English text

Lars H. Smedsrud

Professor,  Geofysisk Institutt,
Universitet i Bergen


en del av Bjerknessenteret for klimaforskning

 
 

Offisiell hjemmeside ved UiB finnes her.


Lars H. Smedsrud har lang og bred erfaring innenfor polaroseanografi både i Arktis og Antarktis.
Smedsrud er Professor II ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og leder polarforskningsnettverket ved Universitetet i Bergen.
Han
er rådgiver for Arctic Ice project, var USA-Norge Arctic Fulbright Chair 2019-2020 og i mange år medlem i gruppen som gir råd til CliC
(Climate and the Cryosphere, World Climate Research Programme) og koordinator i Arctic ECRA (European Climate Research Alliance).


I mars 2000 disputerte han til 'Doctor Scientiarum' med en avhandling skrevet om prosesser som fører til at sedimenter blir frosset inn i sjøis på de grunne kontinental soklene i Arktis. Smedsrud har senere arbeidet i en rekke prosjekter med fokus på sjøisen i Arktis, og smelting og frysing under isbremmer i Antarktis. Smedsrud har mange års felterfaring fra Svalbard, har vært toktleder under det internasjonal Polaråret, og har deltatt i en rekke laboratorie eksperimenter, og jobbet med flere numeriske modeller. Modelleringsaktiviteten dekker sirkulasjon i Polhavet, Barentshavet og Nordiske hav, en koblet kolonne modell for Arktis, sirkulasjon under isbremmene i Antarktis, polynya dynamikk, og eksport og dekke av sjøis i Arktis i globalt koblede jordsystem modeller.


Publikasjoner  (sammendrag og fulltekst PDF)

Curriculum Vitae (CV) med publikasjonsliste
Foredrag & plakater
Mediaomtaler og formidling

Eksempler på forskningsområder:

Variabilitet i Arktis og de Nordiske hav; De naturlige variasjonene virker å være spesiellt store i den Atlantiske sektoren utenfor Norges kyst, inbefattet Grønlandshavet og Barentshavet. En rekke studier bekrefter dette, den mest sentrale er kanskje syntesen som ble skrevet om Barentshavet. Den påviser store naturlige koblede endringer is hav-sjøis-atmosfære systemet på dekade skala tilbake de siste 2500 årene (Smedsrud et al., 2013). Allikevel er det klart at Barentshavet de siste ti-årene er varnere enn "normalt" og samtidig har mindre sjøis om vinteren enn "normalt" - dette skyldes helt klart den pågående globale oppvarmingen. Store variasjoner er også påvist i eksporten av sjøis sørover mellom Svalbard og Grønland  (Smedsrud et al., 2017). Hvor stor innvirkning den store økningen i eksport av sjøis de siste ti-årene har hatt på hele isdekket i Polhavet er fortsatt debatert. Det samme gjelder virkningen av varmetransporten i havet. Det er en direkte kobling mellom varmetransporten og sjø-isen i Barentshavet (Årthun et al., 2012) og nord for Svalbard (Onarheim et al., 2014), men hvor stor innvirkning dette bidrar til helheten er ikke avklart. Uansett er det nå påvist tap av sjøis for alle områder i nord, men når på året det er blitt midre is varierer fra område til område (Onarheim et al., 2018).

Smelting av innlandsisen i Antarktis;
  Prosjektet  Fimbulisen - fra topp til tå - jobbet med å finne ut om det blir mindre eller mer is i den største isbremmen langs Dronning Maud Land i Antarktis. En isbrem er en endel av innlandsien som flyter på havet - og i Antarktis er hele 10 prosent av landområdene isbremmer. Endel media oppmerksomhet har det blitt på dette. Utenfor Fimbulisen, i Weddell havet, har havet blitt varmet opp mer enn noen annen vannmasse i verdenshavene de siste 25 årene. Denne oppvarmingen er av samme størrelse som oppvarmingen av lufta på hele kloden de siste 100 årene. Dette beskrives mer detaljert i en tidsskriftet Deep Sea Research. Langs den antarktiske kysten kommer dette varme vannet inn mot de flytende isbreene i dypet og forårsaker smelting. Hvor mye Fimbulisen smelter er beregnet med en numerisk modell i 2005 beskrev utvekslingen av vann mellom havet utenfor, og hulrommet under Fimbulisen.  Utfra nye målinger erdet grunn til å tro at modellen ikke er så god som vi hadde trodd. Figurer med temperatur og strømmer finnes i tidsskriftet Journal of Geophysical Reserach. Mye ny sjøis dannes også i Antarktis. Tilsammen bidrar dette til dannelse av tungt vann som renner ned og fornyer bunnvannet i verdenshavene. Hvor, og hvordan dette tunge bunnvannet renner nedover skråningen er beskrevet i tidskriftet Tellus. Den globale oppvarmingen kan tenkes å virke inn på begge disse prosessene slik at vannstanden øker, og det blir mindre oksygenrikt vann i dyphavet.

Modellering av isdekket i Arktis; En koblet kolonne modell som beskriver luft, sjøis, og havet i Arktis har vært et nyttig verktøy i mange studier. Den er relativt enkel, men har med alle de viktige fysiske prosessene som virker på isen. Resultatene viser at istransporten påvirker sjøisen mer enn en anslått økning i transporten av varmt vann nordover med Golfsrømmen. Varmetransporten i atmosfæren har holdt seg stabil siden 1990, og kan derfor ikke forklare den akselererende issmeltingen de siste årene. Satellittmålinger viser at istransporten har økt gradvis siden 2004, dette er godt beskrevet i en artikkel i "The Cryosphere". Resultatene fra modellen indikerer at dersom istransporten forblir så høy vil isdekket holde seg stabilt på det lave 2007/2008 nivået, men on transporten blir mer normal kan sjøisen i Arktis igjen vokse. Istransporten drives av vinden over, og strømmen under isen, men er også avhengig av isens egenskaper. På lengre sikt er det likevel økningen i drivhusgasser som vil bli avgjørende for isens framtid. Modellen viser at Arktis vil være 95 % åpent vann om sommeren i 2050 dersom økningen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter som nå. De første resultatene er basert på en artikkel i "Geophysical Research Letters", og er ganske godt bekreftet med de globale koblede modellene i en artikkel i Ocean Modelling.

Fryseprosesser i råker og åpent hav; Hvordan dannes sjøis i områder som holdes åpne av vind og strømmer om vinteren ? Avhengig av om det er mye omrøring i vannet, lufttemperatur, og snødrift vil det kunne dannes enten et hardt og tynnt islag på noen få centimeter, eller et øvre lag i sjøen hvor det finnes mange løse krystaller - sarr. Dette er viktig å forstå og beskrive i klimamodeller, fordi fluksen av varme ut av vannet mot den kalde lufta over er omtrent 10 ganger større dersom det er åpent vann enn med et solid lag med is. Et feltarbeidet i mars 2003 ved Svea flere gode resultater. Neste gang ble ei hytte på Kapp Lee på Edge Øya brukt som base i Storfjorden.  En detaljert beskrivelse av resultatene finnes i en artikkel. Motivasjonen for prosjektet er beskrevet i "Hvor fort fryser havet i Arktis". Når sjøvann fryser og det er sterk omrøring i vannet fra vinden eller tidevann dannes Sarr - små iskrystaller som ligner på snøflak. Sarret hvirvles ned i vannet, og bidrar til raskere frysing og større ustkilleling av salt enn ved vanlig isfrysing. Sarr dannes i elver, råker i sjøis, eller under de store flytende isbreene i Antarktis. Bilde av sarr finnes her.

Aktive prosjekt:
Supercooling under Ice Shelves (NZ - based, PI: Inga Smith, Otago University)
Climate Narratives (BCCR, PI: Kerim Nisancioglu)

MOSAiC
Arven etter Nansen

Veiledning:
PhD studenter: Marius Årthun (22.09.2011), Sara de la Rosa (30.09.2011), Marta Zygmuntowska (11.06.2014),
Aleksi Nummelin (28.10.2016), Ingrid Onarheim (7.12.2017), Jonathan Rheinlender (17.1.2020), Morven Muilwijk (19.8.2021),
Anna-Marie Strehl (pågående) og Thodoris Karpouzoglou (pågående).
Master studenter: Ingrid Onarheim (juni 2013), Océane Richet (august 2013),

Natasha Ridenour +
Mari Halvorsen (juni 2014), Martin Arntsen (UNIS, juni 2015), Morven Muilwijk (juni 2016),
Philipp Anhaus (desember 2017), og Alex Hamel (UCSD, juni 2020).

Undervisning:
Data analyse i Oseanografi og Meteorologi (GEOF210, høst 2007, høst 2013)
Polar Oseanografi (GEOF338, vår 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2021)
Atmosfære og havfysikk (GEOF105, høst 2014, 2015, 2016)
Introduksjon til atmosfære, hav og klima (GEOF100, høst 2020)
Air-Ice-Sea Interaction II (UNIS,
AGF311, November 2016) 
Sustainable Arctic Energy Exploration and Development (UNIS, AGF353, summer 2017, 2019)
Gjesteforeleser: Engineering, Entrepreneurship & Climate Change (Stanford, USA), Polar Oceanography (Scripps, USA).

Aktiviteter:
Polarforskningsnettverket ved Universitetet i Bergen
Rådgiver: EUPolar-Net, Arctic Ice Project.

Tidligere prosjekt og aktivitet
ice2ice (Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity)
INTAROS (Integrated Arctic Observing System)
BASIC (Boundary layers in the Arctic atmosphere, Seas and Ice dynamics)
N-ICE 2015 (Norwegian young sea ICE cruise 2015)
Koordinator  forskningsruppen for luft-hav-is prosesser ved Bjerknessenteret (2013-2017), møtelogg for RG5@BCCR
Bergen Ice Group og relatert feltarbeid
Fimbulisen - Fra Topp til Tå
Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation (BIAC)
Dynawarm (Dynamics of past warm climates)
NorClim
Polar Climate and Heat Transport (Pocahontas)
REduced ice Cover in the ARctic Ocean (RECARO)
Polar Ocean Climate Processes (ProClim)
Transport programmet

Tidligere adminstrative oppgaver:
Forum for Research into Ice Shelf Processes (FRISP)    nettsider og editor av rapporter 2002-2007
Norwegian Ocean and Climate Project, NOClim  og  Polar Ocean Climate Processes, ProClim   nettsider, rapportering og koordinering

Privat fotoalbum


Adresse

Lars Henrik Smedsrud
Geofysisk Institutt 
Allégaten 70, 5007 Bergen, Norge 

Kontor: Vestfløien - Geofysisk Instituitt. 
2. etasje, Rom 2220.

Telefon: 55 58 26 38 
Twitter:  @islarsh
Epost: Lars.Smedsrud@uib.no
Nett: http://www.uib.no/personer/Lars.Henrik.Smedsrud


ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7391-0740