Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)

     

Overordnet mål for arbeidsmiljøet ved Geofysisk institutt:

HMS-arbeidet ved Geofysisk institutt har som målsetting å skape en god og trygg arbeidsplass der ansatte og studenter trives i et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidsmiljøet skal stimulere til god forskning og undervisning, være inkluderende og være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar.

Vi skal arbeide for å unngå arbeidsulykker (spesielt ved tokt- og feltarbeid) og at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom.


Fra denne siden finner du lenker videre til dokumenter som beskriver organiseringen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Geofysisk institutt.

Handlingsplan 2007 - 2008

Instituttets Handlingsplan for HMS-arbeid for år 2007 - 2008.

Handlingsplanen for Universitetet i Bergen for  perioden 2006 - 2008 finnes her.

HMS-arbeid ved instituttet

Oversikt over hvordan HMS-arbeidet er organisert ved Geofysisk institutt, og hvem som er tildelt ansvar og delansvar for ulike områder.

Brannvern

Branninstrukser, evakueringsplan og annen brannverninformasjon.

Romansvarlige

Romansvarlige for alle rom ved instituttet, også de som Bjerknessenteret disponerer i Jahnebakken 3.

 Instruks for feltarbeid og tokt

Sikkerhetsinstrukser for studenter og ansatte som deltar på feltarbeid og tokt i regi av instituttet.

Sykemeldinger

Informasjon om rutiner ved sykemeldinger og inkluderende arbeidsliv.

Beredskap, avvik, ulykker og nestenulykker

Instituttets lokale beredskapsplan og rutiner for håndtering av avvik, ulykker og nestenulykker.

Sosialt arbeidsmiljø

Hvem som kan kontaktes når man trenger hjelp i konfliktsituasjoner.

Studenter og sikkerhet

Informasjon om rutiner for å ivareta studentenes sikkerhet.


Lenker

Kjemikalieregisteret og HMS-datablad

Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven

HMS-håndboken

Bedriftshelsetjenesten

Arbeid med kjemikalier

Diverse kjemiske stoffer

Ulykker og nestenulykker

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Om arbeid ved datamaskinen

Forskrift om arbeid ved dataskjerm

Lov om brannvern m.v Aktuelt

Abonner på nytt fra Arbeidstilsynet

HMS-portalen

SAMBA

Nyhets- og informasjonsbrev fra HMS-avdelingen