETIKK – BÆREKRAFTIG FORVALTNING

NGK

SAK 19/16

11:30 – 11:40

NESTE MØTE

 

SAK 20/16

11:40 – 12:00

EVENTUELT

 

 

 

 

Bergen, 26. september 2016

 

Nils Gunnar Kvamstø

Leiar