Program for instituttseminaret 2016

8 – 9. september, Myrkdalen Hotel, Voss

 

 

 

Torsdag 8. september

 

08.00                          Avreise med buss til Myrkdalen

 

10.15                          Ankomst Myrkdalen

 

10.15 – 10.30            Kaffe & vafler

 

10.30 – 10.35            Velkommen

 

10.35 – 12.30            Programøkt 1Energimaster: Status, planer og visjoner (v/Peter Haugan og Finn Gunnar Nielsen)

 

12.30 – 13.30            Lunsj - innsjekk

 

13.30 – 14.15            Svein Kåre Sture: MittUiB - generelt om nettsiden og hvordan den kan brukes for vårt fag

 

14.30 – 17.00            Programøkt 2 – Rekruttering og studietilbud: Status og planer (v/Helge Drange et al.)

 

18.30 – 19.00            Aperitif

 

19.00 -                       Middag

 

 

Fredag 9. September

 

07.00 – 08.30            Frokost

 

08.30 – 09.30            Harald Walderhaug: Mat-Nat fakultetet 2016 vs 2020

 

09.45 – 11.00            Anders Malthe-Sørensen: Studentaktiv undervisning

 

10.30 – 11.00            Kaffe, frukt, utsjekk

 

11.00 – 12.00            Innspill fra studenter, administrasjonen og jubileumskomiteen

 

12.00 – 13.00            Lunsj

 

13.00 -                       Avreise til Bergen (buss)